• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

הדרך שמביאה שלום אמת לישראל

הבטחת התורה לשלום אמת, כפי שמופיעה בפרשתנו, תתקיים בגאולה האמיתית והשלימה. ובנתיים, צריך לעצור בתוקף את הסכמי הכניעה השונים והמשונים, הגורמים לעליית הטרור ופגיעה ביהודים בכל העולם
הדרך שמביאה שלום אמת לישראל
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הפרשה האחרונה בספר ויקרא, אותה קוראים השבת (בארץ ישראל), היא פרשת בחוקותי, הנפתחת בתיאור הבטחת הקדוש ברוך הוא, לטובה ושפע מיוחדים הניתנים לעם ישראל כאשר ילכו לפי חוקיו.

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו . . ונתנה הארץ יבולה . . וישבתם לבטח בארצכם . . ונתתי שלום בארץ . . ונפלו אויבכם לפניכם לחרב . . ואולך אתכם קוממיות", אלו רק חלק מאותן הבטחות שזכינו לקבל. ואכן, בזמנים עברו זכו בני ישראל, כאשר הלכו הם בדרכי הקב"ה בצורה מלאה, לחזות בהתגשמות ההבטחות, ותיכף ומיד ממש, זוכים להתממשותן בצורה מלאה, בגאולה האמיתית והשלימה. 

השמש שאבד

על אחת מאותן הבטחות, "והשבתי חיה רעה מן הארץ", דנו חכמינו במשמעותה. האם מדובר בהעלמת כל החיות הרעות לגמרי מן העולם, או שמא מדובר שהחיות עצמן אמנם יישארו אך הנזק והפגיעה שלהם באנשים ובבעלי החיים האחרים, יופסקו לגמרי.

ואכן, הנביא מבטיחנו כי אפילו הנחש יהפוך לחיית משחק בעבור תינוקות רכים, כנאמר בישעיהו: "ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה". זאת אומרת שלעתיד לבוא בקרוב ממש, אנו כן נראה את הנחשים, אך אלו לא יזיקו.

תופעה פלאית זו, כבר היתה בעבר, כאשר הנחש היה אחד המשמשים החשובים והעיקרים של האדם. כך היה עד לחטא הראשון שגרם את הרוע והסבל בעולם, חטא עץ הדעת. וכפי שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין: "אלמלא (לא) נתקלל נחש כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות ולא עוד אלא שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בה עפר לגנתו ולחורבתו".

כך גם אנו מוצאים את הנבואה על הפיכת האריה לאוכל תבן כמו הבקר, ועל הנמר אשר ירבוץ לצד הגדי. לפי חלק מהדעות מדובר גם במשל על אומות העולם, אשר יפסיקו את עוינותם כלפי עם ישראל ויהפכו להיות ידידים ואוהבים. גם פרשת השבוע מנבאת על מצב זה, כנאמר: " ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד . . וחרב לא תעבור בארצכם". ביטוי לכך ניתן לראות כבר היום, כאשר מאות אלפים ברחבי העולם, כבר קיבלו על עצמם את קיום שבע מצוות בני נח, בהשפעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, וכיום הפכו לאוהדי אמת של עם ישראל, החפצים ביקרו ובהצלחתו.

אפילו על קש ותבן

ולצד כל זאת, חשוב לזכור ולשנן, כי הדרך האמיתית להביא שלום לארץ ישראל "ונתתי שלום בארץ" אינה על ידי דרכים מעוותות הנוגדות את ההלכה ואת ההיגיון הבריא, כדוגמת ויתורים וכניעה לאויבינו, דרך שכבר הביאה עד היום למחיר דמים יקר מנשוא, אלא יש לפעול אך ורק כהדרכת התורה, כולל ציות להוראותיה, אשר אין לוותר על אף שעל, ואף לצאת עם כלי נשק, בעיצומה של השבת, באם באים אלו אפילו רק בקצה הגבול, ואפילו רק על 'עסקי קש ותבן'. קל וחומר כאשר הם אינם מסתירים את כוונתם, לפגוע היל"ת ביהודים נוספים, ואשר על כן, יש להיצמד אך ורק לדרך התורה וכפי שהזהיר מכך הרבי שליט"א מלך המשיח, יבוא ויגאלנו, גאולת עולמים, תיכף ומיד ממש.

יחד כל ילדי ישראל לקבלת פני משיח

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...