• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

הפרשה בקצרה: תולדות יעקב ועשיו

לאחר שתיארה התורה את נישואי יצחק אבינו עם רבקה, השבוע בפרשה החמישית בתורה - פרשת תולדות, מסופר על לידת בניו של יצחק - יעקב ועשיו, לאחר שנים רבות שרבקה לא ילדה. בהמשך הפרשה מסופר על מעשיהם של יעקב ועשיו וברכותיו של יצחק ליעקב
הפרשה בקצרה: תולדות יעקב ועשיו
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בשבוע שעבר קראנו את פרשת חיי שרה, בה מסופר על חתונתו של יצחק אבינו עם רבקה. כעת בפרשת תולדות מספרת התורה על בניו של יצחק - יעקב ועשיו.

כמו כל פרשיות התורה, גם פרשת תולדות מתחלקת לשבעה חלקים - שבע עליות:

בעליה הראשונה מסופר כי לרבקה היו קשיים להרות, ויצחק ורבקה עמדו להתפלל בשני צדדי החדר בבקשה מה’ לזכות בילדים. מיד לאחר מכן נכנסה רבקה להריון וילדה תאומים: הבן הראשון נולד עם שיער אדום לגופו ונקרא עשיו, ואחריו יצא יעקב שנקרא כך על שם שידו אחזה בעקבו של עשיו בשעת הלידה.

עשיו גדל ונהיה צייד, בזמן שיעקב הפך להיות איש ספר "יושב אוהלים”. באחד הימים הגיע עשיו לבית מהשדה כשהוא רעב והתחנן ליעקב שיתן לו אוכל, ובעבור כך מכר לו את בכורתו (חכמינו אומרים שהיה זה יום פטירתו של אברהם אבינו, והאוכל היה מיועד לסעודת אבלים שהכין יעקב לאביו יצחק).

בעליה השניה מספרת התורה על הרעב שהיה בארץ ועל רצונו של יצחק לרדת בעקבות כך למצרים (כפי שעשה אברהם אביו). אך ה’ אומר לו שעליו להישאר בארץ היות ומאז שנעקד בניסיון עקדת יצחק, הוא נחשב כקרבן שאסור להוציאו מארץ הקודש.

יצחק מתגורר בסמיכות לאבימלך מלך גרר שחשק באישתו, וכמו אצל אביו אברהם הוא אמר עליה שהיא אחותו. אבימלך הבין לבסוף שרבקה איננה אחות יצחק והחזירה לו. לאחר מכן מתברך יצחק מאת ה’ ושדהו הפיקה פי מאה מהיבול שזרע.

בעליה השלישית מסופר כיצד יצחק נהיה עשיר ובעל נכסים בארץ פלישתים, ולכן ביקשו ממנו התושבים לעזוב את המקום. יצחק אכן עובר משם וחופר מחדש את בארות המים שחפר אביו אברהם ונסתמו על ידי הפלישתים. עבדי יצחק חפרו בארות נוספות, אך הפלישתים רבו איתו גם עליהם. לבסוף עבר משם יצחק.

בעליה החמישית מובא הסיפור המפורסם על ברכות יצחק לבניו, כשיצחק היה באחרית ימיו ועיניו כבדו מראות. יצחק ביקש מבנו בכורו עשיו להכין לו מטעמים בעבור שיקבל את ברכתו, אך רבקה שמעה זאת ורצתה שדווקא יעקב יזכה בברכות. לכן היא הכינה בשר כפי שאהב יצחק, ונתנה אותו ליעקב שהתלבש בבגדי אחיו עשיו. ואכן לבסוף יצחק מקבל את האוכל מידי יעקב ומברך אותו.

בעליה השישית מסופר כיצד מיד לאחר שסיים יצחק לברך את יעקב, מגיע עשיו ומודיע לאביו כי הוא חזר עם האוכל עבור הברכה. כשמתברר לעשיו שיעקב קיבל כבר את הברכות הוא כועס מאוד, ורבקה מחליטה לשלוח את יעקב למרחק למען שלומו וביטחונו.

בעליה השביעית מסופר כיצד יצחק ורבקה שלחו את יעקב לחרן לביתו של לבן, כדי למצוא אישה ממשפחת בית אביו וכדי להישמר מפני עשיו אחיו. לאחר מכן עשיו מתחתן עם אישה נוספת שאינה מבנות כנען.

רש"י מבאר כי יעקב נסע ללמוד תורה אצל עבר (נינו של נח) ורק אחרי 14 שנה נסע לחרן לביתו של לבן בן בתואל.

הדלק השבועי:תגיד לי, בן של מי אתה"?!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...