• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

האירוסין, והנישואין הנצחיים

את האירוסין פעלה התורה. הקדוש-ברוך-הוא העניק לנו מתנה יקרה זו, כדי שדרכה נתוודע אליו ונכיר את דרכיו ברמה שהוא מוכן להיגלות אלינו. ובלשונו של הושע המופיעה בהפטרה: "וארשתיך לי לעולם... (באופן שתגיעי ל)וידעת את השם״
האירוסין, והנישואין הנצחיים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בהפטרת-השבוע מדומה הקשר שנוצר בין הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל בזמן מתן-תורה, לאירוסין. אירוסין, במשמעותם המדויקת לפי ההלכה היהודית, הם קידושי האישה בטבעת (נישואין הם הכנסת החתן את הכלה לביתו והתחלה בפועל של חיים משותפים). עמם חלה על בת-הזוג הגדרה של אשת-איש, האוסרת אותה על כל גבר אחר מלבד בעלה המיועד.

בין הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל אירעה בזמן מתן-תורה התקשרות ברמה של אירוסין, שפעלה התחייבות הדדית: הקדוש-ברוך-הוא (החתן) התחייב כי לא יחליף אותנו באומה אחרת, ואנו, כנסת-ישראל (הכלה) התחייבנו כי לא נחליף אותו באל זר.

מאז חורבן בית-המקדש והגלות, אנו דומים לכלה מאורסת שבעלה נעלם מעיניה, והיא מצפה בנאמנות ובכיליון-עיניים לשובו אליה ולנישואיו אותה. נישואין אלה, שהנם ביטוי לקשר פנימי ועמוק, יתממשו עם בוא המשיח. אז ניגאל מכבלי עגינותנו והשם יבנה עמנו בניין עדי-עד, לנצח.

את האירוסין פעלה התורה. הקדוש-ברוך-הוא העניק לנו מתנה יקרה זו, כדי שדרכה נתוודע אליו ונכיר את דרכיו ברמה שהוא מוכן להיגלות אלינו. ובלשונו של הושע המופיעה בהפטרה: "וארשתיך לי לעולם... (באופן שתגיעי ל)וידעת את השם".

את הנישואין יפעל רובד עמוק ונשגב בתורה, המכונה במדרש "תורה חדשה", שייגלה אלינו על-ידי המשיח. דרכו נגיע לרמה מושלמת של הכרה וידיעה באלוקות, וזו תהיה המשמעות של הקשר הפנימי והעמוק שלנו עם הקדוש-ברוך-הוא. בינתיים, ניתן לקבל "טעימה" מתורה זו בתורת החסידות.

( מעובד על-פי התוועדויות תשמ"ח חלק ג עמוד 393)

מה דעתכם על מפקד האוכלוסין?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...