• ב"ה ימות המשיח!
  • י' ניסן התשפ"ד (18.04.2024) פרשת מצורע

ביקור מעולם האמת בתא הכלא

מסופר, שבזמן שבתו של רבינו הזקן במאסר, באו לבקרו רבותיו מעולם האמת - רבו המגיד ממזריטש והבעל-שם-טוב. שאל אותם רבינו הזקן למה מגיע לו שישב במאסר ומה תובעים ממנו? וענו לו, שנתחזק עליו הקטרוג על שאומר דברי חסידות הרבה ובגילוי
ביקור מעולם האמת בתא הכלא
תא בכלא הסמוך לזה שבו היה אסור אדמו"ר הזקן
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מסופר, שבזמן שבתו של רבינו הזקן במאסר, באו לבקרו רבותיו מעולם האמת - רבו המגיד ממזריטש והבעל-שם-טוב. שאל אותם רבינו הזקן למה מגיע לו שישב במאסר ומה תובעים ממני? וענו לו, שנתחזק עליו הקטרוג בגלל שאומר דברי חסידות בגילוי, שאל אותם אדמור הזקן: וכאשר אצא מכאן - האם אפסיק מלומר דברי חסידות? והשיבו לו: כיון שהתחלת אל תפסיק, ואדרבה, לכשתצא תאמר יותר.

כלומר: מאסרו של רבינו הזקן למטה (בגשמיות), נשתלשל מהקטרוג למעלה על ריבוי דברי החסידות שאמר ובגילוי ולכן נתעורר אצלו ספק אולי צריך להפסיק הנהגתו, ועל זה הורו לו רבותיו שאדרבה, "לכשתצא תאמר יותר".

הקטרוג שהוסר

קטרוג מסוג זה כבר היה בזמן נשיאותו של המגידממזריטש, וכידוע הסיפור שפעם מצאו כתב חסידות שהתגלגל במקום בלתי ראוי... ונעשה קטרוג למעלה על המגיד שמפרסם עניני סודות התורה בצורה שכזו - ורבינו הזקן ביטל את הקטרוג ע"י שהביא משל מבן מלך שנחלה במחלה מסוכנת, שלא מצאו לה אלא תרופה אחת: לקחת את האבן היקרה הקבועה בכתר מלכותו של המלך, שבה תלויה כל יוקרת כתר המלך, לשחקה ולערבה במים, ולשפוך מתערובת זו לבין שפתיו של בן המלך, בתקוה שאולי תיכנס טיפה אחת לתוך פיו ותציל את חייו - שכן הוא גם בענין פרסום החסידות, אשר פרסום סודות התורה (האבן היקרה שבכתר המלך) כדאי הוא כדי להציל את חיי בן המלך (עם ישראל)".

רק טיפה אחת

ואם כבר בימי המגיד ביטל רבינו הזקן את הקטרוג על גילוי דברי חסידות, הרי שכשעבר עוד שלב ב"ירידת הדורות", ומן הסתם ירד מצבו (הרוחני) של בן המלך, הרי בודאי שהפצת דברי חסידות הוא הכי הכרחי להצלת חיי בן המלך. ומה נשתנה בעת נשיאותו של רבינו הזקן, ששוב נתעורר עליו הקטרוג בגלל ריבוי דברי החסידות שהשפיע בגילוי - ועד שנתעורר אצלו ספק שאולי יש לו למנוע מלומר דברי חסידות, והוזקק להוראה מפורשת מרבותיו ש"אדרבה, לכשתצא תאמר יותר"?

והתשובה לזה: החידוש באופן גילוי החסידות על ידי רבינו הזקן לגבי הבעש"ט והמגיד ותלמידיהם הוא שבעניני החסידות שנתגלו ע"י הבעש"ט והמגיד ותלמידיהם הם באופן של "נקודות" ובקיצור, אך ביאור עניני חסידות חב"ד שנתגלה על ידי רבינו הזקן הוא באופן של "הרחבה" והעמקה. ושינוי זה באופן גילוי תורת החסידות, גרם לקטרוג החדש על רבינו הזקן, גם לאחרי שנתבטל הקטרוג הקודם.

חייבים ללמוד ולהפיץ 

ובביאור יותר: במשל רבינו הזקן על הצלת חייו של בן המלך ע"י שחיקת האבן הטובה שבכתר המלך - מודגש הצורך שתכנס לפחות "טיפה אחת" לפיו של בן המלך, אשר טיפה זו תציל את חייו של בן המלך. ודוגמתו בנמשל - גילוי החסידות לכל הפחות באופן של נקודה, וכנ"ל, שגם נקודה אחת של פנימיות התורה יש בכחה להחיות את בן המלך.

וראיה לדבר - גילוי החסידות גם באופן של נקודה, הועיל ופעל להחיות את בן המלך... אבל כאשר רבינו הזקן התחיל לגלות את תורת החסידות באופן של הרחבה, ע"י תורת חב"ד - אזי נתחדש הקטרוג למעלה, שהרי גילוי תורת חסידות חב"ד אינו (לכאורה) דבר המוכרח להצלת חייו של בן המלך.

וזה היה ספקו האם להמשיך באופן זה, והורו לו רבותיו, שע"י מסירת נפשו וישיבתו במאסר פעל למעלה שיוכל להמשיך לגלות דברי חסידות באופן של הרחבה. והמעשה הוא העיקר: לאחרי שניתנה ההוראה של הבעש"ט והמגיד, מובן, שזוהי הוראה לכל אחד ואחת מישראל, שחייב להכין את עצמו ל"אותו הזמן" ש"לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" - על ידי לימוד פנימיות התורה באופן של הבנה והשגה דוקא.

 

 

 

המאסר שרק עזר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...