• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

הפרשה בקצרה: דיני נגע הצרעת

בפרשת השבוע - פרשת תזריע, ממשיכה התורה את סיפור המאורעות, לאחר שבפרשיות הקודמות קראנו על כך שאהרן ובניו מונו להיות כהנים במשכן. התורה מצווה על דיני הצרעת
הפרשה בקצרה: דיני נגע הצרעת
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בפרשת השבוע - פרשת תזריע, ממשיכה התורה את סיפור המאורעות, לאחר שבפרשיות צו ושמיני קראנו על כך שאהרן ובניו מונו להיות כהנים במשכן. הפרשה הזאת נקראת לעיתים רבות ביחד עם פרשת מצורע, אך בשנים אחרות נקראת כפרשה בפני עצמה.

כמו כל פרשיות התורה, גם פרשת תזריע מתחלקת לשבעה חלקים - שבע עליות:

העליה הראשונה מתחילה עם ההלכות של אישה שילדה בן זכר, וההלכות של ברית מילה כאשר התינוק בן שמונה ימים. לאחר מכן ההלכות והדינים בלידת נקבה.

התורה מפרטת את תהליך הטהרה שדרוש אדם לעבור באם היה נגוע בצרעת, שהינה מחלה רוחנית הפוגעת בעור.

בעליה השניה התורה ממשיכה את ההלכות של הצערת, וכעת מובאים מקרים שונים של צערת בצבעים שונים והתפשטות שונה בעור. בעליה הזאת (וכן בפרשה הבאה, פרשת מצורע) נלמד על עוד סוגים שונים של צרעת, כולל צרעת בבגדים וצרעת בבתים. הצרעת מגיעה בדרך כלל כעונש מן השמים על מספר סוגי עבירות, בעיקר על הפצת לשון הרע, אך על עוד שלל עבירות נוספות.

בעליה השלישית אנו קוראים על מקרה של צערת שהתחילה קודם כפצע שלאחר מכן החלים לגמרי ואז הגיעה הצרעת במקום בו היה קודם לכן הפצע

העליה הרביעית עוסקת אף היא במקרה מיוחד של צרעת, בה היה פצע של כויה בעור, ולאחר שהתרפא כליל, הופיעה במקום צרעת.

העליה החמישית עוסקת בצרעת שהופיעה בראש או בזקן, המתאפיינת בכך שהשיער נשר מהמקום והותירה קרחת.

העליה השישית עוסקת בסוגי קרחות והצרעת שיכולה להיות במקום. כאן גם תהליך הטהרה של המצורע, הכולל יציאה ממחנה בני ישראל עד לריפוי הצרעת. רש"י מציין שהעונש הוא מידה כנגד מידה: הוא גרם לפירוד בין יהודים על ידי הלשון הרע שדיבר, וכעונש עליו להיפרד מיהודים. 

העליה השביעית עוסקת בכהנים שעליהם מוטל לבדוק את סוגי הצרעת ולהחליט אם הם טמאות או טהורות.

המשיח סובל, ואנחנו צריכים לעבוד!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...