המאמץ של תורת החסידות כמעט ירד לטמיון

מהקטרוג השמיימי ועד לכרכרה השחורה // סיפור מאסרו של אדמו"ר הזקן, שבי"ט כסלו חוגגים 224 שנים לשיחרורו

סיפור המאסר והגאולה של אדמו״ר הזקן בי״ט כסלו

פרשת מאסרו וגאולתו בי"ט כסלו של הוד כ"ק רבינו הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי – בעל התניא והשולחן ערוך

כשהמגיד ממעזריטש גילה על מעלת אדמו"ר הזקן

אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן בעל התניא והשלחן ערוך, היה תלמידו של המגיד ממעזיטש. קשר נשמתי מיוחד נרקם בין שני הצדיקים. לפנינו מכתב מיוחד ונדיר בו מגלה מורו ורבו את שבחו של תלמידו הגדול. מוגש לקראת י"ט כסלו יום הגאולה של אדמו"ר הזקן ויום הילולא של המגיד

הקריאה הנצחית לכל אחד ואחת

שאלת החוקר בתוך תא המאסר החייתה את נפשו של אדמו”ר הזקן, והיא מהדהדת מתחילת בריאת העולם ועד לימינו אנו, בדרישה נוקבת לכל אחד ואחד להביא את העולם לתכליתו

ספר התניא והגאולה

בהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח הודפס עד היום ספר התניא בכ-8000 מהדורות

המאסר שרק עזר

הלשנה שקרית גורמת למאסר של מייסד חסידות חב”ד, אך לאחר 53 יום של חקירות ואף ניסים ונפלאות, הרבי משוחרר לחפשי בתאריך י”ט כסלו שנקבע לחג חדש בדרך אל הגאולה

ביקור מעולם האמת בתא הכלא

מסופר, שבזמן שבתו של רבינו הזקן במאסר, באו לבקרו רבותיו מעולם האמת - רבו המגיד ממזריטש והבעל-שם-טוב. שאל אותם רבינו הזקן למה מגיע לו שישב במאסר ומה תובעים ממנו? וענו לו, שנתחזק עליו הקטרוג על שאומר דברי חסידות הרבה ובגילוי