• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א ניסן התשפ"ד (19.04.2024) פרשת מצורע

להביא את הערֵבים למתן תורה

חג השבועות, יום מתן תורה, אינו רק ציון היסטורי למעמד בו קיבלנו את התורה הקדושה מאת הקדוש ברוך הוא, אלא הוא יום בו אנו מקבלים אותה מחדש. כולנו מגיעים יחד עם הילדים לקריאה בבית הכנסת
להביא את הערֵבים למתן תורה
לראות את מלכנו - בחוצות תל אביב. ביוזמת מספר פעילים, משאית ועליה מסכים, מפרסמת את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מעמד מתן תורה, מתואר בתורה ובדברי חז"ל כאירוע משמעותי שהשפיע בעת ובעונה אחת בכל העולם. בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא געה, הים לא נזדעזע, אלא העולם שותק ומחריש. בני ישראל, שנעמדו למרגלות הר סיני, צפו בקולות וראו את הלפידים כשהם שומעים את השכינה הקדושה: "אנוכי ה' אלוקיך..." "לא יהיה לך אלוקים אחרים...".

היה זה רגע השיא, לאחר ימי הכנה מדוקדקים, בהם התחילו מיד עם צאתם מארץ מצרים, חמישים יום קודם לכן, כששלשה ימים לפני היום הגדול, הם מוסיפים בקדושה ונזהרים מכל מגע בדבר העלול לטמאם. באותו בוקר, הגיעו ההכנות לשלב סיומם, בעת קבלת התורה.

רלוונטי יותר מתמיד

יחד עם עשרת הדיברות, קיבלו בני ישראל, את מערכת החוקים והמצוות על פיהם הם חיים. מאז לאורך אלפי שנים, מעמיקים הם בתורה, לומדים אותה ומשמרים אותה.

למרות היותו של מתן תורה, אירוע חד פעמי, בו התגלה הקדוש ברוך הוא לאומה הנבחרת, ונתינת התורה שלא תהיה מוחלפת, הרי שחז"ל גילו לנו כי לימוד התורה, הינו באופן שבכל יום הדברים הם כחדשים, האדם לומד את התורה בכל יום, ובכל פעם עליו לחוש ולהרגיש את רגעי ההוד והיראה שהיו אז, למרגלות הר סיני. 

בכל פעם שהיהודי עולה לתורה, ובכל בוקר בעת שהוא נושא את התפילה ואומר את ברכות השחר, מברך הוא על התורה הקדושה, ברכה שנחתמת במילים "ברוך אתה ה' נותן התורה", נותן בלשון הווה, ולא בלשון עבר, כי למעשה נתינת התורה הינה פעולה הנמשכת גם היום.

כך יש להתייחס לתורה הקדושה. לא כספר היסטורי המתאר את קורות עם ישראל בעברו, ולא כמערכת חוקים ישנה, שהיתה מותאמת למציאות החיים אז, בעת שהותם במדבר. אלא כציווי אלוקי קדוש, שניתן לנו היום, המשפיע על אורח החיים היום-יומי של כל אחד ואחת.

מכאן גם קריאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, להשתתף במעמד קריאת התורה בחג השבועות בבתי הכנסת, קריאה בה חוזרים ושומעים את עשרת הדברות, כשהאירוע שאירע אז, לפני 3334 שנים, חוזר ומתעורר אצל כל אחד, כאילו הוא קורה כעת ממש. דגש מיוחד ניתן להבאת הילדים, אפילו התינוקות בני יומם לבית הכנסת למעמד קריאת מתן תורה, מאחר שבאותו אירוע, בו הסכימו בני ישראל לקבל את התורה מהבורא, ביקש הוא מהם 'ערבים' שיתנו את הערבות לכך שבני ישראל ימשיכו לקיים את התורה, ולא הסכים לקבל ערבים אחרים, חוץ מדור העתיד, הילדים, אשר בהם טמון סוד המשך קיום העם היהודי, לפי דרך התורה, ששמרה על עמינו לאורך כל השנים.

יחד עם הילדים

ביום ראשון הקרוב, עת יקראו בבתי הכנסת את התיאור של אותו מעמד אדיר, נחוש כולנו את אותם רגעים נעלים, נקבל על עצמנו שוב בחיות מחודשת את התורה, תוך החלטה ללמוד אותה, להוסיף בקיום מצוותיה ובכך להמשיך את שרשרת הדורות עד להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר יגלה את סודותיה הנפלאים ביותר הטמונים בה, כנאמר "תורה חדשה מאתי תצא", חידושי תורה נעלים שיתגלו תיכף ומיד ממש, בגאולה האמיתית והשלמה.

תורה חדשה מאתי תצא

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...