איך יתכן שאנחנו מסכימים עם המציאות הזאת?!

"אתה העדת בנו לאמר שהגיע זמן הגאולה!": נאומו הלוהט של הרב זמרוני ציק, בכנס ההקהל ההיסטורי "משיח בכיכר", ד' תמוז תשע"ו בכיכר מלכי ישראל בתל אביב

"איך תמים נהיה 'בעלבוס'?!" איך אפשר לא לצאת לשליחות?!

קטעים מתוך התוועדות לוהטת, על החובה והזכות של כל אחד מאיתנו לצאת לשליחות! וכפי שכל הפרטים חדורים בדבר היחיד שנשאר - קבלת פני משיח צדקנו. מאת הרב זמרוני ציק – שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לבת-ים עיר הגאולה - מנהל בית חב"ד הראשון בארץ הקודש, ויו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה. כ"ח טבת תשע"ז 770 – בית משיח

הבינוני: לפעמים המלחמה עצמה היא המטרה

דורות רבים הצדיק היה דמות שיש לשאוף להיות כמוה. לכל אחד היה את הרצון להיות מושלם, בלי שיצטרך יותר ללחום עם היצר. האם זו באמת התכלית?

מיזם מיוחד ללימוד התורה אור השבועי

ארגון 'יפוצו מעיינותך' יוצא במיזם מיוחד ללימוד 'א חסידישע פרשה', הלימוד שהרבי שליט"א מלך המשיח מייקר הופך להיות נגיש כמו שמעולם לא היה

שתי נשמות

אחת הבשורות הגדלות של תורת החסידת הוא הסבר המובא בתניא על כך שלכל יהודי יש שתי נפשות, הסבר הנותן כוחות וכלים טובים יותר להתמודד עם חיי היום יום

כינוס תורה והתוועדות 'אסרו חג' תות"ל ראשל"צ

ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, מתקיים כעת כינוס תורה לתלמידי ישיבת חב"ד ראשל"צ. לאחר הכינוס תתקיים התוועדות מיוחדת עם רבני הישיבה לרגל 'אסרו חג' וימי התשלומין דחג השבועות. ניתןלהאזין לכינוס עכשיו בקו טלפון של הישיבה: 033069345

ביאורים בספר התניא מס 225 לשבוע פ' ויקרא תשע"ו

כבכל שבוע, מצורפת בכתבה חוברת "ביאורים בספר התניא" בפורמט PDF לעיון / שמירה, מתאים לשיעור התניא השבועי לשבוע פ' ויקרא תשע"ו, מלוקט מפי הרבי שליט"א מלך המשיח.

מאמר מבואר: "ואתה תצוה"

לקראת פורים קטן אנו מפרסמים את הביאור הנפלא למאמר ד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א, קונטרס פורים קטן תשנ"ב, בסדרת "מאמר מבואר" • המאמר מלווה בביאור שווה לכל נפש וחושף את עומקי וחידושי המאמר בשפה קולחת • מאמר זה הוא האחרון לפני המאורע של כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק הרבי שליט"א מלך המשיח בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב.