לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / לראות את מלכנו - ו' אב התשפ"א, 17:49

שאומות העולם לא יטיפו לנו מוסר!

"בשעה שאבות אבותיהם התרוצצו באופן פראי ביערות ואכלו בשר אדם, כבר חינכו אותנו לא לקחת מה שלא שייך לנו". מתוך שיחה לילדים ד' מנחם אב תשמ"ח, עם כתוביות ע"י "מערכת לראות את מלכנו"

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' אב התשפ"א, 07:32

הרבי שליט"א מלך המשיח: שיעור בהל' בית הבחירה

בתחילת "הלכות בית הבחירה", מזכיר הרמב"ם את המזבח, השולחן והמנורה, שהם "כלים", למרות שהלכות אלו עוסקות בצורת הבית. המקום המתאים, לכאורה, לכתוב על הלכות המזבח השולחן והמנורה, הוא ב"הלכות כלי המקדש" שבאות מיד אחרי זה?! הרבי שליט"א מלך המשיח שואל, ומתרץ. משיחת ח"י אלול תשל"ו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' אב התשפ"א, 11:00

הנביא יחזקאל יראה לנו את "תבנית הבית"

הזהר אומר שביהמ"ק השלישי יבנה בידי שמיים, ומדוע לעסוק, אם כן, "במוצאיו ומבואיו," לפי תיאור בית שני במסכת מדות וברמב"ם, כי אם בנין העתיד לבוא יהיה באופן אחר, אז מה הוא פעל עכשיו במה שהוא בנה בנין באופן שונה?! שיחת קודש מתורגמת.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ד' אב התשפ"א, 10:40

בקרוב: שערי ניקנור בביהמ"ק השלישי

בית המקדש השלישי יירד מהשמים בתחילת "תקופה השניה" של ימות המשיח. ויעמוד על מקומו בהר הבית עם פתחים פתוחים, ללא דלתות. מיד כאשר זה יקרה, הרבי שליט"א מלך המשיח יציף את שערי ניקנור ש"טבעו שעריה בארץ" ויד הגוים לא שלטה בהם, ויציב אותם במקומם בפתח ההיכל, כדי לסמל שבית המקדש שנבנה בידי הקב"ה - "מקדש אדני כוננו ידיך", שייך לבני האדם.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ב' אב התשפ"א, 13:22

גאולה בתשעת הימים ע"י משיח ודאי מנחם שמו

"נמצאים כבר אחרי ראש חודש מנחם אב שמתחיל עם המילה מנחם כמוזכר לעיל, ויש מיד את "מנחם שמו" שזה הולך על משיח צדקנו, • "מראה באצבעו ואומר זה" הנה מנחם משיח צדקנו, מלך מבית דוד • נשיא דורנו שהוא גם משיח צדקנו, משיח בן דוד

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' אב התשפ"א, 11:52

קידוש לבנה לפני תשעה באב?

"שכדאי, ומן המובחר, יהיה בשעה שיש כבר שבעה ימים לאחרי המולד .. ונוסף למחשבה בענין האמור .. ותן לחכם ויחכם עוד וכל אחד מוסיף כהנה וכהנה". לקראת סיום השיחה - "עוברים לחיים נצחיים" " כו' • מתוך שיחת קודש ז' מנחם אב תשמ"ט

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ה תמוז התשפ"א, 18:32

דברי משיח וגאולה מפי המשיח שליט"א

ממש אלוקות בגילוי: "מדיה גאולתית 770" שעות רצופות של "משיח וגאולה" עם הרבי שליט"א מלך המשיח מיליובאוויטש 400 קטעים ברצף! מומלץ להקרנה בבתי חב"ד, בתי כנסת או בבית או כל מקום אחר שהסרטים חוזרים על עצמם על גבי מסך.