• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

מאמר מבואר: "ואתה תצוה"

לקראת פורים קטן אנו מפרסמים את הביאור הנפלא למאמר ד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א, קונטרס פורים קטן תשנ"ב, בסדרת "מאמר מבואר" • המאמר מלווה בביאור שווה לכל נפש וחושף את עומקי וחידושי המאמר בשפה קולחת • מאמר זה הוא האחרון לפני המאורע של כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק הרבי שליט"א מלך המשיח בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב.
מאמר מבואר: "ואתה תצוה"
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

 

לתועלת הגולשים, מערכת האתר מגישה את החוברת "מאמר מבואר", על מאמר דיבור המתחיל "ואתה תצוה – תשמ"א", אשר אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בהתוועדות ש"פ תצוה, יו"ד אדר־ראשון ה'תשמ"א, ויצא לאור מוגה ב"קונטרס פורים קטן. להורדה:

ואתה תצווה

מאמר זה הוא האחרון לפני כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב, בצירוף חתיכת 'לעקאח' וב' שטרות של דולר לצדקה.

כמו כן, על הדו"ח אודות הדפסת והפצת המאמר ענה: "ויהי רצון שיפעל הפעולה הרצוי' והזמן גרמא וברי מזלי' כו'. אזכיר על הציון".

ויהי רצון, אשר בזכות הלימוד בתורת הנשיא, ובפרט במאמר זה – "מאמר האמונה" העוסק בפעולת רעיא מהימנא, ובימים אלה, – נזכה בקרוב ממש לראות בעיני בשר את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונזכה לשמוע מפיו תורתו של משיח, "תורה חדשה מאתי תצא".

 

לחיות גאולה: י"ז בתמוז שחל בשבת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...