אתם יודעים אם זה יהיה בן או בת?

איך מסביר אדמו"ר הזקן את תחילתה של פרשת השבוע? כיצד מתמודדים עם מצב בטחוני מאתגר שכזה? ומה שלום האמא ששכבה בטיפול נמרץ? • טור לפרשת השבוע 'תזריע' וראש חודש ניסן מאת הרב יהודה גינזבורג

צמיחה בפרשה: להתרומם ולא להפיל

השבוע מסופר בתורה על נגע הצרעת, המגיע לאדם. שדיבר לשון הרע על חברו. מדוע באמת כל כך גרוע לרכל אחד על השני?

פרשה לחיים / נולדים מחדש

האם הגלות קרתה בטעות? איך בזכות ברכה של הרבי שליט"א מלך המשיח כל המשפחה עברה מהפך לטובה ומה לומדים מהפרשה על התמודדות עם קושי? שיעורו השבועי של הרב יהודה ליפש

אפילו לאחר הזמן המקורי

הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא קיים תמיד בכל מצב, גם בנוגע לכל יהודי באופן פרטי שאותו אוהב הקב"ה כמו בן יחיד שנולד להורים לעת זקנותם

הפרשה בקצרה: דיני נגע הצרעת

בפרשת השבוע - פרשת תזריע, ממשיכה התורה את סיפור המאורעות, לאחר שבפרשיות הקודמות קראנו על כך שאהרן ובניו מונו להיות כהנים במשכן. התורה מצווה על דיני הצרעת