תצוה

תצוה / שניאור גרינפלד - ג' אדר התשע"ח, 19:12

בהוראת המלך לפרשת תצווה: לימוד יומי בחומש עם פירושי חז"ל • להורדה

ב"התוועדות קודש" שנערכה בשבת פרשת משפטים תשמ"ט, יצא הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהוראה חדשה ומיוחדת (בין היתר) בפרשת תצווה חלק מהפרשה בנוסף ללימוד חומש עם פירוש רש"י היומי ללמוד גם כל יום טע מהחומש עם פירושי חז"ל ב"תורה שבע"פ" • הכתבה המלאה