הדלק השבועי: למה צריך 'תגים'? ולמה הם כל כך נסתרים?

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון. והשבוע: מהי ההכנה הראויה למתן תורה?

חידושי תורה כהכנה לגאולה

כאשר תבוא הגאולה השלמה תהיה התחדשות במושג מתן תורה. אנו נזכה לשמוע מפי המשיח סודות תורה מופלאים, שמעולם לא נשמעו