• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

כולנו לעצרת האמונה

ביום ראשון הקרוב, בשעה 19:00 נתאסף יחד, אנשים נשים וטף באמפי בבת ים, על מנת להביע את אמונתנו התקיפה בכל דברי קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח ובהתגלותו המלאה תיכף ומיד ממש!
כולנו לעצרת האמונה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מאז היותו לעם, חווה עם ישראל שוב ושוב נסיונות, שהעמידו אותו במבחן האמונה. הצצה לפרשות השבוע שקראנו בשבתות האחרונות, מגלה את פרשת המרגלים, פרשת קורח ועוד, כשבכולן נעמדו מספר אנשים, רבים או מעטים וביטאו את ספקותם במנהיגם של עם ישראל - משה רבינו.

"וינסו אותי זה עשר פעמים, ולא שמעו בקולי", קובע הקדוש ברוך הוא בתורתו. התורה אינה ספר שמטרתו כדי ללמד אותנו היסטוריה, אלא מטרת נתינת התורה לבני ישראל, היא כדי שילמדו ממנה הוראות לחיי היום יום, בכל תקופת זמן. ונשאלת השאלה, כאשר אנו קוראים על אותם מקרים על אותם נסיונות, מה ניתן ללמוד מכך לימינו אנו?

בין הדור הראשון לאחרון

מסתבר שקיים קשר הדוק, בין המקרים, אז, לפני יותר משלשת אלפים שנה, אי שם במדבר בדרך אל הארץ המובטחת, לבין המציאות העכשווית. מובא בכתבי האריז"ל שדורנו הוא הדור שבו מתגלגלות נשמות יוצאי מצרים.

חלק מהמטרה לשמה מתגלגלת נשמה ושבה לעבוד בעולם, היא על מנת לתקן ולהשלים את עבודתה, במיוחד שאותם ענינים בהם לא פעלה כפי שצריך. ואם כן, מוטלת עלינו חובה כפולה להתבונן ולברר לעצמינו את הדבר החשוב הדורש תיקון והשלמה.

אין ספק, שדור יוצאי מצרים, עליהם נאמר שהיו "דור דעה" דור שזכה לגילויים וניסים ועד לאירוע המכונן של מתן תורה, בהתגלותו של הבורא בעצמו על הר סיני, הוא דור שנמצא ברמה רוחנית גבוהה ביותר, אך כאשר נשים אל ליבנו את חסרונו הבולט של הדור, נמצא את התשובה במה הכי חשוב להשקיע ולתקן - להקשיב למשה רבינו, להתבטל לחלוטין להוראותיו ולקיים את כל דבריו ללא שום עוררין.

מיהו אותו משה רבינו? קובע הזוהר הקדוש כי בכל דור קיים משה רבינו, ולא רק באופן מטאפורי, אלא באופן מעשי כאשר הנשמה המיוחדת של משה רבינו, נכנסת אל אותו מנהיג רוחני הניצב לעמו. אך לא בכל הדורות היתה דמות שכזו שניצבה להוביל בגאון את העם כולו בדרך התורה, בדורות האחרונים זכינו להנהגתם של רבותינו נשיאנו, החל מהבעל שם טוב לפני כשלש מאות שנה דרך כל ממשיכיו ועד לדורנו, כאשר לפני למעלה משבעים שנה, עלה לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח. באופן ברור וללא כל עוררין, מנהיג הוא את כל אנשי הדור, בדאגה אמיתית לכל יהודי בגשמיות וברוחניות, על ידי שלוחיו הפזורים בכל מקום בעולם ובאמצעות ברכה, עצה והכוונה אותה הוא מעניק לכל פונה, באמצעות האגרות קודש.

מגיעים לעצרת הגאולה

בשיחותיו הקדושות מגלה הרבי שליט"א מלך המשיח כי נשיא הדור הוא זה שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, למלך המשיח, עלינו לקבל מלכותו, ובנוסף מודיע כי חייו ימשכו בנצחיות ללא שום הפסק, לגאולה האמיתית והשלימה.

עלינו מוטל להאמין בזה, לפרסם זאת בסביבתנו, להסכים ולהכריז כי לא רק "ש'הגיע זמן גאולתכם', אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות", כדבריו הק'. נושא זה יעמוד אי"ה במרכזו של עצרת גאולה ומשיח ביום ראשון הקרוב בבת ים, ועל כן מובנת החובה להביא אנשים נשים וטף להשתתף באירוע זה, ולהביא לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד.

מאירים את החצי התחתון

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...