ספר התניא והגאולה

בהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח הודפס עד היום ספר התניא בכ-8000 מהדורות

המאסר שרק עזר

הלשנה שקרית גורמת למאסר של מייסד חסידות חב”ד, אך לאחר 53 יום של חקירות ואף ניסים ונפלאות, הרבי משוחרר לחפשי בתאריך י”ט כסלו שנקבע לחג חדש בדרך אל הגאולה

ביקור מעולם האמת בתא הכלא

מסופר, שבזמן שבתו של רבינו הזקן במאסר, באו לבקרו רבותיו מעולם האמת - רבו המגיד ממזריטש והבעל-שם-טוב. שאל אותם רבינו הזקן למה מגיע לו שישב במאסר ומה תובעים ממנו? וענו לו, שנתחזק עליו הקטרוג על שאומר דברי חסידות הרבה ובגילוי

מנהגי ראש השנה לחסידות

למרות שזה נראה כמו עוד יום בשנה, גם בי"ט כסלו יש מנהגים והוראות שצריכים ליישם. לפניכם לקט קצר של המנהגים המיוחדים של י"ט בכסלו