התמסרות נטולת אינטרסים

עשרה נסיונות ניסה הקב"ה את אברהם אבינו, כשהקשה מכולם היה האחרון - "נסיון העקידה", בו ביקש ה' מאברהם לקחת את בנו יצחק ולעקוד אותו על גבי המזבח. אך דווקא על נסיון העקידה נאמר: "עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין ממש בראשונים". האם הנסיונות הקודמים לא היה בהם ממש?

המסר של פרשת נח: עם ישראל מוכן לגאולה

השבת הראשונה בחודש חשוון היא פרשת נח. שבת המגיעה לאחר ימי החודש הנעלה, בו קיבלנו שפע של קדושה וכעת אנו נדרשים לימדו בימי החולין, ימי המעשה. איך עושים זאת?

שבת בראשית - החיבור בין העולמות

'כפי שנעמדים בשבת בראשית, כך נמשכת ההנהגה כל השנה כולה' כך קובעים רבותינו נשאינו. מדוע דווקא שבת זו מכריעה ומשפחה על ההנהגה האישית במשך השנה כולה, מה כל כך מיוחד בה?

איפה החצוצרה שלך? מצוות הקהל בימינו

כחלק מצוות הקהל היו עומדים הכהנים בכל מקום מרכזי ותוקעים בחצוצרות בכדי לפרסם ולקרוא לעם ישראל לבוא ולהשתתף במעמד הנשגב. על פרטי הענין מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

כשבני ישראל לא הסכימו להפרד ממשה

פרשתנו מספרת על הרגעים בהם עם ישראל עומד להיפרד ממשה רבינו לאחר ארבעים שנות מנהיגותו. מתברר כי העם לא הסכים לפרידה שנכפתה עליו וחפץ בהמשך מנהיגותו. הם אף ביטאו זאת בדבריהם

המצווה, התוצאה וההשפעה

חיזוק העם בקיום התורה והמצוות שבא כתוצאה ממעמד ה"הקהל", אינו טעם למצווה זו, וגם לא תוצאה שבאה בעקבותיה, אלא זוהי תוכן המצווה - לחזק את העם בדת האמת

שמחה ובטחון בערב ראש השנה

בנוגע לדין ומשפט, אומרת התורה שהדין צריך להיות באופן של "ושפטו העדה והצילו העדה", זאת אומרת שיש לדאוג לכך שכתוצאה מהדין והמשפט ינצלו ויזכו ככל היותר – "והצילו העדה"

לבוא אל הארץ - לקדש את הקבע הגשמי

תחילת הפרשה עוסקת במצוות הבאת הביכורים לבית המקדש. בכל שנה מצווה היהודי להביא את הפירות הראשונים - הטובים והמובחרים ביותר - ולהניחם לפני ה', ובכך להודות לו על כל הניסים שעשה עם אבותינו, ועל שהביאנו לארץ ישראל

לצאת או לבוא? גם וגם!

פרשת כי תצא פותחת ביציאה למלחמה, ואילו פרשת כי תבוא פותחת במצב של מנוחה ושלום - "כי תבוא אל הארץ", כאשר עם ישראל יושב לבטח בארצו ובית המקדש עומד על מכונו. כיצד נקראות שתי הפרשות באותה השבת, זו בשחרית וזו במנחה?

תשובה שלמה: מהמקום שתמיד נשאר טהור

השבת נקרא בתורה את פרשת שופטים. פרשה זו הנקראת בחודש אלול, יש בה הקשר ברור לזמן בו היא נקראת, כפי שניתן ללמוד זאת מנצחות עגלה ערופה המופיעה בה

מה התנבא חגי הנביא בראש חודש אלול?

הייתכן שישנם יהודים הסוברים שכעת הוא לא הזמן המתאים לבניית בית המקדש?! כיצד קיימת בכלל טענה שכזו? הנבואה של חגי הנביא שנאמרה בראש חודש אלול רלוונטית יותר מתמיד

מנהגי ישראל באמונה - ברכה מעל הטבע

מה יותר חשוב ומה קודם למה, קיום מצווה מהתורה, או הקפדה על מנהג או הנהגה רוחנית? פרשת השבוע נותנת את התשובה מיד בפתיחתה ומורה לאדם שעליו להקפיד על קיום כל דבר, גם אם הוא נראה בעיניו כדבר קל שאינו ראוי לשימת לב מיוחדת

כשגלי הקול חודרים במסה הדוממת

אחד הניסים הגדולים המתוארים בפרשתנו, פרשת ואתחנן, שהיו במתן תורה הוא שקולו של הקדוש ברוך הוא לא פסק, כלשון הפסוק: "קול גדול ולא יסף". מה המשמעות של נס זה?

זמן השיא של האמונה בביאת המשיח

יום תשעה באב הוא יום לידת משיח צדקנו, ועניין זה שב וחוזר על עצמו בכל שנה ושנה, ובתשעה באב מתגבר המזל של המשיח, ולכן מובן כמה יום זה מסוגל במיוחד לגאולה האמיתית והשלימה. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

המסר מרוצח בשוגג להבאת הגאולה

החטא של "מכה נפש" ברוחניות העניינים מצביע על השלב הכי נעלה ביציאה מ'מצרים' הפרטית, שכן לאחר כל הדרגות שיהודי עולה, נרגש אצלו שלגבי שלימות האמיתית נחשבת עבודתו הנוכחית כ'חטא'

זה הזמן להפוך גלות לגאולה

מדוע הומשלו ימי שלושת השבועות ל'מקל שקד' בדברי הנביאים? מה הקשר בין הדברים? מה המזל השקד ומה המסר אלינו להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

שלושת השבועות - להדגיש את החיובי

מדוע אנו קוראים לתקופה זו שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, בשם שלשת השבועות ולא בשם עשרים ואחד הימים? מה מסתתר מאחורי הכינוי?

למה להנציח צורר בשם של פרשה בתורה?

נשאלת השאלה בנוגע לפרשת השבוע, פרשת בלק, הכיצד זה שפרשה שלימה בתורה נקראת על שמו של רשע, אדם שכל העת ניסה להזיק ולפגוע בעם ישראל?

מדוע לא הסכים רבי יוסף יצחק לצאת מבית הכלא?

אחד הסוהרים הודיע לרבי שבאם הוא לא יסכים לנסוע עכשיו הוא לא ישוחרר כלל מהכלא, אך הרבי לא התרשם והשיב שהוא מוכן להישאר בכלא כמה שיידרש והעיקר שלא לנסוע בשבת. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

המרגלים רצו להתבדל, קורח רצה להתחבר

שתי פרשות, זו אחר זו ,מספרות סיפור דומה אך שונה על אותם אלו שחלקו על דרכו ודעתו של משה רבינו. כיצד קורח יצא לדרכו המפלגת, בשעה שנוכח לראות מה עלה בגורלם של המרגלים?

דף 3 מתוך 5