• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א

כבר משחר ילדותו, ניכרו על הרבי שליט"א מלך המשיח הסימנים המעידים כי מדובר במנהיג על, יוצא דופן במהלך הדורות. על הלך מחשבתו בגיל צעיר ביותר, העיד בהזדמנות נדירה, בכותבו: "…מיום הלכי ל"חדר", ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה – גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה, שעל ידה יהיו מובנים יסורי הגלות, הגזרות והשמדות. וכחלק מעתיד מזהיר זה, וכחלק מגאולה זו, יהיה "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט – אלא שאין על גביו אלא ה' אלוקיו" (הוריות יא סוף ע"א). והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה – "ואמרת ביום ההוא: אודך ה' כי אנפת בי" (ישע' יב א) (אגרות קודש חלק י"ב עמ' תי"ד).

כבר משחר ילדותו, ניכרו על הרבי שליט"א מלך המשיח הסימנים המעידים כי מדובר במנהיג על, יוצא דופן במהלך הדורות. על הלך מחשבתו בגיל צעיר ביותר, העיד בהזדמנות נדירה, בכותבו: "…מיום הלכי ל"חדר", ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה – גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה, שעל ידה יהיו מובנים יסורי הגלות, הגזרות והשמדות. וכחלק מעתיד מזהיר זה, וכחלק מגאולה זו, יהיה "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט – אלא שאין על גביו אלא ה' אלוקיו" (הוריות יא סוף ע"א). והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה – "ואמרת ביום ההוא: אודך ה' כי אנפת בי" (ישע' יב א) (אגרות קודש חלק י"ב עמ' תי"ד).

ציון דרך משמעותי, התחולל כאשר בא בברית הנישואין עם מרת חיה מושקא, בתו של האדמו"ר הריי"צ, ביום י"ד כסלו תרפ"ט. על יום זה העיד 25 שנה מאוחר יותר: "זה היום שקישר אותי עמכם ואתכם עמי. יחד נביא משיח".

 ביום י' שבט תש"י, הסתלק חותנו, רבי יוסף יצחק, ומיד לאחר מכן התחילו ההפצרות מצד החסידים, כי יאות לקבל על עצמו את נשיאות חסידות חב"ד. לאחר שנה מלאת מתח, הסכים לכך הרבי שליט"א מלך המשיח, כשבאופן רשמי אמר "מאמר" חסידות שנפתח במילים "באתי לגני".

בדבריו, אז, הציב את היעד המוטל על דורנו, הדור שהוא השביעי מאדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד (הרבי שליט"א מלך המשיח הוא המנהיג השביעי): "והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו, מכל מקום, הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא".

דור הגאולה

הביטוי "דורנו הוא הדור הראשון לגאולה", הפך להיות מטבע לשון שגורה בשיחותיו הקדושות, כשהוא מדגיש כי כל מעשינו ועבודתינו בזמן הזה נועדו להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

לשם כך ציווה להקים בתי חב"ד בכל רחבי תבל, וכך קמה אימפריה השלוחים המפוזרים בכל פינות העולם, אף הנידחות ביותר. צבא המוותר על חיי נוחיות ורווחה, ובזכות זה החלה תנועה עצומה של חזרה בתשובה. נמנעו אלפי מקרים של נישואי תערובת, הוקמו שיעורי תורה בכל רחבי תבל, אור השבת חדר לאלפי בתי יהודים. בתים התקשטו במזוזות כשרות, אלפי מטבחים הוכשרו, נבנו מקוואות רבים על פני כדור הארץ, ובהשפעת מבצע תפילין התחילו המונים בהנחת תפילין. דבר ה' מגיע לכל בית יהודי בניצול מכסימלי של אמצעי התקשורת כולל עיתונים וחוברות.

חסידי חב"ד מציגים חנוכיות ענק במקומות מרכזיים בחנוכה. כמו כן, דואגים לישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים – בסוכות. שולחים חבילות מצות לאזורים נידחים ביותר בעולם לכבוד חג הפסח, ועורכים סדרי פסח ציבוריים. עורכים תהלוכות ל"ג בעומר ברחובה של עיר, ועוד ועיקר – מקימים ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, מחנות קיץ ועוד ועוד…

ומי עומד מאחורי כל זה?... ומי אחראי לכל זה?... הרבי מלך המשיח שליט"א.

ולא עוד אלא שהחדיר בכל התנועות הדתיות את המודעות של קירוב לבבות והחזרה בתשובה. עד שזה הפך לנחלת הכלל.    

על גדלותו העצומה והאין סופית בכל חלקי התורה, כבר עמדו גדולי תורה מכל החוגים, נציין כאן רק על קצה המזלג את בקיאותו בכל חלקי התורה – נגלה ונסתר: תנ"ך, תלמוד בבלי וירושלמי עם כל מפרשיהם, הרמב"ם, פלפול, הלכה ומנהג, זוהר, קבלה, חסידות, רש"י על התורה וכו'. מומחה בעניני אמונה ומדע, חקירה ותכונה, ובעניני הלכה הקשורים במדע ועוד.

הרבי שליט"א מלך המשיח העניק לנו ספרייה עצומה בכל חלקי התורה, אשר קצרה היריעה מלהכיל: ספרי התוועדויות, שערי הלכה ומנהג, שערי אמונה, שערי גאולה, שערי המועדים, אגרות קודש, שיחות קודש, ליקוטי שיחות, מאמרים ועוד ועוד… שפע תורני המאחד, כאמור, את כל חלקי התורה שאין לו אח ורע.

דברי קודשו וצפייתו למרחוק מראש את המתחולל, הביאו לפרסום נבואותיו בקרב כלל הציבור: הוא זה שהבטיח את שחרור היהודים מרוסיה בשיחתו הידועה מו' תשרי ה’תשכ”ז. בנבאו שרוסיה תתפרק, ויהודים יצאו ממנה בהמונים, וזה יהיה מפעולותיו של משיח. ואכן במשך למעלה מארבעים שנה, פעל פעילות מבורכת ועקשנית ברוסיה הסובייטית – פעולה שנעשתה בסיכון רב בתנאים אל אנושיים ובגבורה עילאית. עד לניצחון של התפרקות ברית המועצות, נפילת הקומוניזם, ויציאה של יהודים מרוסיה בהמונים.

לקראת שנת ה’תש”נ הבטיח נסים גלויים בקרב האומות, ואכן התבטל שעבוד מלכויות ברוסיה, במדינות הגוש המזרחי ובארצות ערב. את נצחון מלחמת ששת הימים חולל על ידי "מבצע תפילין", ואת מלחמת יום הכיפורים על ידי מבצע "מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז" וכו'. גם מלחמותיו על שלימות העם, שאלת "מיהו יהודי?" ועל שלימות הארץ נובעות מאותה דאגה לכלל ישראל.

מאז מלחמת ששת הימים מתריע הרבי שליט"א מלך המשיח ומזהיר רבות משיחות על מסירת שטחים מארץ ישראל לערבים תמורת פיסת נייר "המבטיחה" שלום. ואמר שצריך להבהיר לגויים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי התורה. וכל דיבור אחר מביא את הערבים לידי השתוללות דוגמת האינתיפדה והפיגועים, וניבא שהסכמי "קמפ דיויד" יובילו למסירת שטחים נרחבים לערבים כולל נתינת נשק. דברים אלה פורסמו בזמנו בכלי התקשורת. והיום אנו רואים שהדבר קם והיה.

מלך המשיח

על סמך כלל פעולותיו אלו, ולאור התאמתו המושלמת לסימנים מלך המשיח, כפי שקבע אותם הפוסק היחיד בנושא זה, הרמב"ם, פסקו רבנים רבים (למעלה מחמש מאות), כי הרבי שליט"א הוא מלך המשיח.

גם כיום ממשיך הוא להנהיג את עם ישראל, באמצעות תשובות, עצות והדרכות לכל אחד באמצעות האגרות קודש. מאות אלפים ממשיכים להגיע כל העת לבית מדרשו 770, שם הוא חי וקיים.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!