להורדה: "דברי משיח" לפרשת צו תשל״ח

כבכל שבוע, מוציא "המכון להפצת תורתו של משיח", חוברת שבועית מתוך הספרים שעתידים לצאת לאור כחלק מהסט "דברי משיח". בחוברת ניתן למצוא שיחות קודש, חלוקות דולרים ויומן שבועי מהשנה בה עוסקת החוברת

מה תעשו ארבעים דקות באוטובוס?

מה עשיתי באוטובוס בדרך לנתניה, איך פירש המגיד את המצוה להשאיר אש על המזבח, ומה המסר האמיתי מפורים? • טור לפורים ופרשת 'צו' מאת הרב יהודה גינזבורג

הפרשה בקצרה: חניכת המשכן ומינוי הכהנים

פרשת צו עוסקת בהכנת המשכן לעבודה הסדירה על ידי הכהנים. משה רבינו מושח את כלי המשכן ומכין את אחיו אהרון הכהן ובניו לעבודה במשכן

לשמור על האש דלוקה

כל יהודי, הוא הרי משכן ומקדש לה', ויש לדעת שכל עוד חסרה ה"אש" – החמימות והחיות – הרי אף כשאדם לומד תורה, מקיים מצוות, חסרה לו השראת השכינה