• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

למחות את עמלק עכשיו

בשבת זו, נקרא על מצוות מחיית עמלק בה נצטווינו, אך האם אנו מסוגלים לזהות כיום את העמלק ולמחות אותו? מתברר שהמשימה כיום ברורה מבעבר וקיומה אפשרי בידי כל אחד
למחות את עמלק עכשיו
"וראו כל עמי הארץ“ מול מפריעים לדוכן התפילין, הזמר יואב אליאסי, גאה ביהדותו ליד הקניון ברמת אביב
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בשבת זו - הקודמת לחג הפורים - נוהגים לקרוא בבית הכנסת, בנוסף לקריאת פרשת השבוע בתורה, גם את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק", ועל שם קריאה זו נקראת השבת שבת זכור, כאחת מארבע הפרשות המיוחדות אותן מוסיפים במהלך חודש אדר.

ישנן דעות בהלכה, וכן מקובל אצל רוב עם ישראל, שישנו חיוב מהתורה לשמוע קריאה זו, המזכירה לנו, מידי שנה, את הציווי למחות את עמלק "לא תשכח". אך מדוע ענין זה קשור דווקא לפורים, כך שבכל שנה קריאה זו נוהגת דווקא בשבת שלפני פורים, ואף בחג הפורים עצמו אנו קוראים על ענין זה בספר התורה. ישנם המסבירים זאת בכך שהמן האגגי, הלא הוא מזרע אגג מלך עמלק, ומחייתו ותליית בניו היתה חלק מקיום המצווה.

שבכל דור ודור

הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר כי הקשר בין שני הענינים, פורים ומחיית עמלק, הינו עמוק יותר. על הפסוק המופיע במגילת אסתר "קיימו וקיבלו היהודים", מציינת הגמרא כי עם ישראל, קיימו מה שכבר קיבלו עליהם. במהלך העמידה בנסיון מול הצורר המן, גילו עם ישראל, כי הם דבקים בקב"ה ובתורה, ואינם מוכנים להמירו חלילה. 

מתן תורה התבצע באופן 'כפייתי' משהו, כפי שמספרים חז"ל 'כפה עליהם הר כגיגית', ותורת החסידות מגלה כי היתה זו כפיה, באופן של גילוי אור נעלה ועוצמתי שכזה, בפניו לא יכלו לעמוד בני ישראל, ומיהרו לקבל על עצמם את התורה. עם כל זאת, לא היתה זו קבלה מושלמת, מאחר והדבר התבצע בסופו של דבר בזכות 'אמצעי עזר' חיצונים שלא גילו מה דעתם של בני ישראל. אך בחג הפורים, כאשר היתה האפשרות לכל יהודי להנצל בהמרת דתו ועזיבת היהדות, וכולם ללא יוצא מן הכלל בחרו להשאר דבקים בהשם, ולא זו בלבד, אלא הצהירו על כך בגלוי וחיזקו את אמונתם, אז היתה זו קבלת התורה באופן מושלם, מצידם של העם.

לגרש את הספק

אך לעומת אמונה טהורה זו, מגיע עמלק, עליו נאמר בתורה 'אשר קרך בדרך', עמלק שהיה הראשון לקום ולהלחם מול עם ישראל, לאחר צאתם ממצרים, משול בדברי חז"ל לאותו אחד שמיהר וקפץ ראשון לתוך אמבטיה רותחת, ורק לאחר שנכווה בכל גופו גרם למים להתקרר מעט ובכך איפשר לאחרים לבוא בעקבותיו, כך היתה פעולתם של העמלקים במלחמתם מול האומה שזה עתה יצאה ממצרים וזכתה לגילויי ניסים מופלאים בעזרת המכות ובים סוף, שם נפרע הקב"ה משונאיהם.

בעומקם של הדברים, עמלק מסמל את הענינים המקררים את האדם מהחמימות של עבודת ה'. וכפי שידוע שהמילה עמלק, עולה בערכה המספרי (גימטריה) למילה ספק. עמלק זה כל הספקות וצינון ההתלהבות שנופלים על היהודי בשעה שהוא רוצה לבצע מצווה. תפקידינו, כהכנה לקראת חג הפורים, בו קיבלנו את התורה על עצמנו מחדש, הוא לגרש את העמלק, להלחם בו ולחסלו כליל. וכפי שמסביר הבעל שם טוב את מאמר המשנה "הקורא את המגילה למפרע - לא יצא" שיש להתייחס למסופר במגילה, לא כסיפור נחמד מהעבר, אלא במקרה חי המתרחש לכל אחד מעם ישראל כיום. 

זו הדרך: גירוש כל הספקות ועמידה איתנה בפרסום בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח - הנה זה משיח בא.

הניצחון המופלא שחשף את הניסים

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...