• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

כבודו של מלך המשיח

מדרש ציורי המתאר את מעלתו של מלך המשיח ואת הכבוד לו הוא יזכה מכל מלכי אומות העולם בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש
כבודו של מלך המשיח
ציור המבטא את ימות המשיח, מאת מיכאל שוורץ
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"באותה שעה מבהיק הקדוש-ברוך-הוא אורו של מלך המשיח ושל ישראל, והולכים כולם לאורו של מלך המשיח ושל ישראל, שנאמר "והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך". ובאים ומלחכים עפר תחת רגליו של מלך המשיח, שנאמר "ועפר רגליך ילחכו". ובאים כולם ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל, ואומרים: נהיה לך ולישראל לעבדים. וכל אחד מישראל אלפיים ושמונה-מאות עבדים יהיו לו, שנאמר "בימים ההמה, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלקים עמכם".

אמר רבי שמעון בן פזי: באותה שעה של הגאולה, מגביה הקדוש-ברוך-הוא למשיח עד השמים, ופורש עליו מזיו כבודו, מפני אומות העולם, מפני פרסיים הרשעים, ואומר לו: אפרים משיח צדקי, הווי דן את אלו, ועשה בהם מה שנפשך חפצה, שאלמלא רחמי שגברו עליך ביותר, כבר איבדוך מן העולם ברגע אחד. שבשעה שהיה חבוש בבית האסורים, בכל יום ויום היו מחרקין שיניהם ומרמזים בעיניהם, ומנענעין בראשיהם, ומפטירין בשפתותיהם; שלא מלכות אחד ושתי מלכויות באים עליו, אלא מאה וארבעים מלכויות מקיפין אותו, ואומר לו הקדוש-ברוך-הוא: אפרים משיח צדקי, אל תירא מהם, כי כל אלה ברוח שפתיך ימותו, שנאמר "וברוח שפתיו ימית רשע".

מיד הקדוש-ברוך-הוא עושה לו למשיח שבע חופות של אבנים טובות ומרגליות ואזמרגדין )אבנים טובות(, וכל חופה וחופה נמשכין מתוכה ארבעה נהרות של יין וחלב ודבש ואפרסמון טהור. ומחבקו הקדוש-ברוך-הוא בפני הצדיקים ומכניסו לחופה. ורואין אותו כל הצדיקים, ואומר להם הקדוש-ברוך-הוא: צדיקי עולם, עדיין לא נטל אפרים משיח צדקי חצי צערו, עדיין יש לי מידה אחת שאני נותן לו שלא ראתה עין מעולם.

באותה שעה קורא הקדוש-ברוך-הוא לרוח צפונית ולרוח דרומית, ואומר להם: כבדו ורבצו לפני אפרים משיח צדקי בכל מיני בשמים שבגן עדן, שנאמר "עורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני".

האם לאומות העולם מגיע שכר?

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...