• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

חי וקיים: המעשה הוא העיקר!

מה ענה החסיד שהגיע לעיירת המתנגדים? על מי צריך לחשוב? מהו הארגון שהקים הרבי הריי"צ עם בואו של הרבי שליט"א מלך המשיח לארה"ב ומי יכול להיות חבר בארגון זה. מתוך משאו של הרב שמעון ויצהנדלר, ראש ישיבת חב"ד ראשון לציון • המאמר התפרסם בגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה
חי וקיים: המעשה הוא העיקר!
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מה ענה החסיד שהגיע לעיירת המתנגדים? על מי צריך לחשוב? מהו הארגון שהקים הרבי הריי"צ עם בואו של הרבי שליט"א מלך המשיח לארה"ב ומי יכול להיות חבר בארגון זה. מתוך משאו של הרב שמעון ויצהנדלר, ראש ישיבת חב"ד ראשון לציון • המאמר התפרסם בגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

חי וקיים: המעשה הוא העיקר!

יש סיפור חסידי, על אחד מתלמידיו של אדמו"ר הזקן, שהגיע פעם בערב שבת לקהילה של אנשים המתנגדים לתורת החסידות. מטרתו הייתה גיוס כספים ותרומות.


מאחר ותושבי העיירה לא חפצו לתרום את כספם למטרות הפצת החסידות, הם החליטו לחקור אותו, כדי לתהות על קנקנו. הם ניגשו אליו ושאלו אותו: "מה דעתך על החסידים?".


"דעתי היא, השיב החסיד, שהחסידים חושבים כל הזמן על עצמם, בעוד ששאר היהודים שומרי התורה והמצוות חושבים כל הזמן על הקב"ה".
מאחר ובמהלך השבת, ניכר החסיד בתפילתו שאכן הינו משתייך לעדת החסידים, הדבר הצית את סקרנותם והם שאלו אותו: "מה פשר המשפט שאמרת לנו קודם השבת? האם זו אכן דעתך האמיתי על החסידים ואתה בכללם? כל היום חושבים אתם רק על עצמכם?!".


חייך החסיד והשיב: "אצל החסידים המציאות שלהקב"ה הינה חד משמעית ומוחלטת, לא זהו הנושא, אם הם דנים ומעלים תהיות, הרי שהם מנסים להבין איך יכול להיות שיש עולם והם בכללותו חלק מתהיית הקיום..."


על דרך זה ניתן לומר גם כיום, על הרבי שליט"א מלך המשיח - חי וקיים, מדברים כבר ב"ה כל העולם כולו. אנחנו צריכים לחשוב כעת איפה אנחנו בכל הסיפור.


להוריד למטה


אחד מהדברים שנמצאים בכל שיחותיו והתוועדויותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, החל מהמאמר הראשון "באתי לגני", תמיד ההוראה לפועל היא - למעשה.


ידוע שבמאמרי חסידות מוסבר שלעתיד לבוא יהיה הענין של "מעשה גדול", התממשות למטה בעולם הגשמי של כל הרעיונות הכי נשגבים ונעלים.
כך מוצאים אנו גם בשיחות הקודש העוסקות בלימוד עיוני ופלפול עמוק בסתרי תורה, שתמיד ההוראה היא למעשה. אחרי כל הדיבורים וכל הפלפולים הרי שיש לחפש את נקודת העשיה. במיוחד רואים זאת בשיחות הקודש משנת תנש"א-נ"ב, שתמיד חוזרת על עצמה ההוראה להוריד את עניני הגאולה ומלך המשיח למטה בפועל במעשה - המעשה הוא העיקר.


כל אחד יכול


ביום ב' תמוז בשנת תש"א, הייתה ההתוועדות הראשונה של הרבי שליט"א מלך המשיח מאז בואו לחצי כדור התחתון (הגעתו יחד עם הרבנית ביום כ"ח סיון לאמריקה, המרוחקת מהאיזור בו ניתנה התורה בעולם - חצי הכדור העליון). באותה תקופה הקים הרבי הריי"צ, את הארגון "מחנה ישראל".
במטרת האגודה נכתב: "לפרסם האמת אשר "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה שלמה על ידי משיח צדקנו" (הדברים מופיעים גם בעמוד האחרון של ספר החת"ת). זאת אומרת שהארון החדש (דאז) אשר בראשו עומד הרבי שליט"א מלך המשיח, לוקח על עצמו לפרסם את האמת - הנה זה משיח בא!


ובהמשך נכתב שם: מיהם החברים בארגון "כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להרשם בתור חבר ל'מחנה ישראל', ומעשיו בפועל, בהנהגתו הפרטית ובהשפעתו על זולתו, הם מס החברות היחידי הנדרש ממנו". כלומר זוהי עבודת היחידים - כל אחד ואחד.


לאורך כל השנים אנו עדים שוב ושוב, לכך שאדם אחד יכול לחולל מהפיכות ולשנות מציאות! איש אחד המחליט לעבוד, ליצור ולעשות מצליח לחולל שינוי עצום בכוחו של הקב"ה.


אחד, שנים שלשה


בשלב זה מוטל עלינו להתמקד בענין העיקרי - לעבוד בפועל ממש ולהוריד את כל הענינים הנעלים לתוך העולם הזה הגשמי והחומרי.
כיום כאשר אנו עדים לשפע המוצרים והעלונים העוסקים בפרסום עניני משיח של הרבי שליט"א מלך המשיח, כל אחד מאיתנו חייב להפוך להיות מוסד מהלך.


קריאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח "יהי רצון שימצא מכם אחד, שנים, שלשה, שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר - שיפעלו שתהיה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש" - חייבת להפוך להיות הקריאה המניעה והדוחפת כל אחד - לעשות בפועל ממש להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

 

איך מדפיסים את שיחת הגאולה? • מהודרה מוגדלת

פעילות משיח בקבר שמעון הצדיק

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...