ספר הקרבנות והמסר של ההתקרבות לה'

הרב אבישי איפרגון, ראש ישיבת דרכי תמימים בתל אביב, במסר על פרשת השבוע - פרשת ויקרא העוסקת במעשה הקרבנות. מתוך תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על הדרך להתקרב לה' ולהביא את הקרבן האישי

אסור לאבד את הראש (פרשת ויצא)

כאשר יעקב מצא את עצמו הולך לישון בשדה הפתוח, הוא מיהר להקיף את ראשו באבנים שיגנו עליו מה משמעות הפעולה, ומה יכול כל אחד ללמוד מפעולתו. רעיון קצר לפרשת ויצא

למה אברהם חיכה עד גיל 99? (פרשת לך לך)

על המסופר בתורה שאברהם אבינו מל את עצמו כשמלאו לו תשעים ותשע שנה, שואלים: אברהם אבינו הרי קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה - מדוע אם כן המתין בקיום מצות המילה עד שהקב"ה צווהו על כך?

הנבואה כיום ומשמעותה (פרשת שופטים)

"צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה "בעל בחירה" שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" וה"יועציך" ונביא הדור"

שלהבת הגאולה עולה מאליה

בשיחת הדבר מלכות של ש"פ בהעלותך תנש"א מדבר הרבי מלך המשיח שליט"א אודות העבודה של יהודי, שצריכה להיות מעין הדלקת המנורה - באופן של "שלהבת עולה מאליה". טור מאלף של הרב זמרוני ציק, על שיחת ה'דבר מלכות' של השבוע

הפרשה בקצרה: תרומת בני ישראל לבניית המשכן

הפרשה השביעית בספר שמות, פרשת תרומה, מספרת התורה על איסוף התרומות מאת בני ישראל למען בניית המשכן במדבר, בו תשרה השכינה באופן של קבע, בהמשך לגילוי האלוקי במתן תורה

הפרשה בקצרה: נס קריעת ים סוף

הפרשה הרביעית בספר שמות - פרשת בשלח, מתארת את יציאתם של בני ישראל ממצרים ואת הנס המפורסם של קריעת ים סוף, בו נהרג צבאו של פרעה ובני ישראל עברו בתוך הים - כביבשה

הפרשה בקצרה: יציאת עם ישראל ממצרים

בהמשך למסופר בפרשה הקודמת על שליחותו של משה רבינו לפרעה כדי להוציא את בני ישראל ממצרים, בפרשת השבוע - פרשת בא, מספרת התורה על שלושת המכות האחרונות מתוך עשרת המכות שקיבלו המצרים ועל יציאת בני ישראל ממצרים

הדלק השבועי: לתחמן בעבודת השם?

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

הדלק השבועי:תגיד לי, בן של מי אתה"?!

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

הפרשה בקצרה: תולדות יעקב ועשיו

לאחר שתיארה התורה את נישואי יצחק אבינו עם רבקה, השבוע בפרשה החמישית בתורה - פרשת תולדות, מסופר על לידת בניו של יצחק - יעקב ועשיו, לאחר שנים רבות שרבקה לא ילדה. בהמשך הפרשה מסופר על מעשיהם של יעקב ועשיו וברכותיו של יצחק ליעקב

הדלק השבועי: אתה 'חי' או מורח את הזמן?!

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

הפרשה בקצרה: פטירת שרה אמנו ונישואי יצחק ורבקה

בפרשת חיי שרה התורה מספרת על פטירתה של שרה אימנו, קניית מערת המכפלה על ידי אברהם בכסף מלא ונישואי יצחק אבינו עם רבקה, ביתו של בתואל אחיינו של אברהם

הדלק השבועי: אתה ילד גדול, אולי תתקדם לבד?

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

הדלק השבועי: נכון, הלב שלך הפוך, אבל זה לא בלתי הפיך

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

הדלק השבועי: נו, איזה 'ראש' אתה בוחר לעצמך?

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

הדלק השבועי: מתי תבדוק שטוב ל..חבר שלך?!

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

מה קרה באיצטדיון שכם?

לא, לא התחלתי להתעניין בספורט, אבל המשחק אתמול היתה נקודה למחשבה עבורי ועבורכם • המסר ממעמד הברכות והקללות המתואר בפרשת השבוע 'כי תבוא' - לכל אחד יש מה ללמוד מהשני • וגם ברכה ליום ההולדת האישי • טור לפרשת השבוע עם הרב יהודה גינזבורג

הדלק השבועי: איך יוצאים למלחמה 'בכיף'?

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

הדלק השבועי: יש לי פגמים, אבל למה לראות רק אותם"?!

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, סיכום מרתק משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון, האזינו גם אתם

דף 1 מתוך 9