מה למדנו ומה צריך לעשות

אפילו אחרי שסיימו להמשיך את גילוי השם במשכן, מספרת התורה על סילוק הענן מעל המשכן והמשך המסעות, כי בזה מלמדת אותנו התורה שאפילו בפסגה הרוחנית הגבוהה ביותר יש לחתור להמשיך להתקדם לעבר המסע הבא. רעיון שבועי מתורתו של משיח

יהודי ח"י עם הזמן

טרחה התורה להדגיש ש"משפטים" צריכים להיות ב"פנימיותם" וב"הסברת פנים". התורה באה להדגיש: גם את המצוות המובנות בשכל אנושי, צריכים לקיים כי כך ציווה ה' ולא בגלל שכלנו. רעיון שבועי מתורתו של משיח

דרוש שינוי מעמיק ויסודי

הנס של קריעת ים סוף אמנם פירסם בכל מקום את כבודו של ה', והוא אכן היה הכנה משמעותית לקראת מתן תורה, אבל למרות זאת, נס זה לא השלים את הכנת העולם לקראת מתן תורה, כי הרע לא התברר מצד עצמו. רעיון שבועי מתורתו של משיח

אי אפשר להתחבא מהגאולה

התורה מספרת שפרעה היה צריך לשלוח את עם ישראל בכח ובניגוד לרצונם - "ויהי בשלח פרעה את העם"! אחרי כל קושי השיעבוד היו יהודים שלא רצו להיגאל והעדיפו להישאר במצרים. רעיון שבועי מתורתו של משיח

האור שבתוך מכת החושך

לפי המדרש היה נס שהחשיך למצרים, אבל בשביל שבני ישראל יוכלו לחפש בבתי המצרים היה נס נוסף שהאיר להם את המטמוניות. אך לפי רש"י, כל מטרת המכה הייתה בשביל שבני ישראל יחפשו כלי כסף וזהב בבתי המצרים. רעיון שבועי מתורתו של משיח

לדרוש בתוקף את הגאולה

בסיום הפרשה הקודמת עומד משה לפני הקדוש ברוך הוא וטוען בתוקף על קושי השיעבוד של עם ישראל, וצועק לפני ה': "למה הרעות לעם הזה?". בתחילת פרשתנו, פרשת וארא, משיב הקדוש ברוך הוא למשה על טענותיו. רעיון שבועי מתורתו של משיח

לקרוא בשם ולחיות גאולה

על פי הידוע ששם הפרשה מבטא את התוכן שלה, מובן שעניין הגאולה צריך להיות רמוז בשם הפרשה "שמות", אבל צריך להבין: ידוע ש"שמות" של בני אדם הם בסך הכל סממן חיצוני. מה מיוחד כל כך ב"שמות" שלכן זהו השם שאמור לבטא את התחלת הגאולה?

כשיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ

השלימות של עבודת האדם היא רק כאשר היא מתבצעת בכוחותיו שלו, ללא שום סיוע חיצוני אחר. הן אמנם בכל דבר שאנו עושים מוכרח להיות סיוע מאת הקדוש ברוך הוא, אבל בשעת העבודה הסיוע נמצא בהעלם והעיקר היא העבודה של האדם בעצמו. מתורתו של משיח

שימוש בברזל, הפעם באופן חיובי

הברזל היה החומר שמאפיין יותר מכל את החורבן, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא ציווה שלא להשתמש כלל בברזל בבניין בית המקדש בשל היותו חומר המשמש להרג ולמוות. אך התכלית האמיתית היא שגם הברזל יוכל להתעלות ממקומו השלילי ולשמש לבניית בית המקדש. רעיון מתורתו של משיח

המציאות המאוחדת מתגלה דווקא עכשיו

כיצד זה שכל החגים נקבעו דווקא לחציו הראשון של החודש או לאמצעו כאשר הירח מתמלא, ואילו י"ט כסלו עליו נאמר שהוא חג החגים, דווקא הוא (וחנוכה) נקבע לחציו השני של החודש כאשר הלבנה מתמעטת

המקום הנכון להעמיד בו את הבית

דווקא בבית לבן, העמיד יעקב את שבטי ישראל - שזוהי מעלתו של יעקב, "בחיר האבות" שהיתה "מיטתו שלימה". רעיון שבועי מתורתו ל הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת השבוע - ויצא

לחפור ולא להפסיק עד שמוצאים

סיפור חפירת הבארות בא ומלמדנו שעיקר עבודתו של יצחק הייתה דווקא בחפירת בארות - לחפור ולגלות את הנקודה היהודית אצל היהודי השני. רעין שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע - תולדות

חתונה אחת שקבעה את העתיד

בחתונה שכזאת, משקיע אברהם את כל ממונו. זהו הקיום המעשי הראשון בעולם לשליחות חייו, לגלות קדושה בעולם. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע - חיי שרה

מדוע עושים את הברית ללא הסכמת התינוק?

מצוות ברית מילה אינה מצווה שהאדם מקיים, אלא זו ברית שהקדוש ברוך הוא כורת עימנו, ובזה לא שייכת שום הכנה מצד האדם כי זו מצווה שנעלית ממנו שלא בערך. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת וירא

לצאת מבית המקדש ולהתעלות

פרשת השבוע, לך לך נקראת תמיד בסמיכות לתאריך ז' חשוןן המסמל את המציאה מבית המקדש למקום המגורים. מה הקשר בין תוכן הפרשה לנושא זה. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

הבריאה שמתחדשת על ידי היהודי

עבודת היהודי היא חידוש גדול עוד יותר אפילו מבריאת העולם! וכמבואר בחסידות דברי חז"ל "גדולים מעשי צדיקים ממעשה שמים וארץ", שתפקידו של יהודי להפוך את העולם לקדושה הוא חידוש גדול יותר מבריאת העולם!

האור השמור מתחילת הבריאה

מדוע נברא האור ראשון מכל סדר הבריאה ואם הוא כהנחוץ, מדוע אומרים לנו חז"ל כי את אותו אור גנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא

הריקוד עם התורה מגלה את המהות

בשמחת תורה אנו חוגגים את סיום מחזור הקריאה והלימוד בתורה לאורך השנה. מדוע חגיגה זו באה לידי ביטוי דווקא בריקוד עם הרגליים כשבידינו ספרי תורה סגורים ולא בלימוד והעמקה בדברי התורה?

המצווה שמחברת את כולם

האחדות של ארבעת המינים מגלה את האחדות האלוקית בעולם, כך שלמרות היותו גשמי וחומרי ומסתיר על האור האלוקי, הרי שהמציאות האמיתית היא שהעולם עצמו הוא אלוקות

ללמד את כל הנדרש

על אב בישראל מוטל - לא רק לדאוג לצרכיו הגשמיים של הילד כדי שהוא יוכל לגדול ולהתפתח, אלא גם - לדאוג וללמד את הבן תורה ולחנך אותו בדרך התורה והמצוות

דף 1 מתוך 5