• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א ניסן התשפ"ד (19.04.2024) פרשת מצורע

שמירה, הגנה והצלה לכל יהודי

הרבי שליט"א מלך המשיח, מעניק לדורנו את המתנה הנפלאה - הקפדה על 'עשרת המבצעים' אותן מצוות נבחרות, אשר בכוחן להגן, לשמור ולהציל כל יהודי ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה
שמירה, הגנה והצלה לכל יהודי
פורים, תפילין וגאולה תושב העיר בית שמש מניח תפילין בדוכן פורים. אמרו חז"ל: "(וששון) ויקר - אלו תפילין"
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מאז היותנו לעם, יצר הקדוש ברוך הוא את דמות המנהיג המוליך את העם כולו. החל ממשה רבינו שהוציא את בני ישראל ממצרים, כשהוא מביא אותם לקבלת התורה בהר סיני, עבור דרך מרדכי היהודי, אשר הודות להשפעתו על העם הם שבו בתשובה וניצלו מגזירת המן, ועד לדורות האחרונים כאשר דמותם של רבותינו נשיאינו עומדים כנגד שונאי ישראל מחד ומעניקים ברכות ועידודים לעם ישראל מאידך.

זכה דורנו לאור הגדול - הרבי שליט"א מלך המשיח הרועה הנאמן הדואג לכל יהודי באשר הוא. רבים נחשפו לדאגתם המיוחדת של שליחיו באוקראינה ובמדינות הסמוכות, כאשר הם דואגים באופן אישי ליהודים (וגם לאינם יהודים) ומחלצים רבבות מאזורי הקרבות, תוך טיפול בכל צרכיהם.

עשרת המבצעים

כחלק מדאגתו לכל יהודי, ייסד הרבי שליט"א מלך המשיח את 'עשרת המבצעים'. מצוות עיקריות אותן חשוב לקיימן וכאלו אשר יעוררו כל אחד לקיום מצוות מעשיות נוספות באופן של "מצווה גוררת מצווה". 

ואכן לאורך השנים נוכחו לראות כולם, כיצד אפילו קיום מצווה אחת, כמו הנחת תפילין אי שם בדוכן, גוררת בעקבותיה מצוות נוספות לחיי תורה ומצוות, או בית אשר בו הדליקה הבת נרות שבת, הפך בהדרגה לכזה אשר בו שומרים על קדושת השבת ושאר המצוות.

מבצעים אלו נבחרו בקפידה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, בהיותם "מצוות כלליות" שאותם יש לקיים בהידור רב יותר ובזריזות גדולה יותר מאשר כל מצוה אחרת, כי קיום מצוות אלו על ידי כל יהודי - נוגע יותר לכל יהודי בפרט ולכל עם ישראל בכלל.

ברשימת מצוות מיוחדות אלו נמנות: מבצע חינוך - לדאוג שכל ילד יהודי יקבל חינוך כשר; מבצע אהבת ישראל - שתי מצוות אלו הם היסוד לכל המבצעים; מבצע תורה - השתתפות קבועה בשיעורים תורניים; מבצע תפילין - כל אדם מגיל בר מצווה יניח תפילין בכל יום חול; מבצע מזוזה - לוודא כי בכל פתח בבית מותקנת מזוזה כשרה; מבצע צדקה - נתינת מטבע בכל יום חול; מבצע בית מלא ספרים - לרכוש ספרי קודש לכל בית; מבצע כשרות האכילה-ושתיה - כולל הקפדה כל כללי הכשרות בתוך הבית ומחוצה לו; ומבצע טהרת המשפחה - לימוד וידיעת ההלכות הנוגעות לכך.

שמירה לכל יהודי

על כוח מצוות אלו בשמירה, הגנה והצלה על עם ישראל, ניתן ללמוד ממה שאמר 'הצדיק מרעננה' הרב יצחק הוברמן כי בשנת תשל"ד היתה צריכה להתחולל שפיכות דמים גדולה בארץ הקודש. כאשר חלפה השנה ולא אירע מאומה, שאלו אותו כיצד הוא מסביר את הדבר, הוא השיב כי אכן לפי מה שראה שנה זו הייתה אמורה להיות שנה קשה ביותר לעם ישראל, אך בזכות ה'מבצעים' של הרבי שליט"א מלך המשיח שהוכרזו במשך השנה – התבטלה הגזירה, ושפיכות הדמים 'עברה' לקפריסין, שם התחוללה מלחמה עזה בעקבות פלישת הצבא הטורקי.

קיום הוראותיו של נשיא הדור - הרבי שליט"א מלך המשיח, יש בכוחן להגן על כל יהודי, תפקידנו הוא להעביר את המסר לידידנו ולסביבתנו ובכך לזרז את התגלותו לעין כל בקרוב ממש, בגאולה האמיתית והשלימה.

למחות את עמלק עכשיו

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...