גואל ראשון הוא גואל אחרון

נשמתו ותפקידו המיוחד של מנהיג הדור, שבא לידי ביטוי אצל הגואל הראשון, משה רבינו, באים לידי ביטוי בדורנו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח הדואג לכל אחד מאנשי הדור וגואל את כולם תיכף ומיד ממש

הדיבורים והפעולות שמעודדים פיגועים!

מלחמתו של הרבי שליט"א מלך המשיח כנגד הסכנה הברורה שבמעשים ודיבורים המעניקים לערבים עידוד למעשי הטרור, קיבלה בשבועיים האחרונים תזכורת מצמררת. על ראש הממשלה להתפטר מתפקידו

לקראת הפרה העשירית

מה אפשר ללמוד מחמש מילים שהוסיף הרמב"ם בתוך הלכות פרה אדומה, עליה אנו קוראים בשבת זו. ומה צריך כל אחד מאיתנו לעשות בשבת זו ובימי ההכנה לקראת יום ההולדת 120 בי"א ניסן

שמירה, הגנה והצלה לכל יהודי

הרבי שליט"א מלך המשיח, מעניק לדורנו את המתנה הנפלאה - הקפדה על 'עשרת המבצעים' אותן מצוות נבחרות, אשר בכוחן להגן, לשמור ולהציל כל יהודי ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה

למחות את עמלק עכשיו

בשבת זו, נקרא על מצוות מחיית עמלק בה נצטווינו, אך האם אנו מסוגלים לזהות כיום את העמלק ולמחות אותו? מתברר שהמשימה כיום ברורה מבעבר וקיומה אפשרי בידי כל אחד

הניצחון המופלא שחשף את הניסים

"אלה היודעים את המתרחש "מאחורי הקלעים" – המודעים לפרטים חסויים רבים שאינם מגיעים לידי פרסום – משיגים עוד יותר ויותר את פלאי הניסים והנפלאות בזמן הזה, בימים האלה“

המלחמות של מלך המשיח

הרבי שליט"א מלך המשיח מתייצב לשמור על כל יהודי ויהודי, כרועה נאמן. כך גם בעת העלילה הגדולה על יהודי ברית המועצות לפני כשבעים שנה, אז פעל להמית את הצורר שביקש לפגוע במיליוני היהודים

נס הגאולה בכח מרדכי היהודי

המראות שהגיעו מדרום הר חברון, מגלות מחזה שאילולי סיכן את חיינו, יכל להפוך למחזה קומי. כשם שראינו בהתממשות אזהרותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח כך נראה התממשות נבואתו הנה זה משיח בא

פורים קטן, שמחה גדולה

עוצמה מיוחדת ניתנת לעם ישראל דווקא ביום פורים קטן שיחול השבוע, ובעיקר לימוד והוראה לכל אחד, מה כוחו של הקטן, ומה ערכה של פעולה אפילו קטנה - להביא את הגאולה האמיתית והשלימה

שמחה למעלה מכל החשבונות

כאשר מיכל, אשתו של דוד המלך ראתה אותו מכרכר ופזז בכל עוז לפני ה', לא הבינה כיצד זה מתאים למלך ישראל. אך דוד הסביר לה שבדביקות בקב"ה אין הגבלות. על ידי השמחה נזכה לגאולה האמיתית והשלימה

תהא שנת פלאות בכל מכל כל

בשנים האחרונות, שינתה האנושות את השיח שלה ללא היכר. לעזרה הדדית, כלכלה משולבת ותנאים משופרים. השינוי, כך מסתבר, נובע מפסק-דין תורני המזהה בבירור את דמותו של מלך המשיח

המיגון המושלם לכל בית

כמו ברבים מהצמתים בהם עמד עם ישראל, מתברר כי הקב"ה מגלה על ידי נביאיו את התרופה קודם למכה. גם בדורנו, הקשבה וציות להוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח מביאים שמירה, הגנה והצלה לכל אחד

להקשיב למי שצפה את כל זה מראש

על רקע התגשמות אזהרותיו, הגיע הזמן להקשיב בקולו של הרבי שליט"א מלך המשיח. חוק הגיורים הנורא העולה לדיונים בכנסת, הינו המשך של הכרסום בשלימות העם היהודי, ואין שום לגיטימציה לדון בו

להביא לימות המשיח בפועל ממש

עם התקרב יום י' שבט, יום עלותו לנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, נדרשים כל אחד ואחת לגלות אצל עצמם את ההתמסרות לכל עניניו, ובמיוחד בפעולות להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

הממשלה נותנת עידוד לטרור!

מעשה הממשלה לעצירת והחרבת הישיבה בחומש, אחרי הפיגוע, הינו נתינת פרס למחבלים ומעודד את הטרור. התגובה היחידה המתבקשת היא חיזוק המתיישבים והחזרה של הישוב ליעדו. "חומש תחילה"

היום שמעניק כוחות על

בראש חודש כסלו מתגלים אצל כל יהודי כוחותיו הפנימיים ביותר, הנעלים ביותר, ואפילו ניצוץ נשמת משיח הטמון בו. יש לנצל יום זה כדי לגלות זאת בכל פעולותיו ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה

המהפיכה האמיתית כבר כאן

לא מספיק להתפעל ולהביע הערכה לפועלם של שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בכל העולם. עלינו לראות בכל אחד ואחת - שליח. כל אחד מאיתנו מגוייס למשימה: הבאת הגאולה האמיתית והשלמה

להכניס חיות בתוך השגרה

עם סיום ימי החגים, מוצא את עצמו האדם ללא אוירת הקדושה והשמחה שאפפה אותו בחודש תשרי. הפתרון לזה הוא 'פריקה של החבילות' ושימוש מושכל בכוחות שניתנו לו, במיוחד אצל אלו ששבו מ-770

הקריאה לכל יהודי: אל תעמוד במקומך

שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ, כרוכות זה בזה, במאבקו של הרבי שליט"א מלך המשיח. בפרשתנו נקרא כל אחד: לך לך, צא והתקדם קדימה במעשיך להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

לעצור את הפעולות המסוכנות לישראל

התמונות מרמאללה, בהם נראים חברי ממשלת ישראל מצטלמים מחוייכים לצד ראש הרשות התומכת הכספית הגדולה ביותר בפעולות הטרור, צריכים להפסק מיידית, מאחר והן מסכנות את שלום הציבור

דף 5 מתוך 10