כנסים והרצאות

כנסים והרצאות / אתר הגאולה - ט"ז אייר התשפ"א, 20:35

סימפוזיון משיח וגאולה ו' אייר

בקשר עם יום ו' אייר, (שבת תזריע מצורע תנש"א) בו הוכרז בבית הכנסת ובית המדרש 770 הפסק דין ביאת והתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, נערך בישיבת חב"ד ראשון לציון סימפוזיון עולמי גאולה ומשיח - "יום גילוי הכרזת יחי אדוננו" -

כנסים והרצאות / הרב אבישי איפרגון - ט"ו אייר התשפ"א, 11:21

אסטרטגיה אזורית בימות המשיח

וגר זאב עם כבש, לא ילמדו עוד מלחמה. גם במצב המתוח הזה, מעדיפות אומות העולם שנמשלו לזאב ונמר, לפתור את הבעיות ביניהן באופן של שלום, ובכל האיומים ההתגרות, והעברת הכוחות המסיבית, אין כוונה אמיתית לצאת במלחמה, שהשכל האנושי אומר שכולם מפסידים בה. סקירה גאולתית של הרב אבישי איפרגון

כנסים והרצאות / אתר הגאולה - כ"ה ניסן התשפ"א, 11:49

הרב יהודה ליפש: לאכול נכון

הרב יהודה ליפש: לאכול נכון. סוד הבריאות באוכל היהודי! איזה "מרשם" שנתן הרבי לחולה החזיק אותו בחיים? מדוע רוב החיות- טמאות, ורוב העופות טהורות?

כנסים והרצאות / אתר הגאולה - ג' ניסן התשפ"א, 16:06

לעשות סדר במגיד של סדר פסח

הרב בני ארד מישיבת "דעת" רחובות: לעשות סדר בחלק ה"מגיד" שבהגדה: מה ההיגיון של מחבר ההגדה לסדר את הקטעים דווקא כך, מה הקשר בין קטע לבא אחריו, וענינים נפלאים מתוך שיחות והערות הרבי שליט"א מלך המשיח על ההגדה של פסח.

כנסים והרצאות / אתר הגאולה - כ"א כסלו התשפ"א, 17:37

הרב יהודה ליפש: איזה חלום מוזר!

חלום מוזר. האם יש לו משמעות? פרשה לחיים - וישב. סיפור מרגש על חלום מיוחד שסיפר האדמו"ר מטאלנא. חלומות יוסף- מה רצה להשיג בספרו לאחיו על חלומותיו? איך מתמודדים עם חלום קשה? הרב יהודה ליפש

כנסים והרצאות / מערכת האתר - ז' חשון התשפ"א, 19:33

יהודה ברקן: כך חזרתי בתשובה

יהודה ברקן: כך חזרתי בתשובה. אתמול, ו' חשון נלב"ע יהודה ברקן, שזכה לחזור בתשובה תוך התקשרות נפשית ופנימית אל הרבי שליט"א מלך המשיח כאשר הוא עוסק בהפצת האמונה בגאולה האמיתית והשלמה. באחד מכינוסי האגודה למען הגאולה

כנסים והרצאות / הרב טוביה דורון - ל' אב התש"פ, 18:22

קושיה על דבר מלכות פ' שופטים ותירוץ

בפרק האחרון של הלכות מלכים כותב הרמב"ם, שלמשיח רוח הקודש, אבל זה יקרה רק לאחרי סיום קיבוץ גלויות, כאשר כל ישראל על אדמתם, כולל עשרת השבטים. ורק אז המשיח יהיה "נביא קרוב למשה רבינו". ומה מכריח את הרבי שליט"א מלך המשיח לומר בדבר מלכות שופטים, שהמשיח מתגלה קודם כל כנביא, ורק אחרי זה כמשיח. הרב טוביה דורון

כנסים והרצאות / אתר הגאולה - ל' אב התש"פ, 12:54

הקיצו ורננו הרב ניסים נס כרמון

היום התקבלה ההודעה, על פטירתו בטרם עת של הרב ניסים נס כרמון, משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח לגדרה, והוא בן 53 מתכנת, יוזם וממציא שבנה בית חב"ד פרטי בעירו בצורת בנין 770