דבר מלכות שמות: לאן הגעת בwaze?

ירידה לא רק לצורך עליה, אלא כעליה בעצמה, זהו החידוש המתגלה לעיני הלומד את שיחת הדבר מלכות של דבוע זה, פרשת שמות. הרב אסף דפנה בטור מעורר בעקבות השיחה והדרך לחיות גאולה בכל מצב

בשורת המלך | קטעים משיחות קודש ה׳תנש״א - נ״ב (מוגה)

לקט מתוך שיחות הקודש, של הרבי שליט"א מלך המשיח, מתוך ה'דבר מלכות' שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב, בנושאי גאולה ומשיח וחייו הנצחיים של נשיא הדור. איך מזרזים את הגאולה? ומה החידוש של דורנו

כל הקוואנטים ערבים זה לזה!

אחד הפרדוכסים שמציגה מכאניקת הקוואנטים נקרא פרדוכס איינשטיין-פודולסקי-רוזן (EPR), וככה הוא אומר: שני חלקיקים שנפלטים ממערכת שבה הם חלקו תכונה משותפת, ממשיכים לקיים ביניהם יחסי גומלין ומושפעים כל אחד ממצבו של האחר. כל יהודי הוא כביכול חלקיק ("ניצוץ") מאותה מערכת אלוקית, ולכן לא משנה לאן הוא "נפלט" והיכן הוא נמצא בעולם – תמיד ישאר חלק מאותה מערכת אחת

היעד האחיד לחלבון היהודי

הקדוש-ברוך-הוא מחכה לכל אחד ואחת מאתנו. הוא זה שמכוון את חיינו ומעצב אותם בצורות שונות, אך היעד של כולן הוא אחד. לשרת את אותו האלוקים, תוך מיצוי כל הכישורים והיכולות היחודיים שלנו, ובהמשך - להישאב אל האלוקות ולהתאחד עימה

האזינו: מה המקור למנהג החסידים לא ללמוד תורה ב"ניטל"

הלילה מציינים את ליל 'ניטל' הכינוי ללילה בו חוגגים הגויים את החגא שלהם, והתקבל בו המנהג שלא ללמוד תורה משקיעת החמה ועד לחצות הלילה. על טעמו של המנהג ומקורותיו, בריאיון מיוחד עם הרב מנחם כהן לתוכנית חידודון עם עמי מימון

תקיפות יהודית | סיכום דבר מלכות ויגש

יהודי עלול לפעמים לטעות ולחשוב כי אם הבורא שלח אותו לעובדו בעולם, הוא לא יכול להימצא בתוך הגבלות וגדרי העולם ובו זמנית להרגיש לא מוגבל. אך חידושו של יהודה היה, כי אין להתחשב בגדרי העולם. גם עמוק בתוך העולם המוגבל, כאשר על הפרק עומד רצון ה' - כל הגבולות נפרצים! • נקודות משיחת ה"דבר מלכות" ויגש בשפה פשוטה ובהירה

דבר מלכות ויגש: מהי ההוראה הנצחית שמביאה את הגאולה האמיתית והשלמה?

שיחת ה'דבר מלכות' נלמדת מידי שבוע, על ידי אלפי חסידים המעיינים בדבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחות שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב. הרב אסף דפנה, מגיש סיכום השיחה, מהלכי השיחה, ביאור מושגים בשיחה, המאפשרים לכל אחד לעיין בעומק הדברים

דבר מלכות מקץ: למצוא את השמן

שיחת ה'דבר מלכות' נלמדת מידי שבוע, על ידי אלפי חסידים המעיינים בדבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחות שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב. הרב אסף דפנה, מגיש סיכום השיחה, הוראות מהשיחה, נקודות מיוחדות בשיחה, המאפשרים לכל אחד לעיין בעומק הדברים

עולם מקודש: סיכום דבר מלכות וישב

המהפכה הרוחנית שהובילו רבותינו נשיאנו בצרפת, השפיעה אף על המנון המדינה הרשמי. אין זה דבר שבשגרה כלל וכלל אשר מדינה תחליף או תשנה את ההמנון הרשמי. וראו זה פלא: ברגע בו התחילו חסידים לנגן את מנגינת ההמנון הצרפתי בהתוועדויות חסידיות, והחילוה על המילים "האדרת והאמונה" שבתפילה - שינה מנהיגה של צרפת את מהלך ההמנון! • נקודות משיחת "דבר מלכות" וישב בשפה פשוטה ובהירה

ההתוועדות בה הרבי שליט"א מלך המשיח 'הפך' את צרפת

התחילו לשיר "האדרת והאמונה" בניגון הצרפתי הידוע, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה מפעם לפעם. באמצע הניגון פנה לשמאלו, ועשה סימן בידו הק' לשרוק! התחילו שריקות וכתגבורת לזה המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד באופן חזק ומהיר ובתנועות רצופות למשך זמן • נזכרים ונעשים, יומן מזמן אמירת שיחת דבר מלכות וישב בבית משיח 770

לגלות את האמת | התוועדות על שיחת דבר מלכות וישב

בזמן שלנו גם הדבר התחתון ביותר נמצא כבר במצב גאולתי, עד שהוא הוא המשפיע לכל העולם ('צרפת - פרצת'). הטענות שלנו על המצב הקשה, ושאין רואים ניסים 'מופרכות לגמרי' כלשון הרבי שליט"א מלך המשיח • התוועדות עם הרה"ח מנחם כהן - רב קהילת בית מנחם בבאר שבע על דבר מלכות וישב

להשתמש במשקפיים של הרבי

מי שמסתכל על העולם במשקפיים ישנות, עלול לראות טלטלות עזות ומלחמה נוראית... אך מי שלומד את שיחות הדבר מלכות, יודע ורואה בכל פרט ובכל שלב כיצד הקב"ה מכין את העולם לקראת הגאולה! • התוועדות עם הרה"ח יוסף יצחק בקשי - משפיע בישיבה גדולה נצרת עלית על שיחת דבר מלכות וישב

אמור לי מה עשית ואומר לך מי אתה

כשיהודי לומד תורה ומבינה בשכלו, כשיהודי מקיים מצווה בגופו הגשמי, הוא ממשיך בכוחו את אהבתו ובחירתו העצמית של הקב"ה למטה ומביאה לידי גילוי. בחייו, בסביבתו ובעולם • נקודות משיחת ה"דבר מלכות" תולדות בשפה פשוטה ובהירה

גוף יהודי שלא הכרנו: ביאור בשיחת דבר מלכות תולדות מאת הרב נועם הרפז

כיום, הרבי קובע, יש בגוף שלנו את האפשרות להרגיש אלוקות באופן שהגוף שלנו "יהנה מן הגוף" של העצמות. בשביל שאכן נרגיש את זה, אנחנו מוכרחים לעבוד ולשנות את מהלך המחשבה של הנפש שלנו, שתסתכל באופן הזה שהרבי שליט"א מלך המשיח מחנך. התוועדות עם הרב נועם ישראל הרפז - משפיע ושליח בירושלים עיה"ק על דבר מלכות תולדות

התגלות מציאותו של משיח בראש חודש כסלו תשל"ח | הרב זלמן נוטיק

לבבות של חסידים אינם יכולים להישאר אדישים כשמול עיניהם נראה נשיא הדור המכריז ואומר: יהודים יקרים, התקופה לה מצפים מששת ימי בראשית כבר הגיעה. האדם המחולל את השינוי הזה כבר נולד ונתגלה. באיסטינקט טבעי, מסתכל כל אחד על עצמו במראה ושואל: איפה אני כאן? איך אני קשור לזה? התוועדות עם הרב זלמן נוטיק - משפיע בישיבת תות"ל ראשון לציון, אה"ק בקשר לדבר מלכות תולדות חיון הבהיר ראש חודש כסלו

הרב שניאור שניארסון מחלק 320,000 דולר למי שחושב אחרת

הרב שניאור שניאורסון מאתגר את הציבור בלימוד ספריו "אחדות בתורה", שמי שחושב אחרת יזכה ב320,000 דולר • הפרטים המלאים

חסיד, אתה שליח או שדכן?!

'קבלת פני משיח' - זו משימה שאפשר לבצע רק בתור שליח. כדי שאצליח להעביר ליהודי אחר את בשורת הגאולה, אני בעצמי צריך להיות חלק מהעניין. שזה יבער בי, שזה יגע לי • הרב שאול אקסלרוד - שליח הרבי שליט"א מלך המשיח גבעת אולגה, אה"ק

כשכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן את הבקבוק עבור כינוס השלוחים אמר: ״להביא לימות המשיח״

הרבי שליט״א מלך המשיח פתח את השיחה הראשונה בענין הגאולה. בשיחה הב' דיבר על משיח וקישר זאת עם עבודת השלוחים. אח״כ התחיל את שיחה ג׳, ודיבר ע״ד עבודת אליעזר בתור שליחות ועל היתרון שיש לשליח (שהוא ״כמותו ממש״) על שדכן • נזכרים ונעשים, יומן מזמן אמירת שיחת דבר מלכות חיי שרה בבית משיח 770

אליעזר עבד אברהם שליח או שדכן?

פרשתנו מתארת כיצד אליעזר, עבדו של אברהם, נשלח למצוא כלה ליצחק. נישואי יצחק ורבקה מייצגים חיבור בין רוחניות לגשמיות. אליעזר מבטל את עצמו כשליח (כמותו דהמשלח) של אברהם. כך גם אנו צריכים לפעול כשלוחים לחבר את העולם עם משיח צדקנו ולקבל פניו בפועל ממש • נקודות משיח ה"דבר מלכות" חיי שרה בשפה פשוטה ובהירה

הרב מנחם מענדל פרידמן: מופרך לעשות אפילו פעולה אחת שאינה קשורה למשיח

הרה"ח מנחם מענדל הכהן פרידמן, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח באור יהודה, מניח את האצבע על הנקודה שהתחדשה בעבודת השליחות מאז תשנ"ב, ומסביר: מדוע מופרך לעשות אפילו פעולה אחת שאינה קשורה למשיח?

דף 2 מתוך 12