מה עניין שמיטה להר סיני?

התורה יוצרת את החיבור הבלתי אפשרי לכאורה בין 'הר סיני' ל'שמיטה', בין הגלות והגאולה – כדי ללמדנו כי גם בזמן הגלות ניתן להגיע אל מנוחת הנפש האופיינית לגאולה

להקנות את הפירות לבורא

כאשר יהודי מקנה לקדוש ברוך הוא את "הגוף לפירותיו", הרי הוא מקנה את כל מעשיו גם אלו שטרם באו לעולם, והם נעשים ממילא 'קנויים' ומתאימים לרצון ה'

הגשמיות כהשתקפות של רוחניות

הייעודים הגשמיים המיוחדים מגלמים בתוכם גם את מהותה הרוחנית של הגאולה האמיתית והשלמה

היכונו להנפת הכבשים! טור לפרשת השבוע

מה כבר יש לצעוק בחופה, מה יעזור לנו להתמודד עם דעות קדומות, ומדוע בחג השבועות העיפו את הכבשים באוויר בעודם חיים? • טור לפרשת השבוע 'אמור' עם הרב יהודה גינזבורג

לומר דברים טובים על יהודים - פרשת אמור

הפרשה קוראת לנו לומר דברים טובים על יהודים. כלשון הרמב"ם: 'מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל… לפיכך צריך לספר בשבחו'. על כל יהודי מוטלת החובה לספר דברים טובים על הזולת, ולא לדבר חלילה דבר רע עליו

טוב למות בעד עמנו, אבל טוב יותר לחיות

כשיהודי מוסר את עצמו על קידוש השם, אסור לו לחשוב שייעשה לו נס, אלא הוא צריך ללכת מתוך נכונות מלאה ליהרג. אך אם נעשה לו נס והוא ניצל בסופו של דבר - זכותו גדולה יותר

חינוך: מה אפשר להרוויח מזה? - פרשת אמור

אנשי חינוך רבים מאמינים כי החינוך הוא דבר שדורש התמסרות והקרבה, וויתור על התועלת האישית בשביל טובת המתחנכים. האם בכל זאת המחנך מרוויח מזה משהו?

להאיר כמו אבן ספיר (פרשת אמור)

השלימות של בני ישראל, מרומזת גם בשם החודש אייר בו נרמזו בראשי-תיבות: אברהם, יצחק, יעקב, רחל. ענין האבות והאמהות ניכר בגלוי אצל כל ישראל מצד עבודתם. ו"אייר" גם ר"ת "אני הוי' רופאך'"

יסוד החינוך היהודי

פרשתנו נפתחת בפסוק המביא את המילים "אמור" "ואמרת". למדו מכך חז"ל כי יש "להזהיר את הגדולים על הקטנים", ובכך הניחו את אחד מיסודות החינוך. ימי ספירת העומר מוקדשים למצווה זו

פרשת אמור - מהות ספירת העומר

בפרשתנו מוזכרת מצוות ספרית העומר, אותה אנו מקיימים בימים אלו בין פסח לשבועות מידי יום. על הקשר בין מצווה זו למצוות היובל

חינוך לשלימות: האם זה אפשרי?

כולנו חולמים. לחנך את ילדינו לשלימות. מי לא רוצה ילדים טובים וטהורים ללא בעיות? דיני הכהונה בפרשת השבוע מלמדים אותנו כי הדבר אכן אפשרי

הכהן הגדול והנמשל

כאשר אנו מביאים משהו כמשל על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, הוא שההגבלות של ה'משל' אינם חלות (חס ושלום) על ה'נמשל' – הקדוש ברוך הוא

להתעורר מהשינה, לגלות את האמת

כמו הכוהנים העובדים בזריזות ובזהירות, כך גם בכל יהודי ישנה נקודה פנימית בנפש, שתמיד דבוקה בקדוש-ברוך-הוא ורוצה למלא את רצונו

בקושי יש לחם, העיקר שוקולד? טור מיוחד לפרשת השבוע

למה התלמיד קיבל חפיסת שוקולד שלמה, מה עשה רבי שמואל עם הסיר הגדול ומהי המצוה שלעולם אין לה סוף • טור לפרשת השבוע 'קדושים' מאת הרב יהודה גינזבורג

צמיחה בפרשה: לכל דבר יש תקנה

לכל אחד יש דברים שקשה לו להתגבר עליהם, דברים ש"גדולים עליו". מדוע זה ככה, והאם בכל זאת יש דרך להתגבר על כך?

העם שלא יכול להתערבב

כיון שבני ישראל, היכן שהם רק נמצאים, הרי הם תמיד מחוברים למקורם – הקדוש ברוך הוא, לכן הם אינם יכולים להתערב עם אומות העולם כי "מחובר אינו בטל"

פרשה לחיים / הגאולה- לא מה שחשבתם

פרשה לחיים - פרשת קדושים: מה מרמזות לנו האותיות ג-א-ו-ל-ה על מהות הגאולה? כיצד לתת לזה ביטוי ביום-יום? מה יקרה לכל הדברים החשובים לנו בגאולה?

מסירות נפש ולהישאר בחיים

הקרבת שני בני אהרן נתנה כח לכל בני ישראל שלאחרי זה, עד סוף כל הדורות, לעבודה של קידוש השם, אבל דווקא בתור נשמות בגופים בעולם הזה

מדוע נקרא המשיח מצורע?

מלך המשיח ובית המקדש נקראים בשם "מצורע", כי ענין הגאולה הוא – היציאה מכל מיצרים וגבולים, כמו הנגעים שהם אורות עליונים ונעלים שלמעלה מהסדר הרגיל

האוצרות שבתוך הקיר בבית

תכלית הכוונה בעניין הנגעים אינה רק לבטל ולשלול "שיחת הרשעים" אלא להפוך את כח הדיבור של האדם, שתמורת "אמורי" שאינו של קדושה, תהיה אמירה של קדושה

דף 4 מתוך 8