קטעים מבית חיינו

קטעים מבית חיינו / זמן הגאולה - כ"ח אדר התשפ"א, 10:12

ריקודים - מוצאי כ"ה אדר ה'תשפ"א

ריקודים ושמחה עם התמימים בבית חיינו 770 בית משיח, מוצאי כ"ה אדר תשפ"א, ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בשמחה לקראת הגאולה ובפרט בחודש אדר, מתקיימים מידי ערב ריקודים בליווי כלי זמר בבית משיח 770.

קטעים מבית חיינו / זמן הגאולה - ז' אדר התשפ"א, 15:14

ריקודים אור לז' אדר תשפ"א

יום הולדת למשה רבינו - ריקודים • פיאמנטה & לורבר. ריקודים אור לז' אדר תשפ"א. ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בשמחה לקראת הגאולה ובפרט בחודש אדר, מתקיימים מידי ערב ריקודים בליווי כלי זמר בבית משיח 770.

קטעים מבית חיינו / זמן הגאולה - ז' אדר התשפ"א, 10:20

ריקודים ושמחה - ה' אדר תשפ"א

ריקודים שמחת חודש אדר - ה' אדר תשפ"א. ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בשמחה לקראת הגאולה ובפרט בחודש אדר, מתקיימים מידי ערב ריקודים בליווי כלי זמר בבית משיח 770.

קטעים מבית חיינו / זמן הגאולה - ד' אדר התשפ"א, 22:16

ריקודים ושמחה ב' אדר תשפ"א

ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בשמחה לקראת הגאולה ובפרט בחודש אדר, מתקיימים מידי ערב ריקודים בליווי כלי זמר בבית משיח 770. בסרטון זה, הריקודים ושמחה ביום ב' אדר.