• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' תמוז התשפ"ד (15.07.2024) פרשת בלק
author

המכון להפצת תורתו של המשיח

ט"ו אייר תנש"א עם כתוביות בלה"ק

שיחת ט"ו אייר תנש"א, "למה ניגרע", הפעם הראשונה המתועדת בה הרבי שליט"א מלך המשיח עודד את שירת יחי אדוננו, עם כתוביות בלה"ק בהפקת המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל הכתוביות בכתבה המלאה

יחידות כללית י"ד תמוז תנש"א | וידיאו עם כתוביות

שיחת י"ד תמוז תנש"א ב"יחידות" לאורחים - עם כיתוביות בלה"ק ע"י המכון להפצת תורתו של משיח

בקרוב: מקדשים את החודש על פי הראיה!

שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ח שבט ה'תשנ"ב (לפני שלושים שנה בדיוק), בו הוא מתייחס לראש חודש אדר הקרב ובא, ואומר כי בקרוב ממש עוברים לקדש את החודש על פי הראיה ובמילא ידונו האם זהו חודש אדר ראשון או אדר רגיל

שיחת אור לכ"ב שבט תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק

שיחת אור לכ"ב שבט תשנ"ב באורך מלא, עם כיתוביות בלה"ק, באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח

שיחת כ' מנחם אב תשנ"א עם כתוביות

דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת כ' מנחם אב תשנ"א עם כתוביות ע"י המכון להפצת תורתו של המשיח.

שיחת ה' מנחם אב תנש"א - עם כיתוביות בלה"ק

שיחת ה' מנחם אב תנש"א - עם כיתוביות בלה"ק בהפקת המכון להפצת תורתו של משיח.

שיחת ר"ח מנחם אב תנש"א עם כיתוביות

שיחת ר"ח מנחם אב תנש"א עם כיתוביות ביוזמת המכון להפצת תורתו של משיח.

שיחת ר"ח תמוז לתלמידות המסיימות • כתוביות

שיחת בדר"ח תמוז תנש"א לתלמידות המסיימות - עם כיתוביות בלה"ק, בהפקת "המכון להפצת תורתו של משיח" www.torasmoshiach.com

יחידות כללית ט' סיון תנש"א

"מגיעים יחד כל "הקיצו ורננו שוכני עפר" האמורים, ובפרט נשיא דורנו, ובפרט כל הנשמות בגופים וכך ממשיכים, ללא שום הפסק, ואדרבה - בהוספה בחיות של נשמה בריאה בגוף בריא". יחידות כללית ט' סיון תנש"א באורך מלא, כולל יחידות ברי ובנות מצוה, יחידות חתנים כלות, וחלוקת דולרים להוספה בצדקה, עם כתוביות בלה"ק ע"י המכון להפצת תורתו של משיח, ותמליל הכתוביות בכתבה המלאה.

שיחת כ"ח אייר תנש"א לנשים ובנות

שיחת ערב ראש חודש סיון תנש"א לנשים ובנות באורך מלא, עם כתוביות בלשון הקודש בעריכת המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל הכתוביות בכתבה המלאה.

י"א שבט תשנ"ב - עם כתוביות בלה"ק

שיחת י"א שבט תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק, בעריכת המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל הכתוביות בכתבה המלאה

שיחת ליל ל"ג בעומר תנש"א עם כתוביות בלה"ק

שיחת ליל ל"ג בעומר תנש"א - עם כיתוביות בלה"ק, בהפקת המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל הכתוביות בכתבה המלאה

שיחת כ"ד אדר נ"ב עם כתוביות בלה"ק

לפניכם שיחת כ"ד אדר תשנ"ב במלואה עם כתוביות בלה"ק, כולל תמליל לה"ק (הנחה) ע"י מערכת "המכון להפצת תורתו של משיח".

ט"ז אדר ראשון תשנ"ב • עם כיתוביות בלה"ק

שיחת ט"ז אדר ראשון תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק, בהפקת "המכון להפצת תורתו של משיח", www.torasmoshiach.com, כולל התמליל המלא של הנחה בלשון הקודש.

מוצאי שושן פורים קטן - עם כיתוביות בלה"ק

שיחת טו אדר ראשון תשנ''ב, מוצאי שושן פורים קטן - עם כיתוביות בלה"ק, ע"י המכון להפצת תורתו של משיח, עם כיתוביות בלשון הקודש, כולל תמליל לשון הקודש בכתבה המלאה.

ליל שושן פורים קטן תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק

שיחת ליל שושן פורים קטן תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק ע"י המכון להפצת תורתו של משיח, עם תמליל ההנחה בלשון הקודש בכתבה המלאה

ליל פורים קטן תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק

שיחת ליל פורים קטן תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק, ע"י המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל השיחה בלשון הקודש בכתבה המלאה.

שיחת י' אדר תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק

שיחת י' אדר תשנ"ב עם כיתוביות בלשון הקודש, ע"י המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל לשון הקודש מהשיחה בכתבה המלאה.

ז' אדר ראשון תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק

שיחת ז' אדר ראשון תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק, על ידי המכון להפצת תורתו של משיח כולל תמליל לשון הקודש בכתבה המלאה.

להשתדל שיהי' ענין של עשירות בפשטות

הוראה נצחית שיהודי צריך להשתדל בכל התלוי בו שיהיה ענין של עשירות בפשטות. שיחת ב' אדר א' תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק, ע"י המכון להפצת תורתו של משיח, כולל תמליל לה"ק בכתבה המלאה.

דף 1 מתוך 2