• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

להביא לימות המשיח בפועל ממש

עם התקרב יום י' שבט, יום עלותו לנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, נדרשים כל אחד ואחת לגלות אצל עצמם את ההתמסרות לכל עניניו, ובמיוחד בפעולות להבאת הגאולה האמיתית והשלימה
להביא לימות המשיח בפועל ממש
"באתי לגני" הרבי שליט"א מלך המשיח עומד לצידו של חמיו, הרבי הריי"צ רבי יוסף יצחק
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בשבת זו מברכים את חודש שבט הבא עלינו לטובה. בבתי הכנסת תשמע התפילה "יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו, ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ונחמה, ונאמר אמן".

יחד עם ההתרגשות שיש בכל חודש חודש המפציע ומגיע, הרי שבחודש זה, השמחה היא גדולה ביותר, שהלא בחודש זה מציינים את יום עלייתו לנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני 72 שנה.

ביום י' שבט תש"י (1950) הסתלק הרבי הריי"צ, רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, חמיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ששנה לאחר מכן הואיל לקבל על עצמו באופן רשמי את הנהגת החסידות. באותו מעמד, כאשר אמר את מאמר החסידות שנפתח במילים "באתי לגני", ביאר והסביר את מטרת דורנו: "והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו, מכל מקום, הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא".

הדור השביעי

במאמר היסטורי זה, הוצבו היסודות שעליהם נשענת פעילות אלפי השלוחים שיצאו מאוחר יותר לפעילותם להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו. 

באותו יו"ד שבט, השתנתה ההיסטוריה לנצח, הדור השביעי, דורו של הרבי שליט"א מלך המשיח (הרבי השביעי מאדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד), קיבל את התואר "דור הגאולה". 

בפרשות השבוע הנקראות בשבועות אלו, אנו עדים לסיפורו של משה רבינו, המנהיג שהוציא את בני ישראל ממצרים והביא אותם לקבל את התורה, בהתגלות השכינה על הר סיני, וכפי שמשה היה השביעי מאברהם אבינו, וזכה להשלים את משימת הדורות ולהוריד את השכינה כאן למטה, כך גם דורנו, הדור השביעי זוכה לשלים את המשימה ולהביא להתגלותו של הקדוש ברוך הוא, כאן בעולם, בגאולה האמיתית והשלימה.

מתוועדים יחד

נושאים אלו ועוד רבים יעמדו במרכז ההתוועדות הארצית שתתקיים ביום שני הבא, ח' שבט (10.1.21) באולמי בלוודר בראשון לציון. התוועדות המתקיימת בהתאם להוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ב'דבר מלכות' השבוע: "וכן יש לעורר על דבר ההכנות לעריכת ההתוועדות דהעשירי בשבט – שבודאי תהיה ביחד עם בעל ההילולא, נשיא דורנו בראשנו, ומשה ואהרן ("הם המדברים גו' להוציא את בני ישראל ממצרים") עמהם".

וכל זה בוודאי בהתאם להוראתו שם באותה שיחה: ""הנשיא הוא הכל", שכל אחד ואחת – מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור, על-ידי-זה שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור – משה רבינו שבדור, גואל ראשון הוא גואל אחרון – שענינו העיקרי "להביא לימות המשיח" בפועל ממש".

התמסרות אישית של כל אחד ואחת, שבוודאי תפעל את הגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

הממשלה נותנת עידוד לטרור!

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...