• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

הפרשה בקצרה: פטירת שרה אמנו ונישואי יצחק ורבקה

בפרשת חיי שרה התורה מספרת על פטירתה של שרה אימנו, קניית מערת המכפלה על ידי אברהם בכסף מלא ונישואי יצחק אבינו עם רבקה, ביתו של בתואל אחיינו של אברהם
הפרשה בקצרה: פטירת שרה אמנו ונישואי יצחק ורבקה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בפרשה הקודמת (פרשת וירא) קראנו בתורה על לידתו של יצחק אבינו להוריו הזקנים, וכן על סיפור עקידת יצחק.

כמו כל פרשיות התורה, גם פרשת חיי שרה מתחלקת לשבעה חלקים - שבע עליות:

בעליה הראשונה התורה מספרת על פטירתה של שרה אמנו בגיל מאה עשרים ושבע שנים, ועל קניית מערת המכפלה על ידי אברהם במחיר של ארבע מאות שקל כסף לקבורת שרה. מעניין לציין כי מערת המכפלה היא אחת משלושת המקומות שנקנו בכסף מלא על ידי אבותינו (מערת המכפלה, הר הבית וקבר יוסף בשכם) עליהם טוענים הגויים עד היום כי הם אינם שלנו.

אחרי הסיפור המפורסם של עקידת יצחק אותו קראנו בפרשה הקודמת, אברהם מבין שעליו להשיא את בנו יצחק שהיה כבר בן שלושים ושבע. כעת בעליה השניה התורה מספרת כיצד אברהם שלח את עבדו אליעזר בחזרה לארץ מולדתו של אברהם כדי למצוא שם אישה ליצחק.

בעליה השלישית התורה מספרת כיצד אליעזר מגיע לארץ מולדתו של אברהם (חרן), מחכה מחוץ לעיר על ליד באר המים ומתפלל לה' שיצליח במשימתו למצוא אישה מתאימה ליצחק. הוא מתפלל ומבקש סימן, לפיו הנערה שתענה לבקשתו לקבל מעט מים "שתה וגם לגמליך השקה" - היא הנערה המתאימה לבן אדונו. עוד קודם שהוא מסיים להתפלל לה' ולבקש את בקשתו - מתקרבת נערה והוא מבקש ממנה לשתות, ועל כך היא משיבה "שתה וגם לגמליך השקה’. מיד לאחר מכן מתגלה כי היא אכן בת למשפחה הנכונה, משפחתו של אברהם.

בעליה הרביעית מספרת התורה, שלאחר שאליעזר מצא את רבקה בקלות, רבקה רצה למשפחתה לספר על האיש שפגשה ליד הבאר. אחיה של רבקה, לבן, יוצא החוצה ומזמין את אליעזר לנוח בביתם במשך הלילה. אליעזר מקבל את ההצעה ומספר לבני משפחתה של רבקה את כל הקורות אותו, והם מסכימים לשידוך בשמחה.

בעליה החמישית מסופר כיצד חוגגים אליעזר ובני משפחתה של רבקה את אירוסיה עם יצחק. בבוקר אליעזר מבקש רשות לעזוב ולחזור מיד לבית אברהם יחד עם רבקה, אך בני המשפחה סוברים כי עליה לחכות במשך שנה שלימה בביתם ואז לנסוע. לבסוף הוחלט לשאול את רבקה בעצמה, שמסכימה לנסוע מיד כדי להתחתן עם יצחק.

אליעזר ורבקה חוזרים לבית אברהם ומוצאים את יצחק מתפלל בשדה לקראת שקיעת השמש, כשעל פי דברי חז"ל מדובר בתפילת מנחה. החתונה נערכת ויצחק לוקח את אשתו רבקה לאוהל שרה אמו. מעניין לציין את המובא במדרשים כי במשך ימי חיי שרה האוהל שלה התברך בשלושה דברים - נרות השבת המשיכו לדלוק עד לשבת הבאה, היתה ברכה בעיסת החלות (שלא התייבשו במהלך השבוע), וענן השכינה שכן על גג האוהל. כאשר נכנסה רבקה לאוהל חזרו אליו שלושת הברכות. הרבי מלך המשיח שליט”א מבאר כי שלושת ניסים אלו מייצגים את שלושת המצוות החשובות שניתנו במיוחד לנשי ישראל: הדלקת נרות שבת, הפרשת חלה, וטהרת המשפחה (שהיא השראת השכינה בבית).

בעליה השישית מסופר כיצד אברהם מתחתן שוב עם אישה בשם ”קטורה”, אך רש"י מציין שהיא פילגשו הקודמת של אברהם, הגר. בסיום העליה מסופר על פטירתו של אברהם אבינו בגיל מאה שבעים וחמש שנים ועל קבורתו בידי יצחק וישמעאל בניו במערת המכפלה לצד שרה אשתו ולצד אדם הראשון וחוה.

בעליה השביעית מסופר על תולדותיו של ישמעאל בן אברהם. מבואר במדרש שהסיבה לכך שישמעאל זכה שצאצאיו יכתבו בתורה, היא כי בסוף ימיו הוא עשה תשובה כשהגיע לקבור את אביו.

הדלק השבועי: אתה 'חי' או מורח את הזמן?!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...