פרשת השבוע

מקץ / שיחת הגאולה - א' טבת התש"פ, 13:12

נס, כבר מההתחלה

נס זה (מציאת פך השמן) אינו נס גלוי, כי אפשר לומר שזה היה דבר טבעי שהיוונים לא ימצאו את פך השמן, כי הוא היה מונח במחבוא. ולפי זה צריך להבין: למה נס חנוכה התרחש באופן כזה שתחילת הנס היתה בצורה טבעית (מציאת השמן), והמשך הנס היה נס גלוי (שדלק שמונה ימים)? אם הקב"ה רוצה שיהיה כאן נס גלוי, היה צריך שירד פך שמן טהור מהשמיים, ואם רצונו הוא שיהיה נס טבעי, היה צריך להיות שימצאו שמן טהור שיספיק לכל השמונה ימים?

תצוה / שניאור גרינפלד - ג' אדר התשע"ח, 19:12

בהוראת המלך לפרשת תצווה: לימוד יומי בחומש עם פירושי חז"ל • להורדה

ב"התוועדות קודש" שנערכה בשבת פרשת משפטים תשמ"ט, יצא הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהוראה חדשה ומיוחדת (בין היתר) בפרשת תצווה חלק מהפרשה בנוסף ללימוד חומש עם פירוש רש"י היומי ללמוד גם כל יום טע מהחומש עם פירושי חז"ל ב"תורה שבע"פ" • הכתבה המלאה