המסקנה של כינוס השלוחים העולמי

גם השנה יוצב אותו מסר בראש התכנסותם של השלוחים בימים אלו ב-770 בניו יורק. יחד הם יחפשו את הדרכים כדי לפעול ולהביא את כל אנשי עירם לקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש

לכינוס הקהל, לא מגיעים לבד!

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכאשר מתכנסים יהודים רבים יחד בשנת הקהל, הרי זה מוסיף בברכתו של הקב"ה לכל אחד ואחת מהמשתתפים, ועל כן עלינו להביא יהודים רבים לכינוס ביום שני באקספו תל-אביב

ראש הממשלה הבא: משיח צדקנו!

כפי שאומר זאת הרבי שליט"א מלך המשיח: "אני אינני מתערב בפוליטיקה, ועוד והוא העיקר, אני מקווה שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו", תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב

להתחיל מבראשית להביא גאולה

השבת הנוכחית, היא המעבירה את האדם מימי ההתעלות והעליה הרוחנית של חודש תשרי, לקראת ימי החולין של כל השנה. כאשר מקשר עצמו האדם אל התורה, אזי יכול הוא לפעול ולהשפיע על סביבתו

שמחה שמתגברת מיום ליום

את לילות חג הסוכות צריך לנצל להשתתפות של כל אחד, במעמדי הקהל - שמחת בית השואבה, המתקיימים ברחובות. משם שואבים שמחה לכל ימות השנה ומזרזים את הגאולה האמיתית והשלימה

הדרך שמדלגת מעל המכשולים

דרכו היחודית של הרבי המהר"ש 'לכתחילה אריבער', היא המעניקה לכל אחד את האפשרות להיות מעל כל המניעות והעיכובים, להקהיל את בני ביתו וידידיו ולהביאם לרקוד יחד בכנסי הקהל - שמחת בית השואבה

שבת שמשפיעה על כל השנה

שבת זו, בה אנו מציינים את ענין התשובה באופן של עליה לדרגא נעלית יותר, יש בה את הכח להעניק לכל יהודי, הן את התיקון לכל השנה שחלפה והן את הכח להעמיד את השנה הבאה עלינו לטובה באופן נעלה

שבת שכולה שבח והודיה

שבת שכולה עוסקת במתן תודה להקב"ה, צריכה להביא לידי ביטוי את חסדיו הגדולים עמנו בעת האחרונה: רצף הפיגועים שהסתיימו בניסים לצד עצירת פגיעה ביהודים בחו"ל ברגע האחרון. הודיה שמביאה גאולה

היום שמוסיף חיות באלול

יום ח"י באלול המצויין השבוע, הינו יום הולדתם של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. ביום זה מקבל כל יהודי את הכח כדי לפעול ולהשלים את כל מה שעבר עליו במשך כל ימי השנה ולהתכונן כראוי לראש השנה

להתרגל למציאות החדשה

הולכים ומתרבים הסימנים לשינוי הגדול שעומד להיות מורגש בעולם, בקרוב ממש, בגאולה האמיתית והשלמה. כבר עכשיו יש לנו את הזכות והחובה להשמע להוראותיו של נביא דורנו המייעץ לכל אחד

בשנת הקהל נוסעים למלך המשיח

לצד קיום כל המנהגים המיוחדים בימי חודש אלול, יש להתכונן לקראת הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח בחודש תשרי. השנה לקראת שנת הקהל מורגשת הכנה רבתית לנסיעה בקרב המונים מכל העולם

לנצל כל רגע ולהביא גאולה

מכל דבר שהאדם רואה עליו ללמוד הוראה בעבודת ה'. אחרי שנה בה התרגלנו לראות את חברי הממשלה פועלים במרץ ובמהירות להגשמת החלטותיהם, עלינו ללמוד מכך את הדחיפות הנדרשת מכל אחד בעבודתו

המזל של ישראל והלקחים מהמבצע

צריך להודות להקב"ה על הנסים הגדולים שעושה עם עמו ישראל, ובמיוחד בארץ ישראל אשר תמיד עיניו בה. לצד לקחי מבצע 'עלות השחר' שלא הסתיים בהכרעת הטרור, יש לפרסם את הניסים שליוו אותו

מתכוננים לעלות לבית המקדש

כל מי שלמד על בית המקדש, בוודאי תיאר לעצמו את מעמד העליה לרגל ההמוני, אז עלו מיליונים למקום הקדוש ביותר בעולם. כעת זה עומד לשוב, בכל שבת וראש חודש, בבית המקדש השלישי, תיכף ומיד ממש

למצוא את הדרך הישרה לחיים

בעולם מלא בשקרים ותהפוכות מקצה לקצה, בעידן בו אין ערך למילה הנאמרת בפומבי וכל נבחר ציבור חוזר בו מאמירותיו הברורות, מחפש הציבור דרך ברורה וישרה ומנהיג שאפשר לסמוך על מילתו

לומדים ובונים את בית המקדש

בימים אלו יש להרבות בלימוד עניני בית המקדש - מה שפועל את ירידתו משמים, שם עומד בנוי ומוכן. לימוד עניני המקדש בימינו אינו תיאורטי, אלא מעשי מאי פעם, בקרוב ממש נידרש ליישם אותו בפועל

מנהיג אמיתי לא נכנע ללחצים

הדיווחים בישראל, על ויתורים שנאלצת הממשלה לעשות לרגל ביקורו המתוקשר של נשיא ארצות הברית, צריכות להביא לקריאה ברורה: אין לכם מנדט לביצוע פעולות שיסכנו את בטחון עם ישראל!

נבואת הגאולה מתממשת

מאז שנישא קולו של בלעם, בעת שיצאה מפיו הנבואה על מלך המשיח, ממתין עם ישראל לראות בהתממשותה. אנו זוכים לכך, כל אחד כיום יכול לראות את הגאולה, על ידי לימוד עניני משיח וגאולה

כולנו לעצרת האמונה

ביום ראשון הקרוב, בשעה 19:00 נתאסף יחד, אנשים נשים וטף באמפי בבת ים, על מנת להביע את אמונתנו התקיפה בכל דברי קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח ובהתגלותו המלאה תיכף ומיד ממש!

מאירים את החצי התחתון

דווקא באיזור אליו לא הגיעה אור הקדושה, בחצי הכדור התחתון בו לא הורגשה הקדושה לאורך שנים ארוכות - משם יוצאת אורה לעולם כולו, ומשם נפעלת העבודה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח

דף 1 מתוך 8