השיטיון וה"ג'ואיש ג'ניוס"

בשנים האחרונות (כ-250), פשה "שיטיון" רוחני עמוק בעולם. ודירדר גם את הלך-הרוח היהודי והביא אותו לשפל מאין כמותו. דווקא אז החליט ה' לגלות את תורת החסידות • לימוד תורת החסידות בענייני גאולה ומשיח פוקח עיניים ומסייע להבין היטב גם את ההתרחשויות בעולם. הלימוד מאפשר לזהות את סימני הגאולה הקרבה, ומהווה סגולה נפלאה להחיש את בואה

כנס לעידוד ההתיישבות בעזה? שורה של טעויות!

אמש התקיים בירושלים, כינוס עם מטרה חשובה - ליישב את רצועת עזה בנקודות התיישבות יהודיות. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיש ליישב את כל הנקודות בכל חלקי ארץ ישראל (ולא רק חלקם, כפי שנאמר אמש), והעיקר, שיש לעשות כל זאת ללא פרסום (בניגוד לאירוע המדובר)

הקוסמולוגיה של בראשית

מידי פעם מוצגות בפני הקהילייה המדעית הפתעות לא צפויות כאלה, שהופכות על פיהן תיאוריות שנחשבו למבוססות. סביר להניח שבקרוב תתגלה עובדה מדעית נוספת שתצמצם את משך המעבר מחושך לאור בצורה דרסטית נוספת, ובסופו של דבר יעמיד גם המדע את גיל העולם כולו על גילו האמיתי (קרוב ל- 6000 שנה)

דבר מלכות פרשת וארא: נתנו לך, רק תקח!

אנחנו כננס על גבי ענק. מצד אחד קטנים אך מחוברים לענקי הדורות לאנשים ששינו את פני תבל והעניקו לנו את הכוחות להמשיך את המהפכה של העולם מגלות לגאולה

הטוב, הרע והדיזנטריה

המצוקות הקיומיות שהרע כופה על הטוב מביאות את הטוב לגלות בעצמו כוחות נעלמים שמאפשרים לו להתגבר על כל מה שמפריע לו. רחל שאבי בטור על מה שניתן ללמוד מהדיזנטריה

דבר מלכות שמות: לאן הגעת בwaze?

ירידה לא רק לצורך עליה, אלא כעליה בעצמה, זהו החידוש המתגלה לעיני הלומד את שיחת הדבר מלכות של דבוע זה, פרשת שמות. הרב אסף דפנה בטור מעורר בעקבות השיחה והדרך לחיות גאולה בכל מצב

בשורת המלך | קטעים משיחות קודש ה׳תנש״א - נ״ב (מוגה)

לקט מתוך שיחות הקודש, של הרבי שליט"א מלך המשיח, מתוך ה'דבר מלכות' שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב, בנושאי גאולה ומשיח וחייו הנצחיים של נשיא הדור. איך מזרזים את הגאולה? ומה החידוש של דורנו

כל הקוואנטים ערבים זה לזה!

אחד הפרדוכסים שמציגה מכאניקת הקוואנטים נקרא פרדוכס איינשטיין-פודולסקי-רוזן (EPR), וככה הוא אומר: שני חלקיקים שנפלטים ממערכת שבה הם חלקו תכונה משותפת, ממשיכים לקיים ביניהם יחסי גומלין ומושפעים כל אחד ממצבו של האחר. כל יהודי הוא כביכול חלקיק ("ניצוץ") מאותה מערכת אלוקית, ולכן לא משנה לאן הוא "נפלט" והיכן הוא נמצא בעולם – תמיד ישאר חלק מאותה מערכת אחת

היעד האחיד לחלבון היהודי

הקדוש-ברוך-הוא מחכה לכל אחד ואחת מאתנו. הוא זה שמכוון את חיינו ומעצב אותם בצורות שונות, אך היעד של כולן הוא אחד. לשרת את אותו האלוקים, תוך מיצוי כל הכישורים והיכולות היחודיים שלנו, ובהמשך - להישאב אל האלוקות ולהתאחד עימה

האזינו: מה המקור למנהג החסידים לא ללמוד תורה ב"ניטל"

הלילה מציינים את ליל 'ניטל' הכינוי ללילה בו חוגגים הגויים את החגא שלהם, והתקבל בו המנהג שלא ללמוד תורה משקיעת החמה ועד לחצות הלילה. על טעמו של המנהג ומקורותיו, בריאיון מיוחד עם הרב מנחם כהן לתוכנית חידודון עם עמי מימון

תקיפות יהודית | סיכום דבר מלכות ויגש

יהודי עלול לפעמים לטעות ולחשוב כי אם הבורא שלח אותו לעובדו בעולם, הוא לא יכול להימצא בתוך הגבלות וגדרי העולם ובו זמנית להרגיש לא מוגבל. אך חידושו של יהודה היה, כי אין להתחשב בגדרי העולם. גם עמוק בתוך העולם המוגבל, כאשר על הפרק עומד רצון ה' - כל הגבולות נפרצים! • נקודות משיחת ה"דבר מלכות" ויגש בשפה פשוטה ובהירה

דבר מלכות ויגש: מהי ההוראה הנצחית שמביאה את הגאולה האמיתית והשלמה?

שיחת ה'דבר מלכות' נלמדת מידי שבוע, על ידי אלפי חסידים המעיינים בדבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחות שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב. הרב אסף דפנה, מגיש סיכום השיחה, מהלכי השיחה, ביאור מושגים בשיחה, המאפשרים לכל אחד לעיין בעומק הדברים

דבר מלכות מקץ: למצוא את השמן

שיחת ה'דבר מלכות' נלמדת מידי שבוע, על ידי אלפי חסידים המעיינים בדבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחות שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב. הרב אסף דפנה, מגיש סיכום השיחה, הוראות מהשיחה, נקודות מיוחדות בשיחה, המאפשרים לכל אחד לעיין בעומק הדברים

עולם מקודש: סיכום דבר מלכות וישב

המהפכה הרוחנית שהובילו רבותינו נשיאנו בצרפת, השפיעה אף על המנון המדינה הרשמי. אין זה דבר שבשגרה כלל וכלל אשר מדינה תחליף או תשנה את ההמנון הרשמי. וראו זה פלא: ברגע בו התחילו חסידים לנגן את מנגינת ההמנון הצרפתי בהתוועדויות חסידיות, והחילוה על המילים "האדרת והאמונה" שבתפילה - שינה מנהיגה של צרפת את מהלך ההמנון! • נקודות משיחת "דבר מלכות" וישב בשפה פשוטה ובהירה

ההתוועדות בה הרבי שליט"א מלך המשיח 'הפך' את צרפת

התחילו לשיר "האדרת והאמונה" בניגון הצרפתי הידוע, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה מפעם לפעם. באמצע הניגון פנה לשמאלו, ועשה סימן בידו הק' לשרוק! התחילו שריקות וכתגבורת לזה המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד באופן חזק ומהיר ובתנועות רצופות למשך זמן • נזכרים ונעשים, יומן מזמן אמירת שיחת דבר מלכות וישב בבית משיח 770

לגלות את האמת | התוועדות על שיחת דבר מלכות וישב

בזמן שלנו גם הדבר התחתון ביותר נמצא כבר במצב גאולתי, עד שהוא הוא המשפיע לכל העולם ('צרפת - פרצת'). הטענות שלנו על המצב הקשה, ושאין רואים ניסים 'מופרכות לגמרי' כלשון הרבי שליט"א מלך המשיח • התוועדות עם הרה"ח מנחם כהן - רב קהילת בית מנחם בבאר שבע על דבר מלכות וישב

להשתמש במשקפיים של הרבי

מי שמסתכל על העולם במשקפיים ישנות, עלול לראות טלטלות עזות ומלחמה נוראית... אך מי שלומד את שיחות הדבר מלכות, יודע ורואה בכל פרט ובכל שלב כיצד הקב"ה מכין את העולם לקראת הגאולה! • התוועדות עם הרה"ח יוסף יצחק בקשי - משפיע בישיבה גדולה נצרת עלית על שיחת דבר מלכות וישב

אמור לי מה עשית ואומר לך מי אתה

כשיהודי לומד תורה ומבינה בשכלו, כשיהודי מקיים מצווה בגופו הגשמי, הוא ממשיך בכוחו את אהבתו ובחירתו העצמית של הקב"ה למטה ומביאה לידי גילוי. בחייו, בסביבתו ובעולם • נקודות משיחת ה"דבר מלכות" תולדות בשפה פשוטה ובהירה

גוף יהודי שלא הכרנו: ביאור בשיחת דבר מלכות תולדות מאת הרב נועם הרפז

כיום, הרבי קובע, יש בגוף שלנו את האפשרות להרגיש אלוקות באופן שהגוף שלנו "יהנה מן הגוף" של העצמות. בשביל שאכן נרגיש את זה, אנחנו מוכרחים לעבוד ולשנות את מהלך המחשבה של הנפש שלנו, שתסתכל באופן הזה שהרבי שליט"א מלך המשיח מחנך. התוועדות עם הרב נועם ישראל הרפז - משפיע ושליח בירושלים עיה"ק על דבר מלכות תולדות

התגלות מציאותו של משיח בראש חודש כסלו תשל"ח | הרב זלמן נוטיק

לבבות של חסידים אינם יכולים להישאר אדישים כשמול עיניהם נראה נשיא הדור המכריז ואומר: יהודים יקרים, התקופה לה מצפים מששת ימי בראשית כבר הגיעה. האדם המחולל את השינוי הזה כבר נולד ונתגלה. באיסטינקט טבעי, מסתכל כל אחד על עצמו במראה ושואל: איפה אני כאן? איך אני קשור לזה? התוועדות עם הרב זלמן נוטיק - משפיע בישיבת תות"ל ראשון לציון, אה"ק בקשר לדבר מלכות תולדות חיון הבהיר ראש חודש כסלו

דף 1 מתוך 12