• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

איך יתכן שאנחנו מסכימים עם המציאות הזאת?!

"אתה העדת בנו לאמר שהגיע זמן הגאולה!": נאומו הלוהט של הרב זמרוני ציק, בכנס ההקהל ההיסטורי "משיח בכיכר", ד' תמוז תשע"ו בכיכר מלכי ישראל בתל אביב
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לחיים, לחיים, לחיים ולברכה שיהיה ברכה והצלחה לכל המשתתפים אתנו כאן ב'הקהל' האדיר והנפלא הזה, בכל מה שיהודי צריך - בני חיי ומזוני רוויחי. אין כלי גדול וטוב יותר להמשכת הברכה מאשר הקהל.

יש משהו ב'הקהל', בפרט כפי שאנו רואים שזה היה בבית המקדש שהיו מתכנסים שם מיליוני יהודים ממש כפשוטו ממש, מיליוני יהודים היו מתכנסים בבית המקדש לשמוע את המלך קורא בתורה.

יש משהו בהקהל הזה לא מובן, שמתכנסים כל כך הרבה אנשים - הייחודיות של כל יחיד ויחיד נעלמת הכישרון של פלוני החכמה של פלוני הידע של אלמוני - נעלם, הוא רק אחד מתוך הכלל!

יש כאן משהו נראה לכאורה לא הוגן.

מתאספים לעשות איזה עניין חיובי ודווקא פתאום כל הדברים המיוחדים והיפים של כל אחד מאיתנו נעלמים ומה שחשוב זה הכלל.

אבל לאמיתו של דבר – להפך, מה שנעשה בהקהל הוא שמתגלת הנקודה השווה שבכל יהודי, הנקודה שהיא הנקודה הפנימית שבכל יהודי, וזו הבחינה של עצם הנשמה- יחידה שבנפש.

כל החילוקים שבינינו זה בנר"נ- נפש רוח ונשמה, במה שקשור לעצם כל ישראל שווים.

דווקא במעמד הקהל ובשנת הקהל יש עלוליות ישנה איזה נתינת כח מיוחדת לכל אחד ואחד לגלות את העצם שלו ביתר קלות מאשר בשאר ימות השנה, מאשר בשנים רגילות.

ולכן דווקא השנה הזאת, שנת הקהל, שאנחנו הולכים לקראת סיומה.

זו עת רצון להבאת הגאולה האמיתית והשלמה.

לפני 25 שנה הרבי שליט"א מלך המשיח קיים שיחה נוקבת, במהלכה הוא שאל את התמיהה הנוקבת: היתכן שמתאספים עשרה וכמה עשיריות מישראל ואינם מרעישים לפעול ביאת משיח צדקנו?!

התביעה הזאת, התמיהה הזאת, הפכה להיות נקודת המוצא לכל העשייה הנפלאה שהתחילה מאותה שיחה, כמו איזה זרם חשמלי תפס בחבר'ה והתחילו ליזום פעולות, כל אחד בדרכו, במיוחדות שלו, איך להפיץ יותר ויותר את בשורת הגאולה.

ועדיין התמיהה נשארה ועובדה שלא נושענו ונגאלנו בפועל ממש.

אנחנו באנו לכאן היום כדי ליישב לרבי שליט"א מלך המשיח את אותה תמיהה:

אנחנו התאספנו כאן, כמה עשיריות והרבה עשיריות מישראל - כן ירבו

כדי להראות לרבי שליט"א מלך המשיח שאנחנו מרעישים, הרעשנו, מרעישים ונמשיך להרעיש עד ההתגלות כפשוטו ממש!

ברשותכם מורי ורבותי, אנחנו שואלים את התמיהה בכיוון ההפוך:

היתכן שהרבי שליט"א מלך המשיח עד לרגע זה לא התגלה בפועל ממש?!

איך יתכן שאנחנו מסכימים עם המציאות הזאת?!

רעבע, "אתה העדות בנו" לומר: שהגיע זמן הגאולה!

"אתה העדות בנו" לומר שעשינו כבר כל מה שאנחנו צריכים לעשות, הסתיימה העבודה, ולא נותרה אלא קבלת פני משיח צדקנו!

"אתה העדות בנו" לומר: שאכן זהו זמן הגאולה כפשוטו ממש!

ועל כן אנו תובעים בתביעה של כל הדורות שאכן צריכה להיות עכשיו ברגע זה הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

וכדי שלא תהיה לאף אחד איזה שהיא מחשבה שמא אולי רוצים להוריד רגל מן הגז הרעבע הפך אותנו לעקשנים שאין למעלה מזה.

ולכן אנחנו רוצים להראות לרבי שליט"א מלך המשיח ולעולם כולו:

שאנחנו ממשיכים, אנחנו נמשיך עד ההתגלות בפועל ממש! ואנחנו רוצים יחד עם כל הציבור שנמצא כאן וכל אלה שצופים בנו ורואים אותנו עכשיו בכל קצוי תבל, אנחנו מבקשים מכולם שיעמדו על רגליהם וביחד נכריז את הכרזת הקודש:

- להבהיר לכל באי עולם, בראש ובראשונה לעצמות אין סוף ברוך הוא, שאנחנו לא מוותרים – "עם קשה עורף הוא" למעליותא! אנחנו דורשים את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש! -

ולכן אנחנו מכריזים: 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

"איך תמים נהיה 'בעלבוס'?!" איך אפשר לא לצאת לשליחות?!

לחיות גאולה: י"ז בתמוז שחל בשבת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...