• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' תמוז התשפ"ד (15.07.2024) פרשת בלק

איך השכנים שלכם?

מי רוצה להפגין מול השכנים, ולמה אנחנו שכנים טובים יותר מהמלאכים? תפקידם של הלויים במשכן ומשמעותו של חג השבועות נותנים לנו מסר חשוב לקראת קבלת התורה • טור לפרשת 'נשא' ולחג מתן תורה מאת הרב יהודה גינזבורג
איך השכנים שלכם?
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מאות ואלפים מפגינים באופן קבוע על הבלאגן שנוצר סביב מגוריו של רוה"מ הנוכחי בנט ברעננה, ובקרוב יפגינו אחרים על הבלגן במגוריו של יאיר לפיד כרוה"מ ברמת אביב.

מסתבר, שהשכנים מעניינים רק כשהם מפריעים, כי בצורת הבניה הנוכחית היום, אפשר לגור בבניין אחד עם עשרות שכנים ולא להכיר אותם בכלל. מהחניון למעלית ולדירה, ואפילו 'שלום' לא חייבים לומר.

היו ימים בהם השכנים סייעו באירועים ובשמחות. השאילו מוצרים ושאלו חזרה אחרים, הילדים שלהם שיחקו עם הילדים שלנו.

ובכלל, הילדות שלי הייתה יפה הרבה יותר עם הילדים של השכנים, למרות שלא היו לי שכנים שומרי מצוות.

איך השכנים שלכם?

***

בשיחה נפלאה ומיוחדת מבאר הרבי מלך המשיח שליט״א את דברי התלמוד והמדרש סביב קבלת התורה בחג השבועות.

התלמוד מספר על ויכוח שניטש בין משה למלאכים, כשהאחרונים טוענים כי התורה מגיעה להם.

ואילו משה משיב להם "אין לכם יצר הרע, אין לכם הורים, ובעצם אין לכם מה לעשות עם עשרת הדברות".

על מה הויכוח?

מסתבר שיש דין מרתק שנקרא "בר מצרא" או בעברית "השכן".

כשמישהו רוצה למכור את חלקת האדמה שלו, זכות קדימה ראשונית ניתנת לשכן המעוניין בשתי חלקות צמודות.

ואותו הדין לגבי דירה - השכן קודם לקניית הדירה שלך אם תרצה למכור.

טענו איפה המלאכים - הרי התורה היא השכן הטוב שלהם, שהרי שכנה איתם בשמיים זה עידן ועידנים,

ומשום כך היא מגיעה להם עוד לפני שמגיעה ליושבי החומר - אנחנו, הגרים למטה בעולם הזה.

נו, אם כך לכאורה הם צודקים - ומדוע לא קיבלו את התורה?

שאלות ותשובות רבות מעלה הרבי מלך המשיח שליט״א בשיחה נפלאה זו, והנה המסקנה:

דין 'בר מצרא' לא תופס כשמדובר על שטח אדמה לדירה מול שטח אדמה לחקלאות.

כשהשכן רוצה את שטח האדמה לצורך נטיעת ירקות ואילו הלקוח הרחוק מעונין לקנות דירה, זכות הקדימה עוברת ליזם הבנייה, כי יישוב השטח עדיף. כך נפסקה ההלכה.

ומכיון שתפקידנו - בני ישראל - בעולם הזה, הוא לבנות בית לה' - לעשות לו יתברך דירה כאן למטה בעולם התחתון,

הזכות לקבלת התורה הייתה ונשארה שלנו!

זה גם מה שמשה ענה להם: אם אין לכם אב ואם, אין לכם יצר הרע - אז אין לכם את האפשרות לבנות את הבית בעולם הזה המורכב מתאוות, אתגרים וקשיים…

***

בסעודת הברית של בננו יוסף שי' השבוע, ישבתי חלק מהזמן מול יהודי שהחנות שלו עדיין לא סגורה בשבת, ודיברנו על האתגר הגדול.

אמרתי לו כי הנחת הגדולה ביותר שיש לקדוש-ברוך-הוא זה שעם כל הקושי, ולמרות שהוא עדיין לא מדקדק בקלה כבחמורה, יתאמץ ויסגור את החנות בשבת, ינצל את הזמן להתרוממות, והברכה בוא תבוא!

כשניסה לטעון כי הצדיקים ואברכי הכולל חשובים יותר ממנו, אמרתי לו כי ההיפך הוא הנכון. הם כמו מלאכים ולימוד התורה שלהם הוא רוחני,

לעומת בעל העסק שנמצא בתור העולם החומרי והמאתגר, והוא מרומם את עצמו - זו הנחת הגדולה ביותר.

השבת נקרא גם את פרשת "נשא את ראש בני גרשון", נשיאת והרמת הלוויים לצורך תפקידם במשכן.

לצורך העבודה במשכן היו הלויים צריכים להיות מרוממים מהעם, וזה שייך לכל אחד מאיתנו,

כפי שכתב הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל):

"לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו הא-להים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללויים"

*** 

לקראת חג השבועות נוהג הרבי מלך המשיח שליט״א לאחל "קבלת התורה בשמחה ובפנימיות",

יש לקבל את התורה בשמחה ולא בעצבות, ובנוסף לכך צריך לקבל אותה בפנימיות,

שתשפיע על היום-יום שלנו להיות בתוך העולם וביחד עם זה לעשות כאן דירה לקדוש-ברוך-הוא

על ידי ההתרוממות מהחומריות וקידוש החומר, זו בעצם הגאולה הפרטית שלנו שהיא הכנה לגאולה האמיתית והשלימה על ידי הרבי שליט״א משיח צדקנו, בקרוב ממש!

בברכת שבת שלום וחג שמח

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות!

הדלק השבועי: למה צריך 'תגים'? ולמה הם כל כך נסתרים?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...