פנינים מחלוקת דולרים

פנינים מחלוקת דולרים / מערכת האתר - ד' שבט התש"פ, 14:12

לעמוד בתוקף מול הלחצים האמריקאים

אליקים רובינשטיין אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר לו כי על ראש הממשלה לעמוד בתוקף מול ממשל בוש ולדחות על הסף כל עניין של ויתורים. ישראל חזקה זהו גם האינטרנס של ארצות הברית.

פנינים מחלוקת דולרים / אתר הגאולה - ל' חשון התשע"ט, 20:27

בחודש כסלו זה נהיה מיד פי שמונה

אם באים לחודש כסלו עם התחלה של עשיה כלשהי שנעשתה בחודש מרחשון - בחודש כסלו, זה נהיה מיד פי שמונה. דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לאבי טאוב ועו"ד אלי קולאס שעברו ב"דולרים" ביום כ"א חשון תנש"א.