• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב ניסן התשפ"ד (20.04.2024) פרשת מצורע

מאירים את החצי התחתון

דווקא באיזור אליו לא הגיעה אור הקדושה, בחצי הכדור התחתון בו לא הורגשה הקדושה לאורך שנים ארוכות - משם יוצאת אורה לעולם כולו, ומשם נפעלת העבודה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח
מאירים את החצי התחתון
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בשנים הראשונות אחרי שאוניותיו של קולומבוס עגנו לחופי יבשת אמריקה, איש לא תיאר לעצמו את עוצמת הגילוי הגדול. מגלה היבשת עצמו היה סבור כי הגיע לחופי הודו, וכך התייחסו לגילויו כל אנשי המדע של אותה תקופה, רק משהתברר מאוחר יותר כי מדובר ביבשת חדשה לחלוטין מזו המוכרת בקרב "העולם הישן", החלה לחלחל ההבנה בדבר חשיבות הגילוי. כמה שנים לאחר מכן, כבר נתקבע המונח "העולם החדש" ביחס לאמריקה, אמריקה הדרומית ואוסטרליה שנתגלתה.

איש לא תיאר לעצמו באותן שנים את עוצמת הגילוי מההיבט הרוחני. גילוי שיביא לשלב חדש לחלוטין בתחום החשוב ביותר של עשיית "דירה בתחתונים" למקום משכן להקב"ה כאן בעולם הזה.

מלמטה למעלה

בחלק זה של העולם, לא האיר האור הגדול שירד לעולם בעת מתן תורה. ניתן להמשיל זאת, לפנס או מנורה המאירים על כדור, כאשר האור מתפשט על פני מחצית מהכדור, ואילו אל חציו השני לא מגיע האור והוא נותר חשוך. כך גם לחציו השני של כדור הארץ, לא הגיע אור הקדושה.

ואכן, במשך אלפי שנה, לא נשמע קול התורה והתפילה ביבשות אלו, ואלו נותרו שוממות לחלוטין מכל הארה של קדושה.

אך, משנתקרב העולם לקראת הרגע הנכסף, בו ישכון הקב"ה כאן למטה, כאשר העולם כולו יהפוך ל'דירה' בעבורו, כאשר כאן בעולם הזה, יתגלו הבחינות הנעלות ביותר של האלוקות, בגאולה האמיתית והשלימה, נוצר צורך, להתקדם שלב, ולהביא את אור הקדושה גם (ובעיקר לחצי הכדור החשוך).

ובכדי להניף לעולם כולו את האור, בכדי לגרום לקדושה להעלות את הכדור כולו, נדרשה עבודה חדשה, שתרים את העולם, הפעם מלמטה למעלה, מתוך החלק התחתון וכך להגביהו כל כולו, ולא רק את חציו.

עבודה רוחנית זו, נתקבעה בעת הגעת אור החסידות לחצי הכדור התחתון, בהגעת הרבי הריי"צ, לפני שמונים ושתיים שנה לאמריקה, לאחר שעזב את אירופה הבוערת, וביתר שאת, שנה לאחר מכן, בכ"ח סיון תש"א, בהגיע למקום הרבי שליט"א מלך המשיח. מאז הפכה ארצות הברית, ודווקא היא למקום ממנו יוצאים המעיינות לכל קצווי תבל. דווקא מניו יורק, יוצאים השלוחים להביא את אור הקדושה לעולם כולו ולהכינו לקבלת פני משיח צדקנו.

ביתר שאת וביתר עוז

והעבודה מאז הולכת ומתגברת. בשנים האחרונות אנו עדים לתנופת פעילות חסרת תקדים בכל רחבי ארצות הברית, כאשר עוד ועוד בתי חב"ד נפתחים וביתר שאת גם בדרום אמריקה, שם בעבר לא הורגשה פעילות השלוחים בקרב ההמון, דבר המתחולל בשנים האחרונות בתנופה חדשה.

ביום שני הקרוב, בעת שיציינו את יום כ"ח סיון, בהתוועדויות החסידיות שיתקיימו בכל מקום, זה הזמן לחזק אצל עצמנו את העבודה להפצת המעיינות חוצה, לחיזוק השליחות שקיבלנו מהרבי שליט"א מלך המשיח להכין את הסביבה לקבלת פני משיח צדקנו, איש או אישה כל אחד במקומו הוא, ולהביא בפועל להתגלותו לעין כל תיכף ומיד ממש.

זכות השיבה שמורה לעם ישראל

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...