• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

נבואת הגאולה מתממשת

מאז שנישא קולו של בלעם, בעת שיצאה מפיו הנבואה על מלך המשיח, ממתין עם ישראל לראות בהתממשותה. אנו זוכים לכך, כל אחד כיום יכול לראות את הגאולה, על ידי לימוד עניני משיח וגאולה
נבואת הגאולה מתממשת
חוגגים גאולה ביום הגאולה אלפים השתתפו השבוע בעצרת גאולה ומשיח (צילום: יוסי בן שושן)
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הלחץ עשה את שלו, והמשלחת הנוספת שנשלחה כדי להביא את הנשק הסודי, הצליחה במשימתה. הימים ימי הצלחתם של עם ישראל, כאשר הם כובשים יעד אחרי יעד בדרכם לקבל את כל הארץ שהובטחה לאבותם. המלך בלק, המתיירא מפני העם שיצא ממצרים ועתיד לכבוש את ארצו, שולח משלחות כדי להביא את הנביא בלעם, על מנת שזה יעצור בכוחותיו הרוחניים את העם שאף נשק או צבא לא יכול לעמוד כנגדו. למרות שבתחילה סירב בלעם להגיע, לפי דברי הקב"ה בחלום הלילה, אך כאשר הגיעה משלחת נוספת, קיבל הוא את האישור, בתנאי שלא יאמר מאומה, חוץ ממה שיאמר לו האלוקים.

בסופו של דבר, בלעם בא לקלל ונמצא מברך. דווקא המעמד שהיה אמור להביא את הקללות, הפך למעמד הברכות הגדולות ביותר לעם ישראל, ועד לנבואה המדהימה שנכתבה בתורה על הגאולה האמיתית והשלימה.

נבואה לתמיד

וכך כותב זאת הרמב"ם בספרו היד החזקה, בפרק האחד שלפני סיום הספר: "אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים: במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה. ושם הוא אומר: "אראנו ולא עתה" זה דוד, "אשורנו ולא קרוב" זה מלך המשיח. "דרך כוכב מיעקב" זה דוד, "וקם שבט מישראל" זה מלך המשיח. "ומחץ פאתי מואב", זה דוד, וכן הוא אומר: 'ויך את מואב וימדדם בחבל'. "וקרקר כל בני שת", זה המלך המשיח, שנאמר בו: 'ומשלו מים עד ים'. "והיה אדום ירשה", זה דוד, שנאמר: 'ותהי אדום לדוד לעבדים וגו'', "והיה ירשה וגו'" זה המלך המשיח, שנאמר: 'ועלו מושיעים בהר ציון וגו''..." ובמילים אחרות, חציו הראשון של כל פסוק בנבואה זו, מנבא על דוד המלך, ואילו החצי השני מדבר על מלך המשיח. בכך הפך ענין הגאולה האמיתית והשלימה, על ידי משיח צדקנו, לנבואה ברורה הכתובה לעולמי עד בתורתנו הקדושה, זאת לצד מקומות אחרים בתורה, המתייחסים לגאולה זו.

במשך אלפי שנה, ממתין עם ישראל בכליון עינים לחזות בהתממשות נבואה זו, וזכינו לכך בדורנו אנו "הדור הראשון לגאולה" כבר כיום, ניתן לפקוח את העינים ולראות את המציאות הנפלאה של הגאולה, ויתירה מכך, הדברים הופכים למוחשיים ומציאותיים, בכל יום שעובר. ולמי שעדיין יש קשיים בחוויה זו, מומלץ להתחיל וללמוד עניני משיח וגאולה. וכפי שקובע הרבי שליט"א מלך המשיח ב'דבר מלכות': "בכח התורה (חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם) לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה (כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי), הרי על ידי לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא"".

ימי גאולה

השבוע, ביום י"ב וי"ג תמוז, נציין את ימי הגאולה, בהם נגאל רבי יוסף יצחק מליובאוויטש (הרבי הקודם) ממאסרו, ימי סגולה אלו, והימים הקודמים להם, הינם ההזדמנות המתאימה, של כל אחד לחזק את עצמו בפרסום נבואת הגאולה, החל מפרשת השבוע ועד לדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ולהביא לגאולה אמיתית ושלימה, בפועל ממש לעיני העולם כולו, תיכף ומיד ממש!

כולנו לעצרת האמונה

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...