שיעורים בדבר מלכות

שיעורים בדבר מלכות / זמן הגאולה - ז' תמוז התשפ"א, 14:21

כל העולם כולו - 770

כל העולם כולו - 770. פתיחת אירועי חג ל' בסיוון בבית משיח 770 - לרגל יום השנה לפתיחתו מחדש של בית משיח 770. שיעור בנושא בית רבינו שבבבל מפי הרה"ת דוד אקסלרוד.

שיעורים בדבר מלכות / אתר הגאולה - ב' אדר התשפ"א, 20:43

שיעור חי וקיים - פרשת משפטים

שיעור חי וקיים - פרשת משפטים. הרב שמעון ויצהנדלר בסדרת השיעורים חי וקיים, מגיע לעיקר ומתחיל להסביר בהרחבה את ענין "עוברים לחיים נצחיים בלי הספק בינתיים", החידוש העיקרי של דורנו השביעי מאדמוה"ז - תשיעי מהבעש"ט.