• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א ניסן התשפ"ד (19.04.2024) פרשת מצורע

לא נברא העולם אלא למשיח

אם חברות מסחריות ודומיהן מצליחות לחולל שינוי בדעת הקהל באמצעות הפרסום, הרי שבוודאי יש לנו את הכח לחולל שינוי חברתי עצום בענין העיקרי: קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, ותיכף ומיד ממש
לא נברא העולם  אלא למשיח
השלט הגדול מפרסם משיח. כחלק מקמפיין 'משיח' הארצי של מרכז ההפצה ממש, מתנוסס שלט פרסום באיילון
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

ביום האחרון של חג הפסח, מאיר גילוי הארת משיח צדקנו. כך אומר מורנו הבעל-שם-טוב, ומטעם זה נקבעה הסעודה אותה עורכים לפנות ערב (לפני שקיעת החמה) בכל מקום בשם "סעודת משיח". בסעודה זו נוטלים ידיים על מצות, ושותים ארבע כוסות. בשנה זו, בה חל החג בארץ ישראל ביום שישי, ישנם רבים הנוהגים לקיים את הסעודה גם למחרת, ביום השבת קודש, באותה השעה בה עורכים את הסעודה בכל העולם.

מטרת הבריאה

"לא נברא העולם אלא למשיח" כך אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, ובכך מתבטא תמצית ענין בריאת העולם ומעשנו ועבודתנו כנשמות בגופים לאורך כל חיינו. מייד עם עלותו לנשיאות ולתפקיד ההנהגה, הציב הרבי שליט"א מלך המשיח את המשפט מתוך התניא, המביא את המדרש האומר "תכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" - כערך עליון המבטא את תפקידנו.

במשפט זה טמונה כל ההסתכלות הנדרשת מהאדם כלפי כל מציאותו בתוך העולם - הכל בשביל המטרה שהיא לסיים את התפקיד ולהשכין את השכינה בחזרה כאן למטה בעולם, בגאולה האמיתית והשלימה.

משום זה, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי עלינו לדעת כי העולם כבר מוכן לגאולה, העולם נברא למטרה זו ומשכך אין מוכן ממנו כדי לממש את התכלית שלשמה הוא נועד. 

ואכן, לאורך השנים גם כלים שהיו נתפסים כמגושמים ורחוקים מאוד מאותה תכלית, כמו כלי תקשורת, כרדיו עיתונות והנלווים עליהם, שבמבט ראשון נראים ככאלו שאינם מחוברים למטרה זו, הוצבו על ידו כחלק מכלי העזר המסייעים ליהודי להפיץ יהדות ולהביא את דברי החסידות להמונים. תופעה שכיום התפשטה בקרב רבים מהעוסקים בתחום זה, שאם עד לפני מספר שנים, תפסו את אותם כלים ככאלה בהם לא ניתן להשתמש כדי להביא את דבר ה', הרי שכיום גם הם בעצמם פועלים בדרך זו, בה פועלים החסידים, כפי הוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח במשך עשרות שנים.

אחד מהכלים המודרניים, בהם משתמש העולם כדי להעביר מסרים, נקרא באופן כללי 'פרסום', כלי שרת, שבמבט ראשוני עלול להתפס ככזה שאינו עולה בקנה אחד עם הערכים היהודיים של צניעות והסתר. אלא שכיום ברור יותר ויותר כי הפרסום הינו כלי שרת, המעצים את גילוי האלוקות בעולם, כמכשיר המיישר את העולם כולו. וכפי שלימדונו חז"ל אשר מרובה מידה טובה ממידה שלילית, ואם כן עלינו לשער בעצמנו, ומה אם כל אותן עיסוקי העולם, שאינם שייכים אל הקדושה, מצליחים להשפיע את הכלל באמצעות כלי הפרסום, קל וחומר שאם ישתמשו בכלים אלו כדי להגשים את מטרת הבריאה, בודאי שהדברים יפעלו, וכפתגם רבותינו נשיאינו "חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם".

העולם מוכן

אומר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת שבת פרשת תזריע מצורע תנש"א: "לאמיתו של דבר אין העולם יכול להיות מנגד להגאולה, כיון שכל מציאות העולם תלויה בענין הגאולה (מלכות), כדאיתא בגמרא ׳לא איברי עלמא אלא . . למשיח׳". הבה ננצל את כוחותינו כדי להעצים עוד ועוד את הפרסום סביב עניני הגאולה אלו הנעשים כחלק בלתי נפרד מהפעילות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

גואל ראשון הוא גואל אחרון

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...