• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ו סיון התשפ"ג (04.06.2023) פרשת נשא
author

שיחת הגאולה

המשמעות של מתן תורה

כל יהודי ויהודיה יגיעו בחג השבועות לבית הכנסת, כדי לשמוע את קריאת התורה ולחוות מחדש את רגעי מתן תורה, בדגש מיוחד על הבאת הילדים הקטנים ביותר כדי לגלות את הקשר האישי של כל אחד לתורה

שלשת השלבים של מנהיגי הדורות

לאחר שני השלבים שבהם "העליונים ירדו למטה" ו"התחתונים עלו למעלה" יש צורך בשלב שלישי שבו שני הדברים נעשים כמקשה אחת, ואת השלב הזה התחיל הבעל שם טוב על ידי תורת החסידות שגילתה שהמציאות האמיתית של הנברא היא לא הנברא עצמו אלא דבר ה' המחיה את כל אחד ואחד

שמירה והגנה בכוחם של הילדים

תהלוכות ל"ג בעומר, שהתקיימו בהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בוודאי הוסיפו בשמירה והגנה על כל יהודי, כפי שבא לידי ביטוי במבצע מגן וחץ, ותפילתם לגאולה האמיתית והשלימה, תתקיים תיכף ומיד

גם מלך וגם רב

ההכנה לקראת מתן תורה בשבוע הקרוב באה לידי ביטוי גם באמירת פרקי אבות בשבתות שבין פסח לשבועות. השבת נקרא את הפרק השישי והאחרון לסבב זה, ועלינו ללמוד מתוכנו על הכנות אלו

יהודי ותורה - חיבור שאי אפשר לנתק

"בחוקותי" מלשון "חקיקה". חקיקה מבטאת חוזק ותוקף בלתי רגיל, שכן אותיות הכתובות בדיו על קלף יכולות להימחק מן הדף, ולמעשה הדיו והקלף הם שני מציאויות נפרדות זו מזו, אך בשונה מכך כאשר אות חקוקה על אבן, היא מאוחדת בתכלית עם האבן

המפגן הגדול מכולם

כיום ניתן לקבוע בצורה ברורה שאין עיר מרכזית בכל העולם, בה מתגוררים יהודים שאין בה תהלוכות שכזו ביום ל"ג בעומר. בארץ ישראל, נערכים תהלוכות שכאלו כמעט בכל היישובים

מאחורי הטענה 'למה נגרע?!'

כאשר עם ישראל יצא ממצריים וערך את חג הפסח במדבר באו אל משה מספר יהודים ובפיהם טענה: מאחר והם טמאים ואין להם אפשרות להיטהר קודם חג הפסח "למה נגרע מהקריב קרבן ה'"

ברכת השפע של עם ישראל

הבעל שם טוב, שהיה לבוש בבגדי כפרי פשוט, ניגש לאותו גאון שישב בחדרו ושאל אותו למצבו בבריאות והאם יש לו את כל צרכו. הגאון כלל לא התייחס לבעש"ט, ולאחר מספר פעמים שהבעש״ט שאלו למצבו, כעס הגאון וסימן לו לכיוון הדלת...

הדברים הברורים של מלך המשיח

התבוננות במהלכי התקופה מגלה כי אנו חיים בעידן מסוג אחר לגמרי המוביל בוודאות לגאולה האמיתית והשלימה, עלינו להתבונן בכך ולעשות כל שביכולתנו כדי להביא להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח

לא להסתפק רק בלימוד התורה

על פי המנהג, מתחילים השבת, לאחר תפילת מנחה, ללמוד את פרקי אבות, כמידי שבת במהלך הקיץ, (בשבוע זה לומדים את פרק א). נוהגים ללמוד לפחות משנה אחת עם הפירושים, בצורה עיונית ולמדנית לעומקם של דברים

ממצרים לגאולה האמיתית והשלימה

הויכוח הלוהט איים לקרוע את העם, כל קבוצה התבצרה בעמדתה בתקיפות, אך מלמעלה ניתנה ההוראה שאין להקשיב לאף אחד, אלא - ללכת קדימה. גם היום יש לנו את הזכות לציית להוראותיו של מלך המשיח

המלך וסגנו שישנו את העולם

השייכות של החג האחרון של פסח עם הגאולה השלימה התגלתה בפרט בדורות האחרונים ע"י הבעל שם טוב שהנהיג את "סעודת משיח" שאותה אוכלים לפני צאת החג, והסביר זאת ש"באחרון של פסח מאיר גילוי הארת המשיח"

"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"

ביום י"א ניסן בשנה זו, התחילו לומר (מידי יום אחרי תפילת שחרית) את פרק קכ"ב בתהלים הנפתח בפסוק: "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך", כפי שאכן כך יהיה - כשכולנו נשמח ביום זה, "בבית ה'" - בבית המקדש השלישי, לשם נלך ונגיע כולנו תיכף ומיד ממש, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח

המלחמה שפרצה בשבת הגדול

נוסף על יציאת עם ישראל ממצרים - צריכה להיות וישנה גם השבירה והביטול של מצרים עצמה, ועד לאופן של התהפכות החושך עצמו - לאור. וזהו תוכן הנס של "למכה מצרים בבכוריהם" - שבכורי מצרים, שמורה על התוקף דמצרים, ניצלו התוקף שלהם כדי להכות את מצרים.

הפסגה שנתנה עידוד לטרור

בתוך זמן קצר זה קרה פעמיים, אך דומה כי מי שאמור להפיק את הלקחים מסרב לעשות זאת. בעוד ישראל מגיעה לשולחן המו"מ מתרחש פיגוע. המחבלים שואבים עידוד מעצם הדיבורים עימם. חובה לעצור זאת!

אסור לדבר סרה על עם ישראל

ההפטרה של פרשת ויקרא פותחת בהכרזה של הקב"ה "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" – שכל אחד ואחת מישראל הוא "עם זו יצרתי לי", עם שהקב"ה יצר לו, לעצמו. מה עלינו ללמוד מכך? שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

לטעום גאולה באהבת ישראל

דווקא מול הקולות הנשמעים בריש גלי, המובילים קו של פירוד וקיטוב, עלינו למצוא את נקודת האחדות המחברת בין כל היהודים ולהשפיע על סביבתנו לחיות באופן של הגאולה האמיתית והשלימה

קהל גדול ישובו הנה

בשנה זו, כאשר "ויקהל-פקודי" מתחברות לעניין אחד, הרי הקשר לגאולה מודגש בשלימות האמיתית, כיוון שרק בגאולה יהיו שני עניינים אלו ביחד. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לפרשת השבוע - ויקהל פקודי

סוד ההצלחה של עם ישראל

מקריאת סיפור המגילה, ניתן ללמוד על הדרך היחידה בה מצליח עם ישראל לעצור את המתקפה כנגדו. לא באמצעות הסתמכות על הנציגים בשלטון, בכירים ככל שיהיו, אלא רק על ידי ציות מוחלט לנביא הדור!

לא להשתחוות למוסכמות העולם

הדרך לביטול גזירת המן הרשע לא הייתה באופן טבעי, כי מרדכי ואסתר ידעו שביטול הגזירה יהיה כאשר עם ישראל יתחזק ויוסיף בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא • מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

דף 1 מתוך 16