תשעה באב במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח

תשעה באב לאורך שנות נשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לקט תמונות מחלק מהשנים, בהם נראים הנהגותיו היוחודיות ליום זה. על יום זה נאמר בדברי חז"ל כי הוא יום "לידת מלכא משיחא" - ובמילא "יום שמזלו גובר"

תשעה באב: צריך אהבת ישראל, בלי פשרות

על המנהג העתיק לשטוף את הבית ולבשמו ביום תשעה באב, על רצונו של החיד"א בביטול המנהג ומדוע הכריז לבסוף שימשיכו לנהוג בו. טור מעורר מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ע"ה

יום הכיפורים בתשעה באב

עיקר הזמן שבו מקטרג השטן הוא בתשעה באב, ו"אילו זכו ישראל והיה יום הכיפורים בט' באב – היה סר כוחו של... השטן גם מאותו היום... שהרי נאמר בגמרא שביום הכיפורים אין לשטן רשות לקטרג. ונמצא שלא היה היצר הרע מוצא ידיו ורגליו לקטרג ולהחריב את בית המקדש

תשעה באב בגאולה האמיתית והשלמה

"כל הצומות האלו עתידים להתבטל לימות המשיח ו...עתידים להיות ימי ששון ושמחה". הרבי שליט״א מלך המשיח מוסיף ומציין כי "השמחה שבמועדים אלו... תהיה שמחה גדולה ביתר שאת וביתר עוז מהשמחה שבמועדים על דרך הרגיל"

ההבט החיובי של תשעה באב

כאשר מגיעים לרגעים הקשים ביותר ביום, הרגעים שבהם הוצת בית המקדש – אנו מקלים בדיני התענית, משום שדווקא אז עלינו להתמקד בהכרה ובהרגשה כי זהו זמן הלידה של המשיח

מתי בדיוק נולד המלך המשיח?

אילו הייתה לתאריך הלידה של המשיח משמעות הלכתית מחייבת – היה הרמב"ם מונה אותו בין יתר התנאים הנדרשים לאישיות המשיח

לקט סיפורים לתשעה באב

לקט סיפורים מרתקים על הציפייה לגאולה לרגל יום לידת מלך המשיח בתשעה באב

גם בתשעה באב לומדים תורה

אין דבר כזה 'הלילה לא לומדים תורה'. תורה לומדים בכל עת ובכל זמן שניתן. לפעמים מוגבלים ללימוד בתחום מסוים, אך מהתורה לא מתנתקים לעולם

התנוצצות הגאולה בתשעה באב

לאורך הגלות, בכל תשעה באב התאבלנו על החורבן, אך גם ציינו את שמחת הכוהנים ואת לידת המשיח – באמירת התפילה 'נחם' בעת תפילת מנחה

דחייה שמעצימה את הגאולה

כאשר חל תשעה באב בשבת, זו שבת שמחה במיוחד. הפן החיצוני המצער של היום מתבטל ונשאר בו רק העומק הפנימי החיובי, שמעצים את מימד הגאולה שמאיר בכל שבת

לימוד פנימיות התורה למען הגאולה

התזמון של פטירת האר"י בימים הסמוכים לתשעה באב – יום חורבן בית-המקדש, מעידה גם היא על הזיקה שבין לימוד פנימיות התורה, כפי שמכונה תורת הסוד, לבין התגלות המשיח, שיבנה את בית-המקדש השלישי

משנכנס אב: קיצור דיני תשעת הימים

מה הם המנהגים הנהוגים מר"ח אב? אלו הנהגות מיוחדות של הרבי שליט״א מלך המשיח בתקופה זו? מהם הדינים העיקריים של צום תשעה באב?

הריסתו של בית-המקדש נועדה אך ורק לשם בנייתו מחדש

הריסתו של בית-המקדש נועדה אך ורק לשם בנייתו מחדש בצורה משופרת. בתי המקדש שחרבו היו מעשי ידי אדם ואילו בית-המקדש השלישי הוא מעשה ידיו של הקדוש-ברוך-הוא. לכן הוא יעמוד לנצח ומאומה לא יוכל לו

ניגון בתשעה באב ובכי בשמחת תורה

"בתשעה באב בעת החורבן כשהוא רואה שהחורבן התקיים, הרי הוא אוחז באמונה עמוקה בקיום יעודי הגאולה, ומשום כך הוא מנגן בבחינת להתענג על ה'"

כל יום בו לא נבנה בית המקדש נחשב ליום שבו הוא נחרב!

בתלמוד נאמר, כי כל יום בו לא נבנה בית המקדש – נחשב ליום שבו הוא נחרב! דברים מחרידים, שמטרתם לגרום לנו לעשות הכול כדי שהחורבן לא יימשך, ובית-המקדש השלישי ייבנה תכף ומיד ממש

כאב איום, אך גם שמחה גדולה

מטען של רגשות מעורבים צריך ללוות כל יהודי תמיד. הרבה כאב, יותר מכך – שמחה, ובעיקר – מחויבות עמוקה לעשייה. כך נזכה בעזרת השם, שכבר את תשעה באב הקרב נחגוג בבניין בית-המקדש השלישי

לשמר ולטפח את האחדות

אנו אמונים על אחדות רק בשעות צער. בזמני שגרה, שבות ומתגברות המריבות הפנימיות ודוחקות את רגלי האחדות, ובתופעה הזו עלינו להיאבק

לחסוך את הצורך לצום

החלק שלנו כעת בבניית בית-המקדש הוא במישור הרוחני בלבד. על הבנייה בפועל ינצח אך ורק מלך המשיח בעצמו – הרבי שליט״א מליובאוויטש, לאחר שיתגלה לעין כול – ולא אף אחד אחר