שיעורי חסידות

שיעורי חסידות / זמן הגאולה - כ"ג חשון התשפ"א, 10:11

שיעורי התניא של הרב ירון צבי || כ' חשון

הרב ירון צבי מקליט מידי יום שיעור תניא יומי שנוסף לפלייליסט מתעדכן, ובסוף כל שיעור סיפורים חסידיים להמחשת העניין. השיעורים נמסרים במתינות, בשפה ברורה וקולחת וסגנון מושך. בנוסף, יש לו סדרת שיעורים שמתייחסים לשאלות מאזינים. להצטרפות: 0543817738

שיעורי חסידות / אתר הגאולה - ח' סיון התש"פ, 19:45

כינוס תורה והתוועדות 'אסרו חג' תות"ל ראשל"צ

ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, מתקיים כעת כינוס תורה לתלמידי ישיבת חב"ד ראשל"צ. לאחר הכינוס תתקיים התוועדות מיוחדת עם רבני הישיבה לרגל 'אסרו חג' וימי התשלומין דחג השבועות. ניתןלהאזין לכינוס עכשיו בקו טלפון של הישיבה: 033069345

שיעורי חסידות / מערכת האתר - ו' אדר א' התשע"ו, 20:01

מאמר מבואר: "ואתה תצוה"

לקראת פורים קטן אנו מפרסמים את הביאור הנפלא למאמר ד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א, קונטרס פורים קטן תשנ"ב, בסדרת "מאמר מבואר" • המאמר מלווה בביאור שווה לכל נפש וחושף את עומקי וחידושי המאמר בשפה קולחת • מאמר זה הוא האחרון לפני המאורע של כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק הרבי שליט"א מלך המשיח בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב.