וידאו

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - כ"ד אייר התשפ"א, 18:25

איך נהפוך קללה וצרה לצֹהר וברכה?..

מסופר על שני אחים די דומים, שגדלו וחונכו אצל אביהם הבעייתי. הוא לא הסתדר באף עבודה ולא היה לו כסף, הוא נכשל בזוגיות והתגרש, מזגו הקשה הביא אותו למריבות עם כל העולם וגיסתו ובנוסף לכל הצרות הוא היה עבריין ומכור חזק לכל דבר שעזר לו לברוח מהבעיות שלו.. בקיצור - דוגמא אישית לא מומלצת בכלל לילדים..

כללי / אתר הגאולה - כ"ד אייר התשפ"א, 18:06

יעקב גוגנהיים • חילול ה' בוירוס הקורונה

המדען הרב יעקב גוגנהיים שהשתתף פעמים רבות בכינוסי גאולה ומדע, מתייחס להשערה של יצירת וירוס הקורונה ע"י התערבות אנושית בטבע ששוברת את הרצף הטבעי שקבע הקב"ה בברואים, בו טבוע שם הוי'.

כנסים והרצאות / אתר הגאולה - ט"ז אייר התשפ"א, 20:35

סימפוזיון משיח וגאולה ו' אייר

בקשר עם יום ו' אייר, (שבת תזריע מצורע תנש"א) בו הוכרז בבית הכנסת ובית המדרש 770 הפסק דין ביאת והתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, נערך בישיבת חב"ד ראשון לציון סימפוזיון עולמי גאולה ומשיח - "יום גילוי הכרזת יחי אדוננו" -

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ט"ז אייר התשפ"א, 18:37

התיעוד המלא של ט"ו אייר תנש"א

ויהי בשלשים שנה/ ט"ו אייר תנש"א / ח"א - מנחה, שיחה, חלוקת דולרים, ועידוד "יחי אדוננו...מלך המשיח..", התיעוד המלא וסקירת יומנים פרטיים וציבוריים מהתיעוד הראשון בו עודד הרבי שליט"א מלך המשיח את שירת יחי אדוננו

לראות את מלכנו / לראות את מלכנו - ט"ו אייר התשפ"א, 17:13

יומן ט"ו אייר תנש"א

יומן ט"ו אייר תנש"א, התיעוד הראשון בוידאו שהרבי שליט"א מלך המשיח מעודד את שירת "יחי אדוננו" ע"י מערכת לראות את מלכנו

כנסים והרצאות / הרב אבישי איפרגון - ט"ו אייר התשפ"א, 11:21

אסטרטגיה אזורית בימות המשיח

וגר זאב עם כבש, לא ילמדו עוד מלחמה. גם במצב המתוח הזה, מעדיפות אומות העולם שנמשלו לזאב ונמר, לפתור את הבעיות ביניהן באופן של שלום, ובכל האיומים ההתגרות, והעברת הכוחות המסיבית, אין כוונה אמיתית לצאת במלחמה, שהשכל האנושי אומר שכולם מפסידים בה. סקירה גאולתית של הרב אבישי איפרגון

התוועדות חסידית / זמן הגאולה - י"ד אייר התשפ"א, 20:33

סושיאל סקיוריטי מברכה באגרות קודש

סיפור מדהים על תמימות של בחור ישראלי בן עשרים שמגיע לארה"ב בלי מסמכים ובלי קשר למשפחתו, ומנסה להסתדר, ובאמונה שלמה מגיע בלי מסמכים למשרד סושיאל סקיוריטי לפי תשובה של הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש, ואחרי שבוע, הוא מקבל בדואר את המסמך הנכסף שמסתיים במספר - 5770, וזה היה בשנת תש"ע שמספרה 5770 לבריאת העולם.

לראות את מלכנו / המכון להפצת תורתו של המשיח - י"ג אייר התשפ"א, 17:47

ט"ו אייר תנש"א עם כתוביות בלה"ק

שיחת ט"ו אייר תנש"א, "למה ניגרע", הפעם הראשונה המתועדת בה הרבי שליט"א מלך המשיח עודד את שירת יחי אדוננו, עם כתוביות בלה"ק בהפקת המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל הכתוביות בכתבה המלאה

שיעורי משיח וגאולה / אתר הגאולה - ט' אייר התשפ"א, 21:26

לחיות את משיח

הרב חיים ניסלביץ שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לשכונת ארמון הנשיא ירושלים שהגיע ל770, ומסר את השיעור השבועי בגאולה ומשיח

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ט' אייר התשפ"א, 12:01

ביטול תעניות בה"ב למעליותא

הרבי שליט"א מלך המשיח מעיד שרוב גדול של חרדים לדבר ה' לא מתענים בתעניות בה"ב, בגלל שמשמים ראו שכבר אין צורך, ולכן השכיחו את הענין. על ביטול תעניות בה"ב והמשמעות ביחס לביטול ד' הצומות והפיכתם לימים טובים, כלשון הנביא זכריה: "צום הרביעי.. יהיה.. לששון ולשמחה ולמועדים טובים", מתוך שיחות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח.