• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א ניסן התשפ"ד (19.04.2024) פרשת מצורע

לקראת הפרה העשירית

מה אפשר ללמוד מחמש מילים שהוסיף הרמב"ם בתוך הלכות פרה אדומה, עליה אנו קוראים בשבת זו. ומה צריך כל אחד מאיתנו לעשות בשבת זו ובימי ההכנה לקראת יום ההולדת 120 בי"א ניסן
לקראת הפרה העשירית
פרשת פרה - להיטהר לכניסה למקדש מצפים לעשיית הפרה האדומה העשירית, תיכף ומיד ממש, על ידי משיח צדקנו
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

אחד הסימנים המבשרים את בוא חודש האביב, הוא בשבת זו, שלצד היותה שבת בה מברכים את החודש הבא עלינו לטובה, גם קוראים בה את "פרשת פרה".

קטע הפרשה, הנקרא בספר התורה השני, אותו מוצאים לקריאת התורה, עוסק בציווי האלוקי בדרך לטהרה מטומאת מת. כל אדם אשר עמד בסמיכות לקבר, או במבנה אשר שכב שם מת, נטמא, והדרך להיטהר מטומאה זו, היא על ידי הזאה מאפר פרה אדומה, המטהרת את הטמאים, לפי הסדר המדוייק הכתוב בפרשה. הסיבה לקריאת הפרשה בשבוע זה, הוא כדי להזכיר לבני ישראל, כי יש להתחיל לעשות את ההכנות לקראת חג הפסח. כאשר חלק מאותן הכנות כוללות גם את הקרבת קורבן הפסח בבית המקדש, הרי שיש צורך להזכיר  לעם על החובה להיטהר כדי שיוכלו לקיים את המצווה.

הלכה פסוקה

הרמב"ם, בספר ההלכות שלו היד החזקה, מתייחס לפרה האדומה, וקובע כי "תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו, עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבנו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית. והעשירית יעשה המלך המשיח, מהרה ייגלה, אמן כן יהי רצון".

הרבי שליט"א מלך המשיח, מתייחס לתוספת המפתיעה בדברי הרמב"ם, כאשר בתוך ספרו שנועד לתמצת במדויק את ההלכות בלבד, מוסיף הוא ענין שלכאורה אינו קשור ישירות לעצם ההלכה, ואומר "מהרה ייגלה, אמן כן יהי רצון", לשם מה להאריך ולהוסיף קטע זה? אלא שהתשובה לכך היא שדווקא משום שספרו של הרמב"ם אכן נועד ללמדנו הלכות, מלמדנו הרמב"ם, כי גם כאשר עולה נושא ביאת המשיח כביכול בדרך אגב, גם אז יש למהר ולשאת תפילה ובקשה לבואו, תיכף ומיד ממש.

קריאת פרשת פרה בשבת זו, יש בה כדי לעוררנו לקראת התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, לעוררנו לקראת המצווה המיוחדת של הקרבת קרבן הפסח, שאנו מצפים לעשותו בשנה זו בבית המקדש השלישי. ואשר על כן, ראוי ונכון לנצל את ההתוועדויות הנערכות בבתי הכנסת, לאחר תפילת שחרית, לרגל השבת המיוחדת שהיא שבת מברכים, בה אנו נוהגים להתוועד, ולעורר את הקהל כולו, לבקשת הגאולה האמיתית והשלימה, ותיכף ומיד ממש, עוד בשבת המשרשת על בואו של חודש הגאולה, הבא עלינו לטובה.

החלטות טובות

ואם אנו עוסקים בהתוועדויות, הרי שבמקביל לאמירת ה'לחיים' 'לחיים ולברכה' באירועים אלו, הרי שיש לקבל החלטות טובות. אנו עומדים כעת בימי ההכנה לקראת י"א ניסן, יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שבשנה זו יציינו 120 שנה להולדתו. יום שכזה הינו יום מיוחד בעל השפעה על כל אחד מאנשי הדור, וראוי ונכון שכל אחד יעשה הכנות לקראת היום הגדול, ויקבל על עצמו החלטות טובות כ'מתנה' לבעל יום ההולדת.

מתנות שכאלו יכולות להיות קיום מצוות באופן יום יומי, הידור בנושאים בהם אנו צריכים להתחזק ובעיקר פרסום בשורת הגאולה והשפעה על יהודים לקבלת מלכותו, המזרזת את בואו והתגלותו לעין כל, בגאולה האמיתית והשלימה ומתוך שמחה וטוב לבב.

שמירה, הגנה והצלה לכל יהודי

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...