חומות האש מסביב לירושלים

הלהבות סביב לירושלים מזכירות את נבואת הגאולה בדבר חומות אש שיהיו מסביב לעיר. מתברר כי אלו תלויות בפעולתו של כל אחד ודווקא החיזוק האישי מביא לפריצת החומות בגאולה האמיתית והשלימה

המלחמה באפגניסטן והלקח לישראל

המראות שהגיעו השבוע מאפגניסטן, סימלו את הדרך הקלוקלת שליוותה את פעולות בעלות הברית וחוסר רצונם למגר לחלוטין את הטרור. רק ציות מוחלט לרבי שליט"א מלך המשיח יביא לשלום עולמי ולגאולה

הנבואות שהתגשמו והנבואה העיקרית

מול אין ספור תחזיות שלא התגשמו, מול דברי אישי ציבור הנאלצים לשנות את דעתם לפי נתונים משתנים, עומד הרבי שליט"א מלך המשיח, ומנבא לכל אנשי דורנו נבואות מדוייקות שמתגשמות אחת לאחת

כדכד. לשלב כדי ליצור גאולה

שני סיפורים בגמרא, חושפים מעט מיופיה של ירושלים בגאולה האמיתית והשלימה. עלינו לפעול בדרך של 'כדכד', אך יותר מכך ובעיקר, לפרסם שהקב"ה אומר ע"י נביאו: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה"

לחיות את המציאות דרך הכותרות

הגליון החדש של עיתון "הגאולה" מאפשר לכל אחד לשנות את ההסתכלות על החיים. דרך הכותרות נגלית מציאות חדשה בה אנו חיים - ימות המשיח. כל אחד יכול וצריך לחיות כך, וכעת ניתנה האפשרות לכך

להסיר את המצור משכונת קומי אורי!

ארבעת המשפחות סובלות ממצור מתמשך קרוב לשנתיים' בזמן שבכבישים מסביב' מסרב הצבא להפסיק את הלינצ'ים ויידויי האבנים מצד הערבים. הפסקת העוולות הינן הכנה לגאולה האמיתית והשלימה

ההתוועדויות של היום הכי שמח

הרבי שליט"א מלך המשיח מורה לערוך ביום חמישה עשר באב, התוועדויות גדולות, יחד עם "סיום מסכת" והעיקר התוועדויות מתוך בטחון שהנה זוכים כולם לשמוע "נחמו נחמו עמי" בגאולה האמיתית והשלמה

מהפך גדול בידים של כל אחד

אילו אומות העולם היו יודעים מה המקדש טוב להם היו עומדים ומגינים עליו, כך קובעים חז"ל, וגם היום, תפקידנו הוא להשפיע על הגויים לשמור את שבע מצוות בני נח, כקריאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

הנאום שצריך להשמע בכל העולם

למרות שאותו ח"כ התכוון להוציא דברים מהקשרם, הרי שדברי רש"י בפירושו הראשון לתורה, שצוטטו על ידו, צריכים להיות במרכז הדברים הנאמרים לאומות העולם ובכך להדוף כל נסיון למסירת שטחים היל"ת

לחיות גאולה כאן ועכשיו

לא פעם תוהה האדם, איך אפשר לראות גאולה במתרחש סביבנו, כאשר לעינינו נראית מציאות שונה התשובה: לימוד עניני גאולה ומשיח מעניק משקפיים נכונות והופך אותנו ל'רואים גאולה' כבר עכשיו

עמידה איתנה מובילה לגאולה

עלינו ללמוד שלא להתפעל. בבואנו לומר את האמת על פי התורה, בבואנו לקיים מצוות ולהפגין את היהדות, הרי שאנו נדרשים לעמוד איתן ולא לחשוש מהתגובות. כך נביא את הגאולה האמיתית והשלמה

כותבים למלך המשיח ורואים ניסים

השפעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על כל אחד מאנשי דורנו, מקבלת ביטוי מוחשי באמצעות הפניה אליו לקבלת ברכה או עצה, דרך ספרי האגרות קודש. פנו גם אתם ותראו ניסים ונפלאות בכל המצטרך

סיום הרמב"ם ה-40 ברוב שירה וזמרה

כל אחד ואחת בוודאי יטלו חלק בעצרת גאולה ומשיח וסיום הרמב"ם ביום ראשון, ג' תמוז, באמפיתיאטרון בבת ים, בשעה 7 בערב, במעמד רבנים ואישי ציבור וברוב שירה וזמרה מפיהם של גדולי הזמר החסידי

להדליק את המנורה כל הזמן

לא רק הכהן הגדול נדרש להדליק את המנורה בבית המקדש. עבודת הארת עצמו וסביבתו מוטלת על כל אחד ואחת. פעולה זו של הארת הסביבה צריכה להפוך להיות חלק מאיתנו כך שתאיר מעצמה

תודה על שגרה של ניסים ונפלאות

אחרי שהיינו עדים לניסים הגדולים המלווים את עמינו בכל השנה המיוחדת שאנו מצויים בה - שנת פלאות אראנו, אין ספק שכעת אנו צריכים להודות לה' מתוך שירה וזמרה, ומתוך שמחה המביאה את הגאולה

כולם יחד בקריאת עשרת הדברות

רק ביטול אישי מוחלט מול הקב"ה, הוא שמעניק לכל אחד את הכוחות לפעול ולעשות. כך גם במישור הביטחוני נדרשת התבטלות לדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח וכך להביא לשקט בכל הגזרות

עכשיו הזמן למגר את הטרור

ללמוד מהעבר: אם ישראל היתה כובשת את קהיר ודמשק במלחמת יום כיפור, היה הדבר מוביל לשקט לשנים ארוכות, כעת יש להעניק לצה"ל גיבוי מלא לפעול למיגור כל הטרור ולא לעצור באמצע הפעולה.

האינתיפאדה חצתה את הקו השחור

לו מאורעות הימים האחרונים היו מתרחשים בארץ אחרת היה אולי מקום לחששות, אולם התורה קובעת נחרצות כי ארץ ישראל מוגנת על-ידי הקב״ה 24/7. אך כשהדברים קורים בתקופה זו, יש להם להם גם משמעות שונה לגמרי.

אחדות ממתן תורה לגאולה השלימה

גילויי האחדות וגלי אהבת ישראל שנצפו השבוע, הם המאפשרים לכל אחד לטעום מהתקופה עליה נאמר: ובאותו הזמן לא יהיה שם . . ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות", בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש

הסודות הכמוסים אצל כל אחד

מאז גילוי סודות התורה על ידי רשב"י, הולכת ומתרחבת השפעת תורה זו על עם ישראל. לשיא מגיעה הפצת החסידות בדורנו, על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, גילוי המזרז את הגאולה האמיתית והשלימה

דף 6 מתוך 10