בחודש כסלו זה נהיה מיד פי שמונה

אם באים לחודש כסלו עם התחלה של עשיה כלשהי שנעשתה בחודש מרחשון - בחודש כסלו, זה נהיה מיד פי שמונה. דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לאבי טאוב ועו"ד אלי קולאס שעברו ב"דולרים" ביום כ"א חשון תנש"א.

חלוקת דולרים יום א' כ"ח אדר

צפו בוידאו מסיום תפילת מנחה וחלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח מיום ראשון, כ"ח אדר תשע"ז

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ט' שבט תשע"ז

צפו בסיום תפילת מנחה וחלוקת הדולרים להוספה בצצקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום ראשון ט' שבט תשע"ז

חלוקת דולרים פורים י"ד אדר תשע"ז

חלוקת דולרים הרגילה של הרבי שליט"א מלך המשיח ביום א', י"ד אדר תשע"ז, בגלל פורים התקיימה אחרי תפילת ערבית.

חלוקת דולרים יום א' ז' אדר תשע"ז

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט,א מלך המשיח, מרכז חב"ד העולמי 770 ברוקלין ניו יורק, יום א', ז' אדר תשע"ז

חלוקת דולרים יום א' ל' שבט תשע"ז

מעמד חלוקת הדולרים לברכה והצלחה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח. ימות המשיח, יום ראשון ל' שבט ה'תשע"ז.

חלוקת דולרים יום א' כד טבת תשע"ז

צפו בחלוקת הדולרים לצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח במרכז חב"ד העולמי, יום א' כ"ד טבת תשע"ז

חלוקת דולרים יום א' יז טבת תשע"ז

חלוקת דולרים להוספה בצדקה יום א' יז טבת תשע"ז

חלוקת דולרים ודמי חנוכה יום א' ג' טבת

חלוקת דולרים ולמי חנוכה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א', ג' טבת "זאת חנוכה" תשע"ז

חלוקת דולרים ודמי חנוכה כ"ה כסלו

חלוקת דולר עם מטבע דמי חנוכה להוספה בצדקה אחרי תפילת מנחה והדלקת נר שני של חנוכה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ה כסלו תשע"ז.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה י"ח כסלו

קועים מסוף תפילת מנחה וחלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א' פ' וישב, י"ח כסלו תשע"ז.

חלוקת דולרים יום ראשון י"א כסלו ה'תשע"ז

לפניכם וידאו מסיום תפילת מנחה וחלוקת הדולרים לצדקה ב770 ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א', י"א כסלו תשע"ז.

חלוקת דולרים יום א' ד' כסלו

צפו בחלוקת הדולרים ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח מיום א', ד' כסלו תשע"ז.

חלוקת דולרים ב770 יום א' כ"ו חשון תשע"ז

חלוקת דולרים להוספה בצדקה אחרי תפילת מנחה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א', כ"ו מרחשון תשע"ז.

חלוקת דולרים כ"ב אלול תשע"ו

צפו בקטעים מתפילת מנחה וחלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח במרכז חב"ד העולמי, כ"ב אלול תשע"ו

חלוקת דולרים ב770 יום א' ח' אלול תשע"ו

צפו בקטעים מחלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א' ח' אלול תשע"ו

חלוקת דולרים ב770, א' אלול תשע"ו

צפו בקטעים מחלוקת הדורלים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח מאמש, יום ראשון א' אלול, אחרי תפילת המנחה.

חלוקת דולרים ב770 יום א' כ"ד מנ"א תשע"ו

צפו בקטעי וידאו וגלריה מחלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח מיום א', כ"ד מנחם אב תשע"ו, אחרי תפילת מנחה.

חלוקת דולרים ב770 יום א' י"ז מנחם אב

צפו בקטעים מחלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח מיום א', י"ז מנחם אב תשע"ו.

חלוקת דולרים ב770 יום א' ח"י תמוז תשע"ו

הרבי שליט"א מלך המשיח מחלק דולרים להוספה בצדקה, יום א', י"ח תמוז תשע"ו

דף 1 מתוך 2