• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא
author

הרב מנחם כהן

סיכום הלכות חג הסוכות מאת הרב מנחם כהן

הרב מנחם הכהן כהן רב קהילת 'בית מנחם' בבאר שבע מגיש תקציר על הלכות חג הסוכות. איך עושים סוכה כשרה, מיהם החייבים במצווה, מה זה אושפיזין, וכיצד מקיימים את נטילת ארבעת המינים

סיכום הלכות יום כיפור מאת הרב מנחם כהן

מה עושים ביום כיפור. הרב מנחם כהן, רב קהילת בית מנחם בבאר שבע מגיש תקציר מיוחד של ההלכות הנדרשות לדעת. מהכפרות וההנהגה בערב היום הקדוש דרך ההלכות של יום הכיפורים ועד לצאתו

סיכום הלכות ראש השנה שחל בשבת מאת הרב מנחם כהן

הלכות ראש השנה שחל בשבת: התרת נדרים, כתיבת פדיון נפש, אמירת תהלים, ליל ראש השנה, סעודות החג, תקיעת שופר, תפילת מוסף של ראש השנה, תשליך, יום טוב שחל במוצאי שבת. סיכום ההלכות מאת הרב מנחם כהן

ייעודי הגאולה - כפשוטם או משל וחידה?

החזונות הניסיים שאינם כרוכים במקורות עם תהליך התגלות המשיח – יתגשמו לכל הדעות כפשוטם. אך אלה שכן קשורים לביאת המשיח – לאו דווקא

החידושים שיהיו בגאולה בתחום הצומח

פירות ענק, חקלאות קלה, צמיחה מהירה, ענפים אכילים, אילנות סרק טעונים פירות, ותנובה של תוצרים מוגמרים

כיצד נחגוג את חג החנוכה בגאולה האמיתית והשלמה

הרב מנחם כהן, רב קהילת חב"ד בבאר שבע מגיש סקירה קצרה כיצד נחגוג את חנוכה בגאולה האמיתית והשלימה, האם בכלל יציינו חג זה, כיצד יהיה סדר הדלקת הנרות בגאולה האמיתית והשלימה וכמה ימים יימשך חג החנוכה?

קבלת המלכות - מה זה אומר?

קבלת המלכות מתבטאת גם ובעיקר בהכרזה שלנו: "יחי המלך", כפי שהיה בזמן הכתרת שלמה שכל העם הכריזו "יחי המלך שלמה" (מלכים-א' א, לד,לט), וכפי שמובא בנביא אודות זמן הגאולה, שבני ישראל יבקשו את מלך המשיח: "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם" (הושע ג, ה)

ממתי מקבלים את מלכות המשיח?

נושא קבלת מלכותו של מלך המשיח, עלה לכותרות לאורך השנים האחרונות. כידוע הענין קיבל עידוד מיוחד מהרבי שליט"א מלך המשיח שקרא להכפיל את מספר החותמים, כאשר הגישו לו רשימת חתימות. הרב מנחם כהן עונה לשאלה מתי מקבלים את מלכות המשיח

מדוע חשוב לקבל את מלכותו של מלך המשיח?

למה כל כך חשוב לקבל את מלכותו של מלך המשיח. כיצד נבחרו מלכים בדברי ימי עם ישראל, ומה נדרש מאיתנו כעת?

וילחום מלחמת ה' וינצח – מיהו יהודי ושלילת 'גיור למסורתיות'

הרב מנחם כהן רב קהילת חב"ד בבאר שבע, בטור חריף וכואב, בעקבות הנסיונות להצהיר על הקלות בגיור. "לדעת כל גדולי הפוסקים מכל החוגים גיור כזה לא תקף גם בדיעבד", ומצטט את דעתם הברורה של כל גדולי הרבנים בנושא

מול כל העולם

מהן המלחמות אותן צריך לנהל מלך המשיח? הרמב"ם פוסק כי על מלך המשיח להילחם טרם בואו. מהן אותן מלחמות, והיכן מצאנו אותן בדורנו? על מלחמות המתנהלות באופן קצת שונה מהמצופה. "להרים דת האמת למלאות העולם צדק"

מלחמה ושלום

הסימן האחרון בשלב 'בחזקת שהוא משיח' שמונה הרמב"ם לזיהויו של מלך המשיח, הוא 'ילחום מחמות ה' - וינצח', האם מדובר על מלחמה פיזית מול אויבי ישראל או בכלל במלחמה רוחנית ופעולות שעושה מלך המשיח במסגרת תפקידו לתיקון העולם והוצאת היהודים ממיצר?

מהפיכת השלוחים

השפעתו הכבירה של הרבי שליט"א מלך המשיח על חייו של כל יהודי, מעידה יותר מאלף עדים על המהפיכה הרוחנית שעוברת על עם ישראל בדורנו, החלק מהשפעתו לקראת התגלותו בקרוב ממש

תורה ומצוות

הפעם נלמד על הסימן השני והשלישי שהציב הרמב"ם לזיהויו של מלך המשיח. מי הוא שחידש בכל חלקי התורה על כל רבדיה? ומה עשה הרבי שליט"א מלך המשיח על מנת להשיג מצות לליל הסדר ואתרוג בזמן מלחמת העולם?

יעמוד מלך עכשיו

מטרת כתיבת סימני מלך המשיח, בספר ההלכות של הרמב"ם נועד לתת לנו כלים לחפש, למצוא ולזהות את מלך המשיח עוד קודם הגאולה האמיתית והשלימה. האם אפשרי שכיום יעמוד מלך מבית דוד לעם ישראל?