מקץ

מקץ / שיחת הגאולה - א' טבת התש"פ, 13:12

נס, כבר מההתחלה

נס זה (מציאת פך השמן) אינו נס גלוי, כי אפשר לומר שזה היה דבר טבעי שהיוונים לא ימצאו את פך השמן, כי הוא היה מונח במחבוא. ולפי זה צריך להבין: למה נס חנוכה התרחש באופן כזה שתחילת הנס היתה בצורה טבעית (מציאת השמן), והמשך הנס היה נס גלוי (שדלק שמונה ימים)? אם הקב"ה רוצה שיהיה כאן נס גלוי, היה צריך שירד פך שמן טהור מהשמיים, ואם רצונו הוא שיהיה נס טבעי, היה צריך להיות שימצאו שמן טהור שיספיק לכל השמונה ימים?