שמחה רוחנית ושמחה גשמית

הגישות השונות של הרמב"ם ואדמו"ר הזקן אל נושא השמחה משתקפות גם בגישתם לשאלת שלמות הבריאה

איך השכנים שלכם?

מי רוצה להפגין מול השכנים, ולמה אנחנו שכנים טובים יותר מהמלאכים? תפקידם של הלויים במשכן ומשמעותו של חג השבועות נותנים לנו מסר חשוב לקראת קבלת התורה • טור לפרשת 'נשא' ולחג מתן תורה מאת הרב יהודה גינזבורג

הדלק השבועי: למה צריך 'תגים'? ולמה הם כל כך נסתרים?

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון. והשבוע: מהי ההכנה הראויה למתן תורה?

חידושי תורה כהכנה לגאולה

כאשר תבוא הגאולה השלמה תהיה התחדשות במושג מתן תורה. אנו נזכה לשמוע מפי המשיח סודות תורה מופלאים, שמעולם לא נשמעו

מה דעתכם על מפקד האוכלוסין?

יש בכלל ענין של עין-הרע במספר או שזו המצאה, ולמה בפרשת השבוע סופרים את בני ישראל? • טור לפרשת השבוע 'במדבר' מאת הרב יהודה גינזבורג

הדלק השבועי: פרשת במדבר

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, רעיון משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון. האזינו גם אתם

להישאר נמוך עם כל המעלות

משה רבינו ידע שכל מעלותיו ניתנו לו מלמעלה, ואילו היו נותנים את אותן המעלות למישהו אחר, הרי ייתכן שהוא היה מגיע לדרגה נעלית יותר

הנחיצות שבכיסוי כלי-הקודש

מדוע באמת הארון, שהכיל את מהות הקשר שלנו עם הקדוש-ברוך-הוא – לוחות הברית – נאסר בחשיפה ישירה לעיני עם ישראל? מדוע הותר לראותו רק כשהוא מכוסה בעור שהופשט מבעל-חיים (ה"תחש") מת?

מה'מדבר' אל 'ארץ ישראל'

החיים בגלות נחשבים ליהודי כחיי מדבר. כשם שבמדבר אין לאדם תנאי מחיה מקובלים – כך בגלות אין ליהודי את תנאי הקדושה הטבעיים שזוקקת נשמתו

למה במדבר?

המילה "מדבר" מבטאת חיבור בין שני קצוות: 'מְדַבֵּר' מורה על האדם המדבר, ועניינו הדגשת מעלת וחשיבות האדם המדבר בתורה. לעומת זאת 'מִדַבֵּר' זהו דיבור שהוא בבחינת ביטול מוחלט בדבר ה' המדבר בו

לא לאבד את נקודת היהדות

המיוחד במניין הוא כאשר כולם נספרים כשווים, ואין אחד שנחשב יותר מהשני, כי במניין בני ישראל מודגשת הנקודה ששווה בין כולם

הפרשה בקצרה: מנין עם ישראל וחנייתם במדבר

פרשת במדבר פותחת את הספר הרביעי בתורה, ספר במדבר. הספר מתאר את מסעותיהם של בני ישראל במדבר בדרכם לארץ ישראל. פרשת השבוע מספרת על ספירת בני ישראל, אופן חניית עם ישראל במדבר, עבודת הלווים ועוד

האירוסין, והנישואין הנצחיים

את האירוסין פעלה התורה. הקדוש-ברוך-הוא העניק לנו מתנה יקרה זו, כדי שדרכה נתוודע אליו ונכיר את דרכיו ברמה שהוא מוכן להיגלות אלינו. ובלשונו של הושע המופיעה בהפטרה: "וארשתיך לי לעולם... (באופן שתגיעי ל)וידעת את השם״

קללות מתוקות

עשר נשים לא שבעות מהלחם, אבל רבי אלעזר לא יקצור, ומה עם קדושי מירון? • טור לפרשת השבוע 'בחוקותי' עם הרב יהודה גינזבורג

מצוות הצדקה כמשל לגאולה

אנו מבקשים מהבורא שימלא לנו את מחסורנו הגדול ויוציא אותנו מהגלות. ולכן מוטל על הקדוש-ברוך-הוא לעשות עמנו צדקה זו ולהביא לנו את הגאולה השלמה תכף ומיד ממש

העמל הרמוז בחקיקה

כאשר מגיע אדם להתמזגות עמוקה כזו עם התורה, יש לכך השפעה גם מעבר לגופו: מובטח לו שפע כלכלי, שלום ושלווה

צמיחה בפרשה: כמה אמונה יש בנו!

פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה. השמיטה מגלה את כוח האמונה הקיים אצל כל יהודי, לבטוח בה' שיזמן לו את פרנסתו גם כאשר אין לכך סיכוי בדרך הטבע • טור שבועי מאת אסף דפנה

ערב האלף השביעי

המחזור של שש שנות עבודה ושנת מנוחה, רומז ל-6000 שנות הקיום של העולם במתכונתו הנוכחית ולמנוחת העולמים – ימות המשיח – שתבוא לאחריהן

מגיעה לך הפסקה!? טור לפרשת השבוע

על החנות שמכניסה מליון שקל בחודש, ועל שעות העבודה המומלצות בכל יום • מסר מיוחד מפרשת השבוע ומצוות השמיטה והשבת, מאת הרב יהודה גינזבורג

מנוחה לפני העבודה

לאחר שספוגה הנפש בקדושת השנה השביעית, חוזר יהודי לסיבוב נוסף של שש שנות עבודה, שוב מתוך מטרה להחדיר גם בהן קדושה

דף 3 מתוך 8