לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ט"ז אייר התשפ"א, 18:37

התיעוד המלא של ט"ו אייר תנש"א

ויהי בשלשים שנה/ ט"ו אייר תנש"א / ח"א - מנחה, שיחה, חלוקת דולרים, ועידוד "יחי אדוננו...מלך המשיח..", התיעוד המלא וסקירת יומנים פרטיים וציבוריים מהתיעוד הראשון בו עודד הרבי שליט"א מלך המשיח את שירת יחי אדוננו

לראות את מלכנו / לראות את מלכנו - ט"ו אייר התשפ"א, 17:13

יומן ט"ו אייר תנש"א

יומן ט"ו אייר תנש"א, התיעוד הראשון בוידאו שהרבי שליט"א מלך המשיח מעודד את שירת "יחי אדוננו" ע"י מערכת לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / המכון להפצת תורתו של המשיח - י"ג אייר התשפ"א, 17:47

ט"ו אייר תנש"א עם כתוביות בלה"ק

שיחת ט"ו אייר תנש"א, "למה ניגרע", הפעם הראשונה המתועדת בה הרבי שליט"א מלך המשיח עודד את שירת יחי אדוננו, עם כתוביות בלה"ק בהפקת המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל הכתוביות בכתבה המלאה

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ט' אייר התשפ"א, 12:01

ביטול תעניות בה"ב למעליותא

הרבי שליט"א מלך המשיח מעיד שרוב גדול של חרדים לדבר ה' לא מתענים בתעניות בה"ב, בגלל שמשמים ראו שכבר אין צורך, ולכן השכיחו את הענין. על ביטול תעניות בה"ב והמשמעות ביחס לביטול ד' הצומות והפיכתם לימים טובים, כלשון הנביא זכריה: "צום הרביעי.. יהיה.. לששון ולשמחה ולמועדים טובים", מתוך שיחות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ז ניסן התשפ"א, 20:20

כ"ח ניסן • עשו כל אשר ביכלתכם

מה אני יכול עוד לעשות בזה - איני יודע, כיון שכל מה שעשיתי עד עכשיו הוא להבל ולריק, כלום לא יצא מכך, נשארו בגלות, ומה שיותר מכך - נשארו בגלות הפנימי גם בנוגע לעבודת ה', וכמדובר כמה פעמים. במילא הדבר היחידי שאני יכול עוד לעשות: אני מוסר זאת לכאו"א מכם ועשו כל שביכלתכם ותדאגו להביא את משיח תיכף ומיד ממש!

לראות את מלכנו / זמן הגאולה - כ"ו ניסן התשפ"א, 21:21

הוידאו הראשון מהרבי שליט"א מלך המשיח

הרבי שליט"א מלך המשיח מסדר קידושין בחתונות הת' יוסי גולדשטיין, מוצש"ק פ' שופטים ה' אלול תש"ו. ככל הידוע, זהו התיעוד (בווידאו) המוקדם ביותר שפורסם עד כה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ' ניסן התשפ"א, 09:57

ערב פסח תשמ"ח שיחה מיוחדת

שיחה מיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח בערב פסח אחרי תפילת מנחה ואמירת קרבן פסח, שבסיומה התייחסות לסעודות משיח באותה קביעות. כולל תמליל לשון הקודש מההקלטה בכתבה המלאה.

לראות את מלכנו / זמן הגאולה - י"ח ניסן התשפ"א, 14:37

שיחה פתאומית ושמותיו של משיח

שיחתו הפתאומית של הרבי מלך המשיח שליט"א לפני חלוקת הדולרים בי"ג ניסן ה'תש"נ בו מודה על הברכות לי"א ניסן ומדבר על שמותיו של הצמח צדק - בעל יום ההילולא - כשמותיו של משיח. • ר' נפתלי הכהן רוט בדברי ההודאה על נפלאות מלחמת המפרץ, י"א ניסן ה'תנש"א, כפר חב"ד ארץ הקודש.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ח ניסן התשפ"א, 13:23

"לגייר" אותו, עד שיכריז "יחי המלך"

קטעים משיחת י"ט ניסן תשמ"ח, על חסיד שקירר את התעוררות הכרזת "יחי המלך" לפני הרבי שליט"א מלך המשיח, והחליש את ענין האמונה בגאולה. "צריך לעזור לו ע"י ש"מגיירים" אותו, וצריך ל"הרעיש" אותו, בדרכי נועם ובדרכי שלום אבל בתוקף המתאים עד שזה יפעל עליו, עד שיראו, שגם הוא אוחז בדעתו כך"!