כבודו של מלך המשיח

מדרש ציורי המתאר את מעלתו של מלך המשיח ואת הכבוד לו הוא יזכה מכל מלכי אומות העולם בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש