קטעים מבית חיינו

קטעים מבית חיינו / אתר הגאולה - י"ח תשרי התשפ"ב, 10:11

התור ללולב של הרבי שליט"א מלך המשיח

במהלך חג הסוכות, נוהג הרבי שליט"א מלך המשיח למסור את "סט" הארבעה מינים המהודר מאד שלו, על מנת שהקהל יברך עליו. ביום האחרון של החג, אחרי שהגברים מסיימים לברך, ואחרי התפילה של הושענא רבא יש זכות לברך על הלולב של הרבי גם לנשים ובנות.

קטעים מבית חיינו / זמן הגאולה - כ"ח אדר התשפ"א, 10:12

ריקודים - מוצאי כ"ה אדר ה'תשפ"א

ריקודים ושמחה עם התמימים בבית חיינו 770 בית משיח, מוצאי כ"ה אדר תשפ"א, ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בשמחה לקראת הגאולה ובפרט בחודש אדר, מתקיימים מידי ערב ריקודים בליווי כלי זמר בבית משיח 770.