מאמר מערכת

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - ח' חשון התשפ"ב, 12:53

הקריאה לכל יהודי: אל תעמוד במקומך

שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ, כרוכות זה בזה, במאבקו של הרבי שליט"א מלך המשיח. בפרשתנו נקרא כל אחד: לך לך, צא והתקדם קדימה במעשיך להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

מאמר מערכת / מערכת האתר - ב' חשון התשפ"ב, 11:04

לעצור את הפעולות המסוכנות לישראל

התמונות מרמאללה, בהם נראים חברי ממשלת ישראל מצטלמים מחוייכים לצד ראש הרשות התומכת הכספית הגדולה ביותר בפעולות הטרור, צריכים להפסק מיידית, מאחר והן מסכנות את שלום הציבור

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ג אב התשפ"א, 18:46

להסיר את המצור משכונת קומי אורי!

ארבעת המשפחות סובלות ממצור מתמשך קרוב לשנתיים' בזמן שבכבישים מסביב' מסרב הצבא להפסיק את הלינצ'ים ויידויי האבנים מצד הערבים. הפסקת העוולות הינן הכנה לגאולה האמיתית והשלימה.

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - א' סיון התשפ"א, 18:40

עכשיו הזמן למגר את הטרור

ללמוד מהעבר: אם ישראל היתה כובשת את קהיר ודמשק במלחמת יום כיפור, היה הדבר מוביל לשקט לשנים ארוכות, כעת יש להעניק לצה"ל גיבוי מלא לפעול למיגור כל הטרור ולא לעצור באמצע הפעולה.

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - א' סיון התשפ"א, 18:13

האינתיפאדה חצתה את הקו השחור

לו מאורעות הימים האחרונים היו מתרחשים בארץ אחרת היה אולי מקום לחששות, אולם התורה קובעת נחרצות כי ארץ ישראל מוגנת על-ידי הקב״ה 24/7. אך כשהדברים קורים בתקופה זו, יש להם להם גם משמעות שונה לגמרי.

מאמר מערכת / מערכת האתר - כ"ה אייר התשפ"א, 07:19

אחדות ממתן תורה לגאולה השלימה

גילויי האחדות וגלי אהבת ישראל שנצפו השבוע, הם המאפשרים לכל אחד לטעום מהתקופה עליה נאמר: ובאותו הזמן לא יהיה שם . . ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות", בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ח אייר התשפ"א, 07:17

הסודות הכמוסים אצל כל אחד

מאז גילוי סודות התורה על ידי רשב"י, הולכת ומתרחבת השפעת תורה זו על עם ישראל. לשיא מגיעה הפצת החסידות בדורנו, על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, גילוי המזרז את הגאולה האמיתית והשלימה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"א אייר התשפ"א, 07:14

צעדת הילדים מול אויב ומתנקם

נביא דורנו שהזהיר מראש מפני פעולות הרפיסות מול אויבינו, הודיע כי רק עמידה איתנה היא שתוביל להחזרת הבטחון והגנה לכל יהודי. הילדים שיצעדו השבוע בתהלוכות הם התשובה למראות האחרונים

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - ד' אייר התשפ"א, 07:12

צריך ללמוד כדי להאמין

'לכתחילה אריבער' גם בפעולות נועזות הפורצות את הגבולות, וגם בחיים האישיים לשינוי למבט של גאולה. את זאת עושים על ידי לימוד עניני גאולה ומשיח ובמיוחד בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ז ניסן התשפ"א, 07:08

מה עשית היום לקבלת פני משיח?

המאורע בתעלת סואץ מראה שיש בכוחו של אדם בודד להשפיע בתוך זמן קצר על העולם כולו. בכוחו של כל אחד לעשות כל שביכולתו להביא בפועל את התגלות הרבי שליט"א משיח צדקנו תיכף ומיד ממש

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ' ניסן התשפ"א, 07:06

מצות, יין ואמונה יוקדת

את האמונה האיתנה של היהודי במשך כל השנה, יש לחזק באכילת סעודת משיח בכל מקום ביום האחרון של פסח, לפני סיום החג, באכילת מצה ושתיית ארבע כוסות. ותיכף ומיד נזכה לגאולה האמיתית והשלימה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ג ניסן התשפ"א, 07:54

הכרזה כפולה, משמעות עכשוית

פעמיים בשנה מכריז עם ישראל "לשנה הבאה בירושלים", כך גם ליל הסדר נפתח ומסתיים בהכרזה מעין זו המסמלת את האמונה האיתנה של כל יהודי בגאולה האמיתית והשלימה, שתבוא תיכף ומיד ממש

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ח אדר התשפ"א, 07:41

בקרוב: פתרון מלא לכל המחדלים

יחד עם הגאולה אותה מציינים בחודש זה בחג הפסח, בוודאי יחגגו גם את הגאולה האמיתית והשלימה, גאולה מכל המחדלים והבעיות שנוצרו בשנים האחרונות, כולל לתושבי הדרום הזועקים, ותיכף ומיד ממש

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ג אדר התשפ"א, 10:53

יהודי הוא רק כזה המוכר לפי ההלכה!

כל נסיונותיו של בג"ץ ושופטיו להכתיב דרך עקומה ומזוייפת ליהדות לא יצלחו. דווקא החלטות אומללות אלו הן שיביאו לחיזוק האמונה אצל העם והכרה בחשיבות קיום הוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ד אדר התשפ"א, 06:33

שלשה ימים של שמחת הגאולה

ארבעת מצוות החג, מתחילות באות מ' ומזכירות לנו את האיחול העיקרי השייך לחג זה - משיח! דווקא השנה יש לנו את ההזדמנות המיוחדת להתאחד כולם יחד באותו יום למצוות החג בכל העולם כולו

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - ז' אדר התשפ"א, 08:30

עשירות מופלאה שתתגלה בקרוב ממש

מבט אל העבר, מגלה בתיאורי חז"ל שפע עצום של כסף וזהב שהיו בידי כל אחד מיוצאי מצרים. שפע גדול מזה - במספרים אסטרונומיים, יתגלה בקרוב בזכות מעשינו ועבודתינו - בגאולה האמיתית והשלימה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ח שבט התשפ"א, 21:51

להזכיר לאו"ם את מטרת קיומו

העובדות שמאחורי הקמת האו"ם וצמיחתו. המרחק בין תפקידו המקורי לבין השמצה שנקשרה בשמו בעשרות השנים האחרונות. והשינוי שבטוח יקרה - כתוצאה מפעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ג שבט התשפ"א, 08:21

האיחוד המוצלח של השבוע

החיבור המיוחל שציפו לו כל כך הרבה זמן, סוף סוף אירע ולכל יהודי נפתחה האפשרות להשלים את עבודתו כראוי. דווקא הריקוד עם הרגלים בכוחו לשנות את האדם למצב של שמחה המביאה את הגאולה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - ט"ו שבט התשפ"א, 20:58

השפעתו של מלך המשיח בעולם

השוני הגדול המתחולל בעולם, שהואץ באופן חסר תקדים בשנה האחרונה, מעיד כי אנו חיים ב'ימות המשיח' וכי העולם כיום פועל אחרת מבעבר במטרה להפוך למקום טוב יותר בלי מלחמות מיותרות

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - ב' שבט התשפ"א, 07:10

70 שנות מנהיגות לעם ישראל

קריאה זו לאנשי דורנו, היא שמביאה אלפי שלוחים לעזוב את מקומם וללכת למקומות רחוקים, כדי לעשות טובה רוחנית או גשמית לעוד יהודי ולסייע בעדו, כהכנה לגאולה